92. Simon Tamás: Csillagászat.

{mosimage}

Kapható a könyvesboltokban, pl. az AKG Könyvesboltban (1035, Budapest, Szentendrei u.9., tel: 1250-2072) is.

A könyvet 1993-ban engedélyezte a minisztérium a gimnáziumoknak csillagászati tankönyvként. Első kiadása 1994-ben jelent meg, 1996-ban a 2. átdolgozott kiadása, 1997- ben a 3. javított kiadása került a vásárlók elé. Voltak kiadásai a természetföldrajzzal egybekötve, annak első feleként : 1994-ben Csillagászat és természetföldrajz”, 1996-ban “Csillagászat-természetföldrajz” címmel is megjelent.
Csillagászattörténettel indul, az emberi szemszögből természetesnek látszó geocentrikus világkép alapvetéseit ismerteti. Őskor, ókor, középkor, reneszánsz kor csillagászata és csillagászain át jutunk el Newtonig. Belülről haladunk kifelé. A Naprendszer bemutatása a legbőségesebb. Majd a csillagok felé utazunk. A végén kibújunk a Tejútrendszerünkből, a kitáguló Világegyetembe jutunk. Így érünk el utunk végcéljához: a “Nagy Bummmm!”-hoz.
Leghátul irodalomjegyzék, forrásjegyzék, szép színes táblaképek. Egy lapon jól megfér a “hazai csillagászat egyik fellegvára az Uránia Csillagvizsgáló” és a Magyar Csillagászati Egyesület. A szövegközi ábrák, metszetek, képek is nagyon jól összeállítottak, és ezt világosan érthetővé teszi a jó nyomdatechnika.
Egy élvezetes, olvasmányos, értelmes, szép, nagyalakú könyvet kapunk. Tankönyv, de ismeretterjesztő mű is. A csillagászat megkedveltetésére alkalmas.
A 65. oldalon egy szomorú történetet olvasok: “A magyar csillaghit szerint Göncöl egy jótékony táltos volt. Miközben szekerével a világot járta, meggyógyította a betegeket és beszélgetett az állatokkal. Egyszer eltört a szekere rúdja. Kérlelte az embereket, hogy segítsenek neki, de senki sem törődött vele. Azóta törött rúdú szekérrel jár. Őseink szerint Göncöl szekerére van kötve az égbolt, az húzza körbe-körbe.”

Ajánljuk...