Szkeptikusok VI. Országos Konferenciája

Nagyon érdekes előadásokat hallhattunk. A délelőtt folyamán a média hatását taglalták neves előadók. A gyermekekre való hatásáról dr. Kósa Éva beszélt élvezetes előadásmódban. Ezután az MTV észak-magyarországi tudósítója következett, aki nagyszerű példáját mutatta be szemléletesen (több újságból szemlézve), hogyan lehet ugyanazt a hírt szenzációként, színesítve és korrekt módon leközölni. Itt a több pletykalapban is megjelent “2030-ban elpusztul a Föld egy kisbolygóbecsapódás nyomán” témájú híren keresztül lehetett a legszemléletesebben megfigyelni. Dr. Bencze Gyula fizikus a média és a tudomány kapcsolatáról beszélt, felelevenítve az USÁ-ban szerzett tapasztalatait. Több példán keresztül bemutatta, hogy még ma is sok ember bedől az áltudományosságnak és a szélhámosságnak. Dr. Vassy Zoltán a pszichológián keresztül bemutta a parahitek és a vallás kialakulásának folyamatát.
Az ebéd utáni fáradtságunkat egy pillanat alatt elűzte dr. Lukács Béla fizikus előadása az agyról, saját példákon keresztül bemutatva annak működését. Az előadó többször váltott ki derültséget a közönség soraiból egyéni előadói stílusával, humorával.
Dr. Hraskó Gábor biofizikus bemutatta, hogyan lehet tudományos köntösbe bújtatva, neves tudósok nevét említve, azok művéből egy-egy mondatot kiragadva eladni egy áltudományos elméletet. Előadása bebizonyította, hogy nem csak az ostoba, buta embereket lehet becsapni ilyen előadásokkal, hanem látszólag helyes logikai láncolattal megcáfolni egy egyébként helyes elméletet (az evolúció volt a téma).Pintér András egyetemi hallgató a kétkedés, szkepticizmus megjelenési formáit ismertette Madách művében, Az ember tragédiájában. Dr. Galántai Zoltán arról beszélt, milyen buta érvekkel és kijelentésekkel tette magát híressé Daniken. Bemutatója élő példa volt arra, hogy az üzleti siker érdekében akármit be lehet adni a laikusoknak, korrekt logikai levezetés nélkül is.
A záróelőadásban dr. Gál Gyula űrjogász a legfrissebb “őrültségről”, a Holdon való telekárusításról és annak jogi megkérdőjelezhetőségéről beszélt egy egyébként élvezetes előadásban.
Az előadások után egy rövid észlelés következett a helyi 30 cm átmérőjű távcsővel. A telihold mellet viszonylag jól lehetett megfigyelni az Ikerhalmazt, a Jupitert és a Szaturnuszt. A csoportközi kapcsolatok ápolását figyelembe véve felvettük a kapcsolatot a fehérvári helyi csoport tagjaival. Megadtuk egymásnak elérhetőségünket, több ötlet is született a későbbi együttműködésre (közös észlelések, előadások, Ráktanya, hartai Duna-part, stb.).

Ajánljuk...