12. Keszthelyi Sándor: Lakits Ferenc csillagász élete. SRAGNER Márta: Lakits Ferenc bibliográfia.

{mosimage}

Megrendelhető a Magyar Csillagászati Egyesület (1461. Budapest, Pf. 219.) postacímén, rózsaszín postautalványon 300 Ft (tagoknak 250 Ft) elküldésével, hátoldalon a tétel megnevezésével. Kapható a Műszaki Könyváruházban (Budapest, VI. ker., Liszt Ferenc tér 9.) is.

A MCSE fehér fedőlapos Magyar csillagászattörténet” sorozat harmadik könyve.
Tizenegy évszázada várta a magyarság ezt a könyvet! Árpád 895-ben hozta be Etelközből a magyar törzseket ide, de csak 1000 évvel később tisztázódott ennek pontos időpontja: egy csillagászati jelenség: a bizánci napfogyatkozás segítségével. Újabb 100 évet kellett várni arra, hogy a honfoglalás történetének történetét valaki megírja.
A könyv bemutatja a 19-dik század végének időszakát, amely legérdekesebb fejezete a magyar csillagászat történetének. Lassan elpusztult a Gellérthegyen állt csillagda, újabb magánobszervatóriumokat létesítettek Ógyallán, Herényben, Kiskartalon, erőfeszítések történtek egy új állami csillagvizsgáló érdekében.
Az akkori csillagászok (Konkoly Thege Miklós, Gothard Jenő, Fényi Gyula, Kövesligethy Radó, Kruspér István, Harkányi Béla, Wonaszek Antal, Podmaniczky Geyza és neje a szupernóvás Schomburg Berta bárónő) pezsgő csillagászati életet teremtettek. Oktattak, műszereket készítettek, észleltek, cikkeket írtak, csillagászati ismeretterjesztést végeztek.
Köztük volt az a Lakits Ferenc (1859-1919) is, aki csillagászként végzett, de sosem kapott csillagászati állást. Ezért egész életében közhivatalnokként dolgozott, de ismeretterjesztő cikkek százait írta, szervezte a mozgalmat, a természettudósok országos találkozóit. Na ő volt a “honfoglalásos”-Lakits, aki kiszámította mikor is volt a bizánci “honfoglalásos”-napfogyatkozás.
A könyv részletesen leírja a történészek, a politikusok és a csillagászok vitáit a honfoglalás és annak ezredéves megünneplésével kapcsolatban. A szerző finom iróniával kezeli a kabaréba illő jeleneteket!
A kötet feltárja Lakits teljes életművét, külföldi csillagvizsgálókban tett tanulmányútjait, megfigyeléseit. Közli összes csillagászati és egyéb természettudományos cikkeinek lelőhelyét 625 tételben (utóbbi hasznos kiindulópont lehet más csillagászok vagy események felkutatásában).
Helyesbíti az eddig tévesen közölt életrajzi adatait, hiszen a magyar történelem időadatait pontosító Lakits Ferencet azzal jutalmazta a hálás utókor, hogy születési idejét, halálának időpontját és helyét a lexikonok tévesen közölték az utóbbi 100 évben!
Reméljük nincs oly balga lakosa a két magyar hazának, ki nem őrzi könyvespolcán ezt a fehér könyvet!

Ajánljuk...