Naprendszer, planetológia

Cikkek

Érdi Bálint: Új eredmények a Naprendszer égi mechanikájában – 1998/188
Guman István: A holdfedések előrejelzése – 1995/184
Illés Erzsébet: Holdak a Naprendszerben – 2006/194
I. Bartha Lajos: A Mars – a (még mindig) időszerű bolygó – 1993/154
Illés Erzsébet: A Nagy Vörös Folt kutatásának története – 1993/147
Illés Erzsébet: Újdonságok a naprendszerkutatásban – 1996/154
Tóth Imre: A kisbolygók – 1987/175
Kereszturi Ákos–Sárneczky Krisztián: Kisbolygók a Naprendszer peremén – 1999/233
Kereszturi Ákos–Sárneczky Krisztián: Célpont a Föld – kisbolygók a láthatáron
– 2000/188
Bérczi Szaniszló: Kis égitestek anyagának fejlődése – 2003/251
Csizmadia Szilárd: Meteorcsillagászat – 2004/249
Horváth András–Szabó László: A Vega-program – 1986/171
Kereszturi Ákos: Egy üstökös pusztulása – 1995/143
Sárneczky Krisztián: Az ezredvég üstököse – 1997/150
Kereszturi Ákos: Jönnek a Leonidák! – 1999/225
Szatmáry Károly: Más csillagok bolygóinak felfedezése – 1997/160
Szatmáry Károly: Bolygók más csillagok körül – 2003/204
Szabó Róbert: Bolygóegyüttállások – 2001/207
Sándor Zsolt: Rezonanciák bolygórendszerekben – 2005/244
Király Péter: Nagy energiájú helioszférikus részecskék és a kozmikus sugárzás
– 2003/265

Hírek

Nagybolygók és holdjaik

Az 1986 TO: a Föld második természetes kísérője (Illés Erzsébet) – 1999/146
Sók szerepe a Vénuszon és a jeges holdakon (Illés Erzsébet) – 1997/131
Lágylemez-tektonika a Vénuszon (Illés Erzsébet) – 1998/132
Hószerű anyag a Vénusz magaslatain (Illés Erzsébet) – 2005/153
Mathilde és Mars (Almár Iván) – 1998/134
Nem esik egybe a Mars geometriai és tömegközéppontja (Illés Erzsébet) – 1998/136
Mars Pathfinder eredmények (Almár Iván) – 1999/148
A Mars Global Surveyor első eredményei (Almár Iván) – 1999/151
A Mars Global Surveyor eredményei II. (Illés Erzsébet) – 2000/152
A kén-dioxid az ősi Mars „ózonja”? (Illés Erzsébet) – 1999/153
Vasoxidképződés víz nélkül (Illés Erzsébet) – 2005/155
Életnyomok marsi meteoritokban? (Almár Iván) – 2002/162
Víz és élet lehetősége a Marson (Illés Erzsébet) – 2002/164
A Mars: Különbségek a poláris sapkák között (Illés Erzsébet) – 2003/162
A Mars: Porvihar a Marson (Illés Erzsébet) – 2003/163
A Mars: A hóvastagság évszakos változása (Illés Erzsébet) – 2003/163
A Mars: Globális klímaváltozás (Illés Erzsébet) – 2003/164
A Mars: A nagy völgyhálózatok (Illés Erzsébet) – 2004/155
A Mars: Folyásnyomok (Illés Erzsébet) – 2004/156
A Mars: A Mars öregebb arca (Illés Erzsébet) – 2004/156
A Mars: Paleoklíma-vizsgálat lehetősége (Illés Erzsébet) – 2004/157
A Mars Odyssey szonda eredményeiből (Illés Erzsébet) – 2004/158
Mars Odyssey eredmények (Illés Erzsébet) – 2005/155
Marsszondák eredményei (Kereszturi Ákos) – 2006/152
A marskutatás újdonságai (Illés Erzsébet) – 2007/144
A Galileo a Jupiternél (Almár Iván) – 1997/132
Galileo eredmények (Illés Erzsébet) – 1998/137
Galileo eredmények II. (Illés Erzsébet) – 1999/154
A Galileo eredményei III. (Illés Erzsébet) – 2000/156
A Galileo-program vége (Illés Erzsébet) – 2004/158
Jupiter (Illés Erzsébet) – 2001/166
Kis Vörös Folt keletkezett a Jupiteren (Illés Erzsébet) – 2007/145
A hidrogén nagy nyomáson (Barcza Szabolcs) – 1999/153
A víz fémes állapota (Illés Erzsébet) – 2000/159
Az Io és az Europa „lábnyoma” a Jupiter légkörében (Illés Erzsébet) – 1998/139
Az Io magmaóceánja (Illés Erzsébet) – 2001/167
Europa (Illés Erzsébet) – 2001/168
Az Europa (Illés Erzsébet) – 2003/166
Europa: A jégkéreg vastagsága (Illés Erzsébet) – 2004/159
Europa: A káosz-területek keletkezése (Illés Erzsébet) – 2004/160
Europa: A repedések (Illés Erzsébet) – 2004/160
Europa: Nagy energiájú semleges atomok (Illés Erzsébet) – 2004/161
A Ganymedes mágneses tere (Illés Erzsébet) – 2004/162
A Callisto (Illés Erzsébet) – 2003/168
A Cassini űrszonda a Szaturnusznál (Almár Iván–Illés Erzsébet) – 2005/156
A Cassini a Szaturnusznál (Kereszturi Ákos) – 2006/155
A Cassini-űrszonda eredményeiből (Illés Erzsébet) – 2007/146
A Iapetus sötét oldala (Illés Erzsébet) – 1997/133
Az Uránusz két új holdja (Illés Erzsébet) – 1999/156
Földi felvétel az Uránusz-gyűrűről (Illés Erzsébet) – 2005/158
Új gyűrűk és holdak az Uránusz körül (Sárneczky Krisztián) – 2007/150
Felhőmegfigyelések a HST-vel és az ISO-val (Illés Erzsébet) – 2000/158
Tavasz a Neptunuszon (Illés Erzsébet) – 2005/159
A Neptunusz gyűrűívei (Illés Erzsébet) – 2000/158
A Triton alsólégkörének szerkezete (Illés Erzsébet) – 1999/157
Globális felmelegedés a Tritonon? (Illés Erzsébet) – 2000/159
A Triton felszíne még fiatalabb (Illés Erzsébet) – 2001/170
Két tucat új hold (Sárneczky Krisztián) – 2002/166
Újabb holdak az óriásbolygók körül (Sárneczky Krisztián) – 2004/162

