Napóra szakcsoport

Marton Géza
1028, Budapest, Járóka u. 3.
Tel.: (70) 667-0232
E-mail: idomester@mcse.hu
Honlap: http://napora.mcse.hu

Múlt – Jelen – Jövő. A múlt felkutatása, ápolása, megóvása. A jelen kiaknázása, új napórák készítése. A jövő számára az ismeretek átadása, ismeretterjesztés és oktatás útján. Röviden így lehet összefoglalni a Szakcsoport elé kitűzött célokat.

A Szakcsoport egy kiránduláson a Svábhegyi Csillagvizsgálónál

A Szakcsoport egy kiránduláson a Svábhegyi Csillagvizsgálónál

A Magyar Csillagászati Egyesületen belül 2002. szeptember 27-én megalakult és elkezdte működését a Napóra Szakcsoport. Tagjai lehetnek mindazon MCSE tagok, akik kérik a felvételüket a szakcsoport névsorába.

napora_3

Aki tehát a napórákat tervezi, szerkeszti, készíti, kivitelezi, kutatja, fényképezi, vagy aki foglalkozik a napórák elméletével, gyakorlatával, történetével, vagy aki bármilyen módon érdeklődik a napórák iránt: azt szívesen látjuk az MCSE Napóra Szakcsoportjában.

napora_5

Szívesen látjuk azokat is, akik cikkekkel, honlapokkal, fordításokkal, kiadványokkal szeretnék segíteni a szakcsoport munkáját, akik a hazai napórákkal kapcsolatban az érdeklődők, a nagyközönség, a média és a külföldi társszervezetek felé adnak információkat, vagy akik bármilyen módon segíteni kívánják a napórás közgondolkodásunkat és kultúránkat.