Előadás a Polaris Csillagvizsgálóban

Gondolom nincs olyan csillagászatot kedvelő ember szerte az országban, aki legálabb Ponori nevét ne hallotta volna. A magyarországi amatőrmozgalom – Bartha Lajos mellett – legnagyobb élő alakja, a neves csillagászattörténész-kronológus 81 évesen is fiatalokat megszégyenítő lendülettel, ugyanakkor a mai előadó-generációkra egyáltalán nem jellemző klasszikus ízzel adta elő mondanivalóját. Persze a háttér megvolt, hiszen Aurél bácsi már a 1945 előtt szerepet vállalt az akkori Természettudományi Társulat Műkedvelő Csillagászati Alosztályában, volt gyakornok a svábhegyi csillagvizsgálóban, 1946-tól pedig az MCSE alelnökeként és szakcsoportvezetőjeként működött. Tanított csillagászattörténetet az egyetemen, a hetvenes években volt az Uránia Csillagvizsgáló és a budapesti Planetárium igazgatója, 1989-ről pedig az MCSE elnöke, jelenleg pedig örökös tiszteletbeli elnöke.
A program Dante korának (13-14. század), a keresztény középkör csillagászati világképnek ismertetésével indult. Szó volt a természetesen az európai és arab előzményekről, valamint az akkoriban nézeteikért mártíromságot vállalt gondolkodókról. Megismertük Dante életét is: a sokoldalú, nézeteiért mindig kiálló – és emiatt sokszor konfliktusokba keveredő -, természettudományokkal is megfertőzött olasz művészt. Ezután ízelítőt kaptunk a műből: mit írt le Dante az Isteni színjátékban, hogyan magyarázták (félre) a nyilvánvaló csillagászati vonatkozásokat az irodalomtörténészek (és például maga Babits Mihály, a fordító) – és mi az igazság a csillagász szemével. Szó esett arról, hogy milyen forrásokból meríthette Dante az akkori nézeteknél korszerűbb, sokszor mai szemmel is vállalható gondolatmeneteket. És a konklúzió: Dante, a gondolkodó ember és művész a sokszor egymástól homlokegyenest eltérő egyházi és tudományos nézetek sodrásában képes volt egyfajta saját, a mai természettudományos szemlélettel jobban egyező világképet kialakítani, és műveibe beépíteni.
Jó volt látni az érdeklődő arcokat, és csak remélni tudom, hogy egyszer a Kiskun Csoport vendégeként is üdvözölhetjük majd Ponori Thewrewk Aurélt, az “isteni csillagászt”!

Ajánljuk...