Évnyitó előadás Hartán


A programra viszonylag kis létszámú, de annál lelkesebb csapat gyűlt össze. Az előadás a “Csillagászok a történelem tudományért” címet viselte. Bartha Lajos nagyon szemléletes példákon keresztül mutatta be, hogy hogyan segítették a különféle égi jelenségek feljegyzései a történelmi ese-mények pontosabb időpontjainak meghatározását. Egy egy fénye-sebb, látványosabb jelnség nem ritkán volt közvetett kiváltója nagyobb társadalmi történések-nek (lázadások, háborúk, uralko-dóváltások, stb). Természetesen az előadás során kiderült az is, hogy olykor a történelmi kutatások is hozzájá-rultak bizonyos csillagászati folyamatok jobb megértéséhez (visszatérő üstökösök, szupernó-vák, stb.).   Az előadást egy nagyon látványos, és jól felépített prezentáció kísérte végig.


Ezúton is köszönjük Bartha Lajosnak az érdekes előadást. Külön köszönet illeti a program szervezőit, Rezabek Nándort, és Vén Istvánt. A projektorért pedig E. Kovács Zoltánnak (Kecskeméti Planetárium) tartozunk hálával.


{mosimage}

Ajánljuk...