Kisbolygók és más apró égitestek

A Plútó–Charon rendszer fotometriája (Szécsényi-Nagy Gábor) – 1986/145
A Plútó–Charon rendszer (Barcza Szabolcs) – 1990/130
A Plútó légköre (Barcza Szabolcs) – 1990/131
A Plútó légköre (Patkós László) – 1994/128
A Plútó légkörének hőmérséklete (Illés Erzsébet) – 2004/165
A Plútó és a Charon (Illés Erzsébet) – 2001/171
A Plútó nem bolygó többé (Sárneczky Krisztián) – 2007/151
A Plútó holdjai (Illés Erzsébet) – 2007/152
Intersztelláris aszteroidák? (Barcza Szabolcs) – 1989/112
Kisbolygókutatás (Patkós László) – 1992/115
Kisbolygókutatás (Patkós László) – 1993/120
Kisbolygók (Illés Erzsébet) – 2002/168
Kisbolygó-statisztika (SDSS) (Kiss László) – 2003/169
A Toutatis kisbolygó (Patkós László) – 1994/128
A Galileo szonda és a Gaspra kisbolygó (Patkós László) – 1994/128
A NEAR szonda az Eros kisbolygónál (Almár Iván) – 2000/160
A NEAR az Eros kisbolygó körül (Almár Iván) – 2001/172
A NEAR űrszonda leszállt az Erosra (Illés Erzsébet) – 2002/169
Itokawa – egy különleges kisbolygó (Almár Iván) – 2007/153
Az Ida holdja (Patkós László) – 1995/139
A második kisbolygó, amelynek holdja van (Almár Iván) – 2001/171
Kettős kisbolygók (Sárneczky Krisztián) – 2003/169
Kisbolygó-holdak serege (Sárneczky Krisztián) – 2005/162
Holdrendszer egy kisbolygó körül (Sárneczky Krisztián) – 2007/154
Porkilövellések a Chironnál (Illés Erzsébet) – 1997/134
Kisbolygó ütközése a Földdel? (Patkós László) – 1999/159
Kisbolygóveszély (Sárneczky Krisztián) – 2001/174
Kisbolygó a földpályán belül (Sárneczky Krisztián) – 2004/166
A Föld közelében elhaladó égitestek (Sárneczky Krisztián) – 2005/160
Kisbolygók a műholdak között (Sárneczky Krisztián) – 2006/158
Vesta kisbolygó és meteorcsalád (Patkós László) – 1999/161
Rendezett forgástengelyek (Sárneczky Krisztián) – 2005/163
Felbontott kisbolygók (Sárneczky Krisztián) – 2005/163
Kisbolygók üstököspályán (Sárneczky Krisztián) – 2001/176
A Neptunusz trójai kisbolygója (Sárneczky Krisztián) – 2005/159
Trójai kisbolygók a Neptunusz pályáján (Sárneczky Krisztián) – 2007/151
Az utolsó elveszett kisbolygó (Sárneczky Krisztián) – 2005/161
A Mathilde kisbolygó (Almár Iván) – 1999/160
A Kulin~1940~AB kisbolygó (Patkós László) – 2000/161
Az 1996 PW egy Oort-felhőbeli kisbolygó? (Illés Erzsébet) – 1999/161
Újabb magyar vonatkozású kisbolygók (Sárneczky Krisztián) – 2001/177
A Pholus kentaur összetétele (Illés Erzsébet) – 2000/161
A Naprendszer legtávolabbi objektuma (Sárneczky Krisztián) – 2001/178
Óriás Kuiper-objektumok (Sárneczky Krisztián) – 2004/166
Lehagyták a Plútót (Sárneczky Krisztián) – 2007/158
A legkisebb Kuiper-objektumok (Sárneczky Krisztián) – 2005/162
Sedna, az új családtag (Sárneczky Krisztián) – 2005/164
A Quadrantidák szülőobjektuma (Sárneczky Krisztián) – 2005/161
Leonidák 1998–2003 (Sárneczky Krisztián) – 2006/161
Veszélyes meteoritok (Tóth Imre) – 1996/123
Hullócsillag-veszély novemberben? (Almár Iván) – 1998/122
Meteoritok (Illés Erzsébet) – 2002/161
Újfajta bazaltos meteorit (Illés Erzsébet) – 2004/170
A Naprendszer „rejtett tömege” (Patkós László) – 2000/162

Üstökösök, Kuiper-objektumok

Üstökösök 1985-ben (Barcza Szabolcs) – 1987/146
Üstökösök 1986-ban (Barcza Szabolcs) – 1988/119
Üstökösök [1987] (Barcza Szabolcs) – 1989/119
Üstökösök [1988] (Barcza Szabolcs) – 1990/131
A Halley-üstökös kifényesedése (Patkós László) – 1992/117
A Halley-üstökös távoli kitörése (Patkós László) – 1994/130
Halley-rekord (Sárneczky Krisztián) – 2005/167
A P/Shoemaker–Levy 9 üstökös pusztulása (Patkós László) – 1994/132
Felbomló üstökösök (Sárneczky Krisztián) – 2003/171
A Hyakutake-üstökös röntgensugárzása (Almár Iván) – 1997/136
A Shoemaker–Levy 9 üstökös nyomai (Illés Erzsébet) – 1998/139
Űrkutatási eredmények a Hale–Bopp-üstökösről (Almár Iván) – 1999/162
A Deep Space 1 a Borrelly-üstökösnél (Illés Erzsébet) – 2004/168
Visszatért a Stardust (Sárneczky Krisztián) – 2007/156
Célba talált a Deep Impact (Sárneczky Krisztián) – 2007/157
Az üstökösök aktív–alvó átmenete (Illés Erzsébet) – 1999/162
A Napba zuhanó üstökösök (Almár Iván) – 2001/179
Rövid periódusú napsúrolók (Sárneczky Krisztián) – 2006/160
Rövid periódusú napsúrolók (Sárneczky Krisztián) – 2007/155
Üstököscsaládok a SOHO képein (Sárneczky Krisztián) – 2005/165
Üstökösaktivitás egy Kuiper-objektumon? (Sárneczky Krisztián) – 2002/172
Ceres méretű Kuiper-objektum (Sárneczky Krisztián) – 2002/174
Üstökösmegfigyelések a SOHO-val (Illés Erzsébet) – 2002/175
A Halley típusú üstökösök forrásvidéke (Illés Erzsébet) – 2002/176
A Naprendszer külső határa? (Patkós László) – 2002/177
A Voyagerek a Naprendszer határvidékén (Petrovay Kristóf) – 2007159/
A Nemezis tömegének felső határa (Szatmáry Károly) – 2006/164 Sikeres modell a Naprendszer keletkezésére (Illés Erzsébet) – 2007163/
Milyen lehetett a Naprendszer bölcsője? (Kun Mária) – 2007164/

Más csillagok bolygói

Bolygók keresése a Naprendszerben és más csillagok körül
(Barcza Szabolcs) – 1989/117
Naprendszeren kívüli bolygó… (Patkós László) – 1992/121
… vagy mégsem bolygó, hanem plazmafelhő? (Patkós László) – 1992/122
Bolygók pulzárok körül (Patkós László) – 1993/118
A PSR 1257+12 pulzár bolygói (Patkós László) – 1995/139
Más bolygórendszerek (Illés Erzsébet) – 1996/131
Bolygórendszer az üpszilon And körül (Patkós László) – 2000/162
Az exobolygók készülő katalógusa (Almár Iván) – 2000/164
Egy exobolygó átvonulásainak megfigyelése (Almár Iván) – 2001/179
Képek távoli bolygókról? (Kun Mária) – 2001/181
Távoli bolygórendszerek kutatása (Patkós László) – 2002/181
Megmérték egy exobolygó sugárzását (Kun Mária) – 2006/171
Exobolygó-hírek (Szatmáry Károly) – 2004/170
Exobolygó-hírek (Szatmáry Károly) – 2005/167
Exobolygó-hírek (Szatmáry Károly) – 2006/166
Exobolygó-hírek (Szatmáry Károly) – 2007/166
Bolygóképződés barna törpék körül (Kun Mária) – 2007/170
Magányos bolygók az Orionban (Apai Dániel) – 2002/182
Mikor jön el a gázbolygók ideje? (Apai Dániel) – 2002/183