Bolygók az áprilisi égen

Ahogy Napunk lenyugszik és beáll a szürkület kezdete,
máris feltűnik a nyugati égbolton magasan járó Vénusz bolygó, az
Esthajnalcsillag. Ez a feltűnően ragyogó égitest jelenleg csaknem két órával
nyugszik központi csillagunk után, amelynek értéke a hó végére két és fél órára
nő. A bolygó egyre közelebb kerül hozzánk, mialatt megvilágított felülete – fázisa
– 0,95-ről 0,89-re csökken. Ezzel szemben mérete 10.5 ívmásodpercről (’’)
11.2-re nő (egy fok, 3600 ívmásodperc), ezért fénye is mind erősebb lesz. Amennyiben
derült a nyugati ég alja, akkor a látóhatár közelében megpillanthatjuk a Merkúr
bolygót, amelynek a sűrű légkörön áttörő fényét vörösesnek látjuk. A bolygó
mind közelebb kerül a Naphoz, ezért 20-a után már egyre nehezebb a
megpillantása, de május közepén újra viszontláthatjuk a hajnali égen. Vörös
bolygónk, a Mars lassan távolodik, de halványodó korongja az éjszaka túlnyomó
részében megfigyelhető a Rák csillagképben. Bolygóóriásunk, a Jupiter a Vízöntő
csillagai között rója útját, és egy órával kel a Nap előtt. Másik óriásbolygónk,
a Szaturnusz a hajnali órákig felkereshető a Szűz csillagkép területén.

Jóval a tavaszi napforduló után járunk, amikor a
napnyugták után hamarabb áll be az esti szürkület, mint máskor. Ennek
magyarázata abban rejlik, hogy ilyenkor a látóhatárhoz képest meredekebb szögben
áll Földünk keringési síkja, az Ekliptika, ezért Napunk előbb süllyed a
horizont alatti mélyebb régiókba, és gyorsan beáll az éj. Holdfénymentes vidéki
égbolt alatt május közepéig esélyünk lehet felfedezni az álalkonyt, ismertebb
nevén az állatövi fényt. Ez a derengő égi csoda a szürkületet követő órában nyugat
felől emelkedik, és ezüstösen egyre szélesedik az állatövi csillagképek felé. Mindez
abból ered, hogy nagyjából az Állatöv mentén haladnak a bolygók, a Hold és
természetesen a Nap, amely régió egybeesik a Naprendszer fősíkjával és itt
rengeteg a kisbolygók ütközéséből (porladásából) és az üstökösökből származó
finom por. A nagymennyiségű por szétszórja és visszaveri a napfényt, ami főként
nyugaton, a napnyugta utáni órákban látható. A fényszennyezett városi és ipari
területeken aligha reménykedhetünk látványában, ezért láthatásáért érdemes
vidékre utazni. 

                                                                                 Romhányi
Attila

Ajánljuk...