5. Vekerdi László: Így él Galilei.

{mosimage}

Kapható a könyvesboltokban.

A szerző az Akadémiai Könyvtár könyvtárosként másfél évtizeden át gyűjtötte a Galilei életére vonatkozó adatokat. Így munkájának tizenöt fejezete alapos, fejezetenként bőségesen jegyzetelt (a könyv
60 %-át teszi ki a megjegyzések, jegyzetek, irodalomjegyzékek, idézetgyűjtemény).
Persze Galilei élete olyan jól dokumentált (saját művei és levelei, valamint mások róla írt levelei, vitairatai és periratai alapján), hogy nemcsak tettei, de gondolatai is szépen rekonstruálhatók. Ezért nem téves a cím: Így ÉL Galilei!
Galilei teljes életrajza feltárul előttünk, amelyben a csillagászat a legjelentősebb és az érdeklődő olvasó szerint ezek szakmailag helyesen vannak tálalva. Felhasználja a szerző a legfrissebb külföldi Galilei-kutatók anyagait is.
Magyarul még nem olvashattunk a csillagászati felfedezések tényleges történetéről ilyen részletesen. Megtudjuk, hogy az 1609-1610-es években Galilei nem minden felfedezése volt sima ügy. Nem volt elég az egyház bizalmatlankodása. Csillagász kortársai bizony nem átallották azt vetni a szemére, hogy nem is ő találta fel a távcsövet, nem is ő fedezte fel a Nap foltjait, nem is ő látta meg elsőként a Vénusz fázisait. És bizony igazuk volt.

Ajánljuk...