312. Levy David H.: Az égbolt csodái

{mosimage}

Könyvesboltokban megvásárolható.

 

A kézbevett könyv igen szép! Sőt, gyönyörű! Igényes nyomdatechnikával
előállított: végig fényezett papírján látványos fényképekkel, rajzokkal, régi
metszetekkel, képzőművészeti alkotásokkal van tele. Az illusztrációk
különlegesek, jól összeválogatottak, színhatásuk eleve is szép, és a könyvben
is kellemesen érvényesül. Azért, talán: túl zsúfolt. A képek, azok aláírásai, és
maga a felvezető szöveg kavalkádja: igen tekervényes olvasási módszert kíván
meg.

A könyv eleje bevezet a csillagászatba, a csillagos ég láthatóságába, az
amatőrcsillagászat alapvető tudnivalóiba. A végén még egy naprendszerbeli
utazást és rövid kozmológiát is kap az olvasó.

A címlapokból nem derül ki, ami a lényeg, hogy ez egy csillagatlasz. A 104-131.
oldalak között lévő 12 áttekintő csillagtérkép ad eligazodást, majd a 132-227.
oldalak között a latin nevük abc-rendjében következnek az egyes csillagképek.
Ekkor értjük meg a könyv szokatlan (17 x 28 cm-es) méretét: az oldal felső,
nagyjából négyzetes területén van a csillagkép csillagtérképe 6,5 magnitúdóig.
(Az éppen szomszédos csillagképeké csak 5,5-ig.) Ott vannak a csillagkép
alapvető adatai (jó ötletként: a latin írásmód magyar kiejtése is), mitológiája,
látványosabb és érdekesebb objektumai, és az, hogy ezek milyen módon
(szemmel, binokulárral, távcsővel) láthatóak jól.

Az album szerzője szorgos amerikai amatőrcsillagász. 8 üstököst egyedül,
további 14-et társszerzőként fedezett fel. Így több ismert amatőrcsillagász
tevékenységét mutatja be még: üstökös- nóva- és szupernóva-felfedezőkét,
asztrofotósokét, változóészlelőkét, kisbolygó-kutatókét.

Maga a szépséges könyv: a csillagos ég iránt kicsit kíváncsiaknak is ajánlható.
Éppen úgy jó annak a kezdőnek, aki amatőrcsillagásszá kíván válni. Annak
meg pláne, aki évtizedek óta tartó fáradozásait az éjszaka tündérvilágában:
nemes gondolatokkal akarja színezni!

Magyar Csillagászati Civil Szféra is van. A könyv függelékében felsorolják a
magyarországi csillagászati szervezetek név, cím, elérhetőség lajstromát, amint
írják: a Magyar Csillagászati Egyesület hozzájárulásával.

Értékes adatbázis a könyvben az is, amelyet állítólag Dr. Horváth Sándor állított
össze: az 1962-2004-ig megjelent és időrendbe tett 334 darab magyar nyelvű
csillagászati könyv adatsora. Csak, ez olyan nagymértékű hasonlóságot mutat
Dr. Szatmáry Károly közismert munkájával, melyet ő a Szegedi Csillagvizsgáló
honlapján évek óta folyamatosan épít és frissít:
http://astro.u-szeged.hu/ismeret/konyvido.html hogy ez már nem is hasonlóság,
hanem azonosság! Így a Kedves Olvasó és a Tisztelt Utókor tudomására hozzuk (bár
tudta és megkérdezése nélkül, de) valójában Dr. Szatmáry Károly a szerzője ennek az
könyvajánló összeállításnak.

Ajánljuk...