Digitális asztrofotózás

A rovat a csillagászati célra készült, speciális, hűtött CCD kamerákkal
és az azokkal végezhető észlelésekkel foglalkozik és az alábbi
érdeklődői csoportok számára nyújt információkat (a feltételezhetően
nagyobb számosságú célcsoporttól a kevesebb felé haladva):

 • napi csillagászati híreket-, avagy egy-egy
  jelentősebb tudományos felfedezést részleteiben is megérteni akarók
  számára: a felmerülő, a hírekben megemlített – a CCD technikára akár
  csak érintőlegesen vonatkozó kérdések megértéséhez támpontok,
  háttér-ismereteket adása
 • a CCD technikát megérteni akarók számára: a főbb
  alapfogalmak tisztázása; a működés elvének (elveinek) elmagyarázása,
  szemléltetése; használható oktató- anyagok letölthetővé tétele; a CCD-k
  áttekintő rendszerezése, főbb jellemzőik bemutatása, minőségi mutatóik
  értelmezése/jelentéstartalma;
 • a CCD-képeket kezelni is akarók számára: a képek
  letöltésének, tárolásának archiválásának alapelvei, fogásai, trükkjei;
  tömörítési eljárások és problémáik; a digitális képfeldolgozás alapjai,
  a legalapvetőbb tudnivalóktól a mesterfogásokig; elérhető képfeldolgozó
  szoftverek áttekintése, egyesek konkrét bemutatása, használati
  tanácsok; letölthető olvasnivalók, továbbképző anyagok; Hogyan
  javítsunk fel egy nyers képet? Hogyan kell kiemelni egy-egy fontos,
  speciális típusú részletet (éleket, sötétebb foltokat) egy képen –
  ugyanakkor nem veszítünk-e valamit ugyanezzel a lépéssel? A valódi és
  hamis színes képek világa, kezelése, megjelenítése.
 • CCD képeket készíteni is akarók számára: hűtött CCD
  kamera és kiegészítő tartozékok vásárlásához (esetleg saját kamera
  építéséhez) tanácsok; külföldi és hazai gyártók termékeinek bemutatása
  – alkalmanként minősítése (lehetőleg minél teljesebb körben, valamennyi
  elérhető terméket bemutatva, kereskedési szándék, árak közlése és
  konkrét modellekre történő „rábeszélés" nélkül);
 • CCD kamerával már rendelkezők számára: tudományos
  alkalmazási lehetőségek bemutatása (nem csak az adott terület
  lényegének és célkitűzésének-, hanem tényleges amatőr műveléséhez
  szükséges „know-how" –jának ismertetése is), a szakmai kapcsolatok
  valamint a szakirodalom megadásával és esetenként akár a hazai észlelő-
  munka koordinálásával is; a profi felhasználhatóság kritériumainak
  bemutatása, pl. standard színrendszerek, szűrők és egyéb szükséges
  kiegészítő hardver és módszerek bemutatása, szerepük/fontosságuk
  ismertetése; adatfeldolgozási standard eljárások elmagyarázása,
  betanítása; korábbi és friss (elsősorban hazai) eredményeket bemutató
  „fórum" jellegű körkép; új technológiák (mind hardver, mind szoftver)
  bemutatása; hazai és nemzetközi továbbképzések, találkozók,
  összejövetelek, konferenciák szervezése, közzététele; határterületek:
  adaptív optika, interferometria, spektroszkópia;

A rovat fontos kapcsolódási területei (nem fontossági sorrendben) más témákhoz:

 • asztrofotózás (bár a CCD rovat maga is foglalkozik
  a hűtött CCD kamerákkal készült látványos asztrofotók gyűjtésével,
  minősítésével-bírálatával, egyesek (elsősorban a valamilyen elvi okból
  tanulságosak) bemutatásával, mégis a legjava egy magasabb rendű témakör
  portáljára fog kerülni: az MCSE asztrofotó oldalára.
 • csillagászati (tudományos) fotometria – ezen
  keresztül elsősorban a változócsillagok kutatása, a kisbolygók és
  üstökösök vizsgálata, szupernóva keresés, GRB –k optikai megfelelőinek
  fotometriája, fedési exobolygók keresése.
 • asztrometria (elsősorban a kisbolygók és üstökösök pályáinak vizsgálata)
 • web-kamerák, digitális SLR fényképezőgépek: mint kommersz CCD alkalmazások

Ajánljuk...