68. INTERMIX kiadó szerk.: Földrajzi és csillagászati fogalomtár.

{mosimage}

A könyv nagyrészt csillagászati. Első felében a Világegyetem objektumait veszi sorra: a naprendszerünk, a galaxisunk, más csillagrendszerek, a csillagos ég. Második részében a Föld mint bolygó szerepel: alakja, mozgása, földmérés, atmoszféra, meteorológia.
A csillagászati könyv nagy példányszámban készült, és olcsón kapható. Ám nagy kár, hogy a könyvben csak az 1970-ig megismert tények szerepelnek, pedig azóta azért megtudtunk egysmást a körülöttünk levő világról. De miért?
A könyv be is vallja, hogy egy Lipcsében 1971-ben kiadott kisenciklopédia alapján készült. Sőt ez már magyarul is megjelent, mégpedig háromszor, a budapesti Gondolat Kiadónál: Természettudományi kisenciklopédia” címmel: először 1975-ben, másodszor 1983-ban, harmadszor 1987-ben. Ebből most teljesen változatlanul, betűhíven újranyomták a csillagászati részeket. Így most már negyedszer olvashatjuk ugyanezeket!

Ez részben nem baj, hiszen a csillagászat nagyrészt változatlan 1971 óta: a Nap még mindig csillag, körülötte még mindig kilenc nagybolygó kering (bár itt a Plútónál nemrég rezgett a léc!), a galaxisok még mindig távolodnak…. Pár milliárd évig a könyv utánnyomható újra és újra…
A fentiek miatt olvashatjuk a mostani, 1997- es könyvben az előrejelzéseket”: milyen napfogyatkozások várhatók 1984-ig bezárólag? mikor lesz húsvét 1985-ig? Engelsnek mi a perdöntő véleménye a tér geometriájáról? és mekkora erőfeszítéseket tesznek Földünk feltérképezésében a szocialista államok (Csehszlovákia, Szovjetunió, Német Demokratikus Köztársaság és Magyarország) geodétai. Ebből a 4-ből: 3 ország már nem is létezik! Örüljünk hogy legalább 1 ország csak megmaradt!

Ajánljuk...