Ismét észlelőszakkör indul a Polarisban

Távcsővásárlás előtt álló, valamint észlelési gyakorlatukat, égboltismeretüket fejleszteni kívánó barátainkat várjuk az immár negyedik alkalommal megrendezendő Észlelőszakkör szeptember 13-án kezdődő foglalkozásain.

A kezdő távcsőtulajdonosok számára fontos amatőrcsillagászati ismeretek elsajátítását, az égen és az észlelési területek között történő eligazodást elősegítendő a Polaris Csillagvizsgáló háromszor alkalommal szervezte meg a a szeptembertől júniusig tartó észlelőszakkört. A három év alatt közel 100 érdeklődő vett részt a szakköri foglalkozásokon, és sokan végeztek megfigyeléseket is. Többen közülük azóta is rendszeres megfigyelői valamelyik, vagy akár több amatőrcsillagászati területnek, néhányuk pedig aktívan részt vesz egyesületünk munkájában is.

20140817_esz1A szakkörösök által készített gyakorló rajzok a Jupiterről és a Vénuszról készült videókról (amivel a valódi észlelés nehézségeit imitáltuk). Az ASOD-on a nap rajza lett

Az elmúlt három év sikereire és tapasztalataira alapozva idén is megszervezzük az észlelőszakkört 2014. szeptembertől kezdődően, az előző évekhez hasonló tematikával.

20140817_esz2Életkép: szakkörösök vidám társasága a Polaris Csillagvizsgáló teraszán

 

Az új és régi érdeklődők a következő szakkörön is megismerkedhetnek:

 • a távcsöves alapfogalmakkal
 • az égi koordináta-rendszerekkel, az égbolton való tájékozódás alapjaival, csillagképekkel, a csillagtérképek és atlaszok használatával
 • az észlelések feljegyzésével és a rajzolás alapfogásaival.

A foglalkozások során sorra vesszük az egyes észlelési területeket (Nap, Hold, bolygók, mélyég-objektumok, változócsillagok, kettőscsillagok és a fotózás alapjai)

Minden észlelési területről rövid, lényegre törő előadást tartunk, a területet rendkívül jól ismerő, tapasztalt amatőr-, vagy szakcsillagászok bevonásával, majd az adott területhez kapcsolódóan gyakorlati észlelőmunkát, műhelyfoglalkozásokat végzünk, figyelembe véve az adott területhez kapcsolódó észlelési specialitásokat, valamint rajztechnikai fogásokat.

Mindezekhez rendelkezésünkre áll idén is:

 • a Csillagvizsgáló előadóterme, ahol az elméleti foglalkozásokat és műhelymunkákat tartjuk
 • a Polaris és a szervezők távcsövei, melyekkel a kupolában, illetve a teraszon a gyakorlati észlelőmunkát végezhetjük
 • a Csillagda terasza, ahol lehetőség van a saját műszerek felállítására, így saját távcsöveinkkel gyakorolhatjuk az észlelőmunka fogásait, megtanulhatjuk hogyan kell jusztírozni, összerakni, pólusra állítani a távcsövet, majd megkeresni és megfigyelni az égi objektumokat

Az előadásos foglalkozásokat havi rendszerességgel tartjuk meg, valamint külön észlelési foglalkozást is tartunk. A szakköri alkalmakat szombati napokon tartjuk, legtöbbször kora délutáni kezdéssel (kivéve a Napunkkal foglalkozó alkalmat), melyet a sötétedés beálltával követ a gyakorlati észlelőmunka.

A TERVEZETT PROGRAM:

2014. szeptember 13. – Csillagászati és műszertechnikai alapfogalmak: Távcsövek, binokulárok, észlelési eszközök – lencsék, tükrök, okulárok, szűrők – észlelési alapok és a csillagászati rajzolás alapjai (technikák, eszközök).

2014. október 25. – Bolygótestvéreink: Naprendszerünk kialakulása, planétái és vizuális észlelésük – A kihívást jelentú Uránusz és Neptunusz felkeresése

2014. november 22. – Hihetetlen távolságok: A mély-ég objektumok világa – csillaghalmazok, galaxisok, ködök között – észlelés és rajzolás az őszi égbolt látványosságairól (figyelembe véve a fényszennyezett városi égbolt korlátait)

2014. december 20. – Gyakorlati alkalom: Észlelési gyakorlat, műhelymunka, szolárgráf-készítés. Kezdés: de. 10 órakor.

2015. január 17. – Változócsillagok: Bevezetés a változók világába. Változótérképek használata, észlelés és fényességbecslés

2015. január 31. – A Kettőscsillagok világa: Kettős- és többes csillagrendszerek titkai, észlelésük, katalógusok használata

2015. február 14. – Hűséges égi kísérőnk, a Hold: Holdunk kialakulása, geológiája és alakzatai. Hold- és holdkráter- észlelés, holdkráterek rajzolásának alapjai

2015. február 28 – Gyakorlati alkalom: Észlelési gyakorlat, műhelymunka

2015. március 28 – Meteorok és kisbolygók világa: Ismerkedés a kisbolygók észlelésével és a meteorészlelés alapjaival

2015. április 25. – Éltető Csillagunk: A csillagokról általában, Napunk különlegességei, megfigyelhető jelenségei és megfigyelési eszközei – Nap-észlelés, napfoltok és protuberanciák rajzolása.

2015. május 9. – A fotózás alapjai 1: Alapok, Nap-, bolygók- és a Hold fotózása, képfeldolgozás

2015. május 23. – A fotózás alapjai 2: A mélyég-fotózás alapjai, fotometria és asztrometria, képfeldolgozás

A szakkörre előzetes jelentkezéseket az mcse@mcse.hu és a hannak.judit@gmail.com email címre kérjük elküldeni. Az igények felmérése után a pontos kezdési időpontról és a részletes programról a Polaris honlapján, illetve a jelentkezőknek küldött külön emailben értesítünk mindenkit.

A korábbi szakkörösöket is feltétlenül kérjük, hogy részvételi szándékukat külön jelezzék, örömmel látjuk őket is ismét köreinkben!

Javalatokat, ötleteket szívesen fogadunk a hannak.judit@gmail.com email címen.

Az észlelőkörben való részvétel egyetlen feltétele az MCSE-tagság. Az Egyesületbe helyben, a Polaris Csillagvizsgálóban is be lehet lépni, illetve a tagságot megújítani.

Az érdeklődők számára javasoljuk, hogy az alábbi felszereléseket hozzák magukkal a szakköri alkalmakra:

 • famentes rajzlapot vagy ilyen lapokból álló vázlatfüzetet és / vagy előre nyomtatott észlelőlapokat (az észlelőlapok elérhetők a http://eszlelesek.mcse.hu/ oldalon)
 • igény szerint kemény alátétet (legegyszerűbb rajztábla ideális)
 • legalább kétféle keménységű (H-s és B-s, vagy 2B-s jelzésű) ceruzát
 • ceruzahegyezőt és radírt
 • tompított vörös fényű észlelőlámpát (egyszerű zseblámpa vörös szigetelőszalaggal ellátva, vagy vörös biciklis lámpa is megteszi)
 • a téli szakköri alkalmakkor több rétegű, meleg ruházatot javaslunk!
 • igény szerint saját távcsövet, mechanikát, binokulárt, okulárokat, szűrőket.

 

Ajánljuk...