Zala

  Borsfa

8885-01-397. Zrínyi u. 14. Simon Ferenc családi háza.

Napóra áll az udvaron 0,6 m magas téglapilléren. Ekvatoriális. Réz árnyékvetője 60 fokot zár be a vízszintessel. A számlap réz szalag 0,6 m átmérőjű körben. Óraszámozása: 6-12-6, egyenközű. Kovácsoltvas tartókörökkel és állvánnyal. A napórát Svédországban gyártották, üzletben vásárolták és prospektus alapján itt állították fel 1975 körül.

Adatközlő: Mizser Attila, 1980.

 

 

Keszthely

8360-01-398. Fő tér. R.k. plébániatemplom. Műemlék. Épült 1386-ban gótikus stílusban. A végvári harcokban megrongálódott templomot 1723-1748 között a ferencesek helyreállították A premontreiek 1802-1808 között, majd 1896-ban renoválták.

Napóra van a templom D-i oldalához 1896-ban épített Szent Anna kápolna külső D-i falán 4 m magasban. Vertikális. Árnyékvetője 25 fokkal hajlik le a vízszintestől. A számlap vakolatra karcolt és festett 1 m átmérőjű kör. Óraszámozása: VII-XII-III, egyenközű, egészórás volt, de 1990 körüli átfestés után VII-XII-II, változó közű, félórás beosztású lett. A napóra 1896-ban készült, azóta többször újrafestették.

Adatközlő: Vértes Ernő, 1979.

Irod.: SÁGI Károly – ZÁKONYI Ferenc: Balaton. Bp. 1974. Panoráma 304. p. (képpel).


8360-02-399. Kastély tér 1. Helikon Kastélymúzeum, volt Festetics-kastély. