198. Hunnivári Zoltán: Hungár naptár (H.C.)

{mosimage}

Kapható a könyvesboltokban, leginkább a Magyar Ház könyvesboltjaiban (14 városban). A kiadó címe: Transtrading KFT. 1029. Budapest. Előd vezér u. 11. {zoltanskoda@hotmail.com}

Nyugodtan elfelejthetjük a könyv megjelenése utáni első izgalmakat. Ez a könyv nemcsak, hogy teljes egészében csillagászati illetve csillagászattörténeti témákat vizsgál – de azt szakmailag nem-kifogásolhatóan teszi. Sok, érdekes és értékes forrást összegyűjtve, azokat szakszerűen, logikusan, számításokkal, táblázatokkal, grafikonokkal, térképekkel illusztrálva elemez bizonyos tudományos kérdéseket.
A vizsgált kérdéskör az, ami első pillantásra furcsa, sőt meghökkentő! Jól számolta-e az emberiség a napokat és éveket, naptáraival? Betoldhattak-e két (meg nem történt) évszázadot utólagos csalással a történelmünkbe? Vannak-e naptárunknak ilyenirányú gondjai, vagy minden rendben van?
Csak nem tilos egy ilyen kérdéskört feltenni, majd tudományosan megvizsgálni? A történész szerző oldalát furdalta a kíváncsiság, és bizonytalankodó történészkollégái helyett a másik oldalhoz fordult. Humán helyett, a reál tudományok művelőihez: csillagászokhoz, amatőrcsillagászokhoz, csillagászattörténészekhez, a csillagászat kedvelőihez. Mit szólnánk mindezekhez?
A szerzőnek tisztelettel megköszönjük: élvezetes, és olvasmányos csillagászattörténeti tanulmányát. Kiváló stílusát, csillagászatilag értékes adatait, fordulatos oknyomozását követve: jól szórakoztunk, és néhány érdekességről is tudomást szereztünk.
És a lényeg: láthatóan nem sikerült bizonyítania, hogy időszámításunkkal valami gond lenne! Nem vettek ki belőle, nem toldottak bele titokban éveket vagy évszázadokat. Köszönjük az időutazást Naptárországba”, köszönjük a témakör tudományos vizsgálatát, de (legalábbis ezen könyv alapján) minden rendben van!
Az idő-számlálás helyességét csillagászati módszerekkel ellenőrizni lehet. Ezek közül a könyv kettőt tárgyal részletesen.
Az egyik nagy kérdéskör: maga a naptár története. Hiszen a trópikus év (365 nap 5 óra 48 perc 46,7 másodperc) nem-kerek-napnyi hossza, és az egész számú napokból összeállított naptár: állandó figyelmet igényelt. Gnomonokkal, napórákkal, egyéb műszerekkel az ókori (egyiptomi, görög, római) és a középkori (keresztény, muzulmán) kultúrák állandóan ellenőrizhették, hogy jó-e a naptáruk. A csillagászati évszakkezdő időpontok (főleg a napéjegyenlőségek) jó helyen vannak-e még? Például, ha a tavaszi napéjegyenlőség ideje nagyon eltolódott a március 21-dike közeléből: korrigáltak, szökőnapokat iktattak be, más szökőszabályt alkalmaztak, radikális naptárreformot rendeltek el, napokat ugrottak át.
A könyv nagyobb része: a naptár története, azaz az emberiség szakadatlan figyelme, hogy a tavaszi napéjegyenlőséget nagyjából egy bizonyos nap közelében tartsa. Így az évszakok ne tolódhassanak el, a naptárunk megfeleljen a Nap égi útjának. Őseink ezt jól végezték el. A könyv sem tudott hibát találni munkájukban.
A másik nagy téma: a teljes napfogyatkozások kérdésköre. Ezeket egy egész birodalom vagy kontinens lakossága láthatta, és látványos, feljegyzésre érdemes jelenségek voltak. Ráadásul ezek csak újholdkor lehettek, a holdjárás ciklusa szerint következhettek, így kiváló időazonosítók. Hiszen éppen a csillagászat segített a történelmi események időpontjának kalibrálásában: a teljes napfogyatkozások utólagos kiszámításával. Ha mármost, valakinek kétségei lennének, és egy teljes napfogyatkozást 200 évvel odébb is megtalál: az lehet érdekes véletlen. Ha két ilyen napfogyatkozást talál: az már roppant különös. Mondjuk, ha már hármat talál ugyanúgy eltolódva: az már igazán bizonyíték, és borul minden!
Hunnivári 24 darab teljes napfogyatkozás leírást vizsgál meg (a legbizonytalanabbnak tűnő 118 és 968 közti időszakból) és mindnek megkeresi a 200 évvel későbbi változatát. És minden teljes napfogyatkozásnak meg is találja a nagyjából 200 évvel eltolt mutációját! Néha még jobbakat is talál, mint az eddigiek! Csakhogy: nem pontosan mindig X év, Y hónap, Z nappal későbbieket talál – hanem egyszer kicsit korábbit (188-199 évvel), másszor kicsit későbbit (201-216 évvel). Mindnek mást. Ez így nem sportszerű: ez annyit ér, mintha egyet sem talált volna! Így itt sem tud szerzőnk a kronológia pontossága ellen szóló bizonyítékot találni. Nem szomorkodunk nagyon, és legalább sok szép régi napfogyatkozás leírással lettünk gazdagabbak a könyv által.
A csillagászat és a történelem iránt érdeklődőnek: ajánlható a könyv olvasása! Idejét kellemesen tölti, baja nem lesz általa. A könyv hatására talán belemerül a kronológia és a régi égi jelenségek ügyeibe, és egyszer majd csak talál fogást naptárunk történetében. Ez a könyv itt: jó erősen megdögönyözte szegény naptárunkat, de kétvállra fektetni nem tudta!

Ajánljuk...