Mélyég-objektumok

A rovatról:

Talán ennek a rovatnak a neve a legtalányosabb a laikusok számára. Mit
is jelent ez a bizonyos mély-ég? Angol fordításból ered, a "deep sky"
jelző első közelítésben minden olyan égi objektumra vonatkozik, amely
naprendszerünk határain kívül esik.

Megfigyeléseink tárgyai ennek megfelelően elsődlegesen saját
galaxisunk, a Tejút objektumai: fiatal, "erejük teljében" lévő
csillagok laza csoportosulásai, a nyílthalmazok; idős, halvány
csillagok tíz- vagy akár százezreinek sűrű, szimmetrikus városai, a
gömbhalmazok; csillagtetemek pompás "síremlékei", a planetáris ködök; a
csillagközi teret mindenhol behálózó por- és gázanyag látványos
sűrűsödései, a reflexiós, az emissziós és a sötét ködök hatalmas
leplei. Mindezek mellett természetesen fényévmilliókra lévő
extragalaxisok ezrei is elérhetőek amatőr távcsövekkel, beláthatalan
mélységeibe ereszkedvén így az Univerzum múltjába.

Rovatunk az égbolt ezen csodáit megfigyelő amatőrök munkáját fogja
össze és koordinálja, valamint észleléseiket rendszeresen közölve
megosztja azokat társainkkal a Meteor hasábjain.

A rovatvezető jelenleg Székely Péter, aki a Szegedi Tudományegyetem csillagász PhD hallgatója. 

 

Ajánljuk...