153. Vermes Miklós: Fizika II.

{mosimage}

Könyvesboltokban kapható. Megrendelhető a Jedlik Oktatási Stúdió BT. 1212. Budapest, Táncsics Mihály u. 92. címén, vagy a {jos@jos.hu} e-mail útján is. A {http:www.jos.huKonyvVermes2Vermes2.htm} helyen megtekinthető a könyv részletes tartalomjegyzéke, kisebb ízelítő szövegrészek és az utánvételes rendelés módja.

Vermes Miklós 1905-1990-ig élt. Középiskolásoknak szóló, sikeres fizika könyveit most kissé átdolgozva újra kiadták két kötetben. A második kötet végére (222-246. old.) került a Csillagászat” című fejezet.
Kezdve a csillagos ég felé irányuló első pillantástól – egészen a kozmológia alapelemeivel bezárólag. Szakszerű, lényegre törő: sem nem gyerekes, sem nem érthetetlenül magas fokú. A csillagászat tőmondatokban és dióhéjban. Amennyi 25 oldalba belefoglalható, annyi és csakis annyi. Talán ebben is van valami nagy produkció: a legrégebbi és legátfogóbb tudományt: ennyire röviden és jól leírni!
Ha még hozzászámítjuk, hogy a fényelméletet, a lencséket, az optikai eszközöket, a színképelemzést, és egyéb ilyesmiket is tartalmazza “A fény” című fejezet (116- 146.old.), akkor máris elég sok a csillagászati téma.
A könyv minden fejezetében találunk témazáró gyakorló feladatokat: Kivéve a “Csillagászat” részben. Rejtély, hogy miért.

Ajánljuk...