Célpont: a Mars!

A vörös bolygó mostani földközelsége kapcsán előadásokkal, távcsöves bemutatókkal várjuk az érdeklődőket és tagtársainkat.

Ezekben a hetekben ragyogó vöröses-narancs fényű égitest vonja magára a figyelmet: a Mars. Kora este a keleti égen figyelhető meg, napról napra korábban kel, egyre kedvezőbb távcsöves célponttá válik, ahogy közeledik a nevezetes időpont, december 1-je. Ez a mostani nem ún. nagy közelség, amelyre 15-17 évente kerül sor. Legutóbb 2018-ban volt nagy Mars-közelség, akkor 57 millió km-re járt Földünktől a bolygó, most 81 millió km-re merészkedik közel hozzánk. Egy tekintetben azonban sokkal kedvezőbb a mostani láthatósága számunkra: sokkal magasabban delel, láthatóságát kevésbé zavarja a nyugtalan földi légkör, mint 2018-ban vagy 2020-ban amikor a bolygó alacsonyabban volt észlelhető egükön. Az idei kedvező láthatóságot érdemes kihasználni, mert a következő oppozíciók kedvezőtlenebbek lesznek.

December 1.: földközelben a Mars

A vörös bolygó kb. kétévente kerül földközelbe, amely földközelségek a bolygó rendkívül elnyúlt pályája miatt igen eltérő távolságot jelenthetnek, egyszer kedvezőbb, máskor kedvezőtlenebb láthatóságot eredményezve. A Mars legutóbbi nagy földközelségét 2018-ban észlelhettük, a következő ilyen alkalom 2035-ben következik be. A nagy földközelségek idején a Mars az északi féltekéről nézve alacsonyan látható, a nyugtalan légkör megnehezíti távcsöves megfigyelését. A bolygó látszó átmérője az ún. perihéliumi oppozíciók idején a legnagyobb, amelyekből általában három következik be egymás után, amelyeket három vagy négy aphéliumi oppozíció követ.  Az idei ún. átmeneti oppozíció lesz, a bolygó látszó átmérője 17,2″ lesz, ami mintegy 5,4″-cel kisebb a 2020-as értéknél. A méretcsökkenést remélhetőleg bőven ellensúlyozza, hogy ez alkalommal a bolygó az északi égbolton helyezkedik majd el, magas deklinációnál, ezért megfigyelését kevésbé zavarja a légkör nyugtalansága.

A Mars idén kezdetben retrográd irányban mozog, január elején a Kígyótartóban jár –22,5°-os deklinációnál. A Nyilas, Bak, Vízöntő és Halak csillagképeken áthaladva május 30-a után már pozitív lesz a deklinációja. Egészen augusztus 10-éig az Ariesben látható, később a Taurusba lép át. A télen bekövetkező oppozíció, valamint a magas deklináció következtében magasan figyelhetjük majd meg a bolygót. Az oppozíció december 8-án 05:36 UT-kor következik be, ezt követően csak 2023 októberében tűnik majd el a Nap fényözönében. Láthatósága során mindkét poláris régió megfi gyelhető lesz.

Így változik a Mars látszó mérete és deklinációja a mostani láthatósága folyamán (alpo-astronomy.org, Jeff rey D. Beish)

A teljes bolygót beborító porviharok megszokott jelenségek a déli félteke nyara alatt, bár előrejelzésük teljességgel lehetetlen. Legtöbbször az Acidalium Mare, a Chryse, az Erythraeum
Mare, Ophir területeiről, illetve a Solis Lacus északkeleti vidékéről indulnak. 

Ezekben a hetekben ragyogó vöröses-narancs fényű égitest vonja magára a figyelmet: a Mars. Kora este a keleti égen figyelhető meg, napról napra korábban kel, egyre kedvezőbb távcsöves célponttá válik, ahogy közeledik a nevezetes időpont, december 1-je. Ez a mostani nem ún. nagy közelség, amelyre 15-17 évente kerül sor. Legutóbb 2018-ban volt nagy Mars-közelség, akkor 57 millió km-re járt Földünktől, most 81 millió km-re merészkedik közel hozzánk. Egy tekintetben azonban sokkal kedvezőbb a mostani láthatósága számunkra: sokkal magasabban delel, láthatóságát kevésbé zavarja a nyugtalan földi légkör, mint 2018-ban, amikor a bolygó alacsonyan járt. Az idei kedvező láthatóságot sokan kihasználják.

Mindezekből következik, hogy a bolygó megfigyelése nem csupán december 1-i földközelségekor lehetséges – a bolygó november, december és még január folyamán is rendkívül feltűnő szabad szemmel, távcsővel pedig világosabb és sötétebb foltok észlelhetők felszínén. Ahhoz, hogy a Marsot akkorának lássuk távcsővel, mint a teleholdat szabad szemmel, nagyjából 200-szoros nagyítás szükséges.

Egy különleges égi jelenség: a telehold elfedi a Marsot december 8-án hajnalban

Különleges élményben lehet részünk ezen a hajnalon: már világosodó égen a Hold elfedi az oppozícióban lévő Marsot. Szerencsére az időpont kedvező a megfigyelésre, hiszen nem a hosszú téli éjszaka közepén történik, amikor a fénylő Hold miatt mást az égen elég nehéz megfigyelni (és nehéz fennmaradni). A pirkadati időpont decemberben már a reggel kezdetét jelenti.
A belépés idején a Nap mindössze 10–12°-kal lesz a horizont alatt, azaz erős szürkületben kell a nyugati horizonton a Hold és a Mars párosát figyelnünk. A telihold mellett szabad szemmel is könnyen látszani fog bolygószomszédunk. A belépés idején az égi páros még 11–14°-kal lesz a horizont felett (a nyugati országrészben magasabban), ezért jó horizontú észlelőhelyet v­álasszunk, hiszen ennél már csak lejjebb fognak ereszkedni a kilépés idejére. Az eltűnés azimutja 292–295°, azaz nyugat-északnyugat felé legyen jó kilátásunk.

Budapestről a Hold 6:07-kor fedi el a Marsot, a kilépés 7:00-kor lesz. Más hazai településekről szemlélve a jelenség max. néhány perc eltéréssel következik be. 

A Mars belépése a Hold mögé(fent) és kilépése a Hold mögül (lent)

Az esemény különlegessége, hogy a Mars éppen ezen a napon lesz oppozícióban (azaz a Nappal szemben), de földközelségét már egy héttel korábban elérte (december 1-jén), azaz már távolodik tőlünk. Mérete 17”, elég nagy ahhoz, hogy nyugodt légkör esetén részleteket figyeljünk meg rajta (a bolygó felszíni részleteinek megfigyelésére azonban alkalmasabb a delelése körül időszak).
Az idei szembenálláskor a bolygó a Taurus csillagképben tartózkodik, deleléskor majdnem 70° magasan van! A fedés idején viszont alacsonyan, erősen hullámzó légkör mellett láthatjuk a táncoló bolygókorongot (ezt a téli fűtés tovább ronthatja). A bolygókorongot „telibe találja” a telihold, azaz a holdi egyenlítő mentén várhatjuk a belépést. A telihold miatt a Hold peremén nem várhatunk árnyékos részt.

A fedés tartama 31 másodperc, azaz a két korong érintésétől a Mars teljes eltűnéséig fél perc telik el. Aki súroló fedést szeretne megfigyelni, azaz ahonnan a holdi pólus mellett csak részben tűnik el a bolygó, annak Marokkóig kell utaznia. Esetleg az USA keleti államaiba, hiszen ez egy transzatlanti bolygófedés, a kora esti órákban az amerikai közép-nyugatról, a pacifikus térségből és az északkeleti államokból látszik a fedés (valamint Kanada teljes területéről). A kilépésre nálunk alig egy órát kell várni. Miközben már az összes csillag eltűnt az égről, a holdi egyenlítő túloldalán, a Mare Fecunditatis északi részén, a Spumans-kráterrel egy vonalban lesz a kibukkanás. A belépéshez hasonlóan itt is a fényes peremen fog feltűnni a bolygó. A Hold magassága már csak 3–6°, a Nap 3–5°-kal jár a horizont alatt, tehát már igen világos lesz az égi háttér.

A jelenség megfigyelése mind vizuálisan, mind fotografikusan igen érdekes feladat. A csütörtök hajnali időpont nem túl kedvező bemutatók tartására, azonban bizonyára számíthatunk érdeklődőkre szép számmal, hiszen a Mars igen jó „húzónév”, a Hold és a vörös bolygó párosa pedig valóban érdekes látvány szabad szemmel is.

Mars-előadások a Polaris Csillagvizsgálóban
November 29. 19 óra: Nézzünk a Mars felszíne alá roverrel, radarral és drónokkal (Kereszturi Ákos)
December 6. 19 óra: Közelít a Mars! Mit láthatunk rajta? (Kereszturi Ákos)
December 7. 19 óra: Virtuális előadás a Youtube-on: Távcsöves célpont: a Mars! (Farkasréti György) 

Mars-bemutatók a Polaris Csillagvizsgálóban
November 29. 18-21 óra
December 1. 18-21 óra
December 6. 18-21 óra
(December 8. 5-7 óra A Hold elfedi a Marsot – a Polarisból nem látható, ezért a Hármashatár-hegy csúcsáról nézzük a jelenséget)
December 8. 18-21 óra
December 13. 18-21 óra
December 15. 18-21 óra
December 20. 18-21 óra

Regisztráció a bemutatókra: https://regisztracio.mcse.hu/

Mars-bemutatók az MCSE Csillagtanyán (Lovasberény)
December 3. 18-20 óra
December 10. 18-20 óra

Regisztráció a bemutatókra: https://regisztracio.mcse.hu/

 

 

 

 

Ajánljuk...