229. Phillips, Cynthia – Priver, Shana : A csillagászat mindentudó nagykönyve mindenkinek

{mosimage}

Kapható a könyvesboltokban.

Megjelenésében egy vaskos könyv. Kell is a terjedelem, mert valóban a csillagászat teljes ismertetésére vállalkozik. Legalábbis mindarra, ami a csillagászat történetében érdekes, ami a csillagos ég alapvető ismeretére vonatkozik, amiről manapság a köznép a csillagászatról allhat, amiről a média hetente szenzációs felfedezéseket jelent be.


Meglepő módon mindezt: normálisan teszi! Jól olvashatóan, lényegre törően, érdekesen, de nem a bulvársajtó mély színvonalán. Szóval olvashatja akár gyermek, fiatal, vagy kezdő, értelmes érdeklődő felnőtt. A csillagászat alapjai sorakoznak itt enciklopédiaszerűen. Ajánlható a könyv: sokaknak: (majdnem) mindenkinek.


Ami különleges, hogy minden lehetőséget megragad, hogy biztasson: a csillagos ég saját szemmel figyelésére, az égi objektumok (bolygók, holdak, mély-ég [!] objektumok, kettőscsillagok) saját távcsővel való szemlélésére. Ajánl csillagtérképeket, katalógusokat, kézitávcsövek (binokulárok), távcsövek beszerzését, csillagászati szervezetek megkeresését, csillagásztáborokba menetelést. Egy külön fejezet szól így: Tégy te is tudományos felfedezéseket! Persze nemcsak erre, hanem az amatőrcsillagászati rendszeres munkálkodásra is biztatja olvasóit. Ösztönöz a vizuális észlelésre, fényképezésre, videózásra, a CCD-zésre, a
számítógépes adatfeldolgozásra, Internetes programok és adatbázisok használatára.


Hadd írjak némi-nemű negatívumot is. A könyv több helyen említi a gyönyörű képekből álló színes mellékletet, sőt a 164. oldalon részletes képjegyzéket is ad – ám sehol sincsenek a
színes képek vagy táblák. Ne keressük: nyilván takarékosságból maradtak el.  Aztán: az amúgy jó függelékben (bolygóadatok, Messier-katalógus, kislexikon) egy táblázat a csillagképeket sorolja, amit havonta este 9-kor láthatsz, ide sajnos a legészakibb és a
legdélibb csillagképek vegyesen bekerültek. Elég sok estén kell lábújjhegyre állnunk, hogy megláthassuk a Dorado, Carina, Vela, Volans, Antlia, Crux, Musca, Indus, Grus, Octans és arra alá lézengő egyéb csillagképeket.


Viszont jó, hogy a könyv (vagy fordítója?) rengetegszer javasolja a magyar lehetőségeket: az MCSE-hez (említve havilapját és fő-csillagdáját) és a MACSBK-hoz és egyéb szervezetekhez fordulást, a Pleione és az Andromeda csillagatlasz használatát, 12 hasábon át sorolja a hazai
csillagászati egyesületek, csillagvizsgálók, bemutatóhelyek, magáncsillagdák, amatőrök weblapjait. Szóval tetszhet mindannyiunknak a kötet. Nekem pedig azért kedves, mert: ez az Univerzum történetében a legelső könyv, amely a 259. oldalán kinyomtatja azt a szép kifejezést, hogyaszondja: A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája!

Ajánljuk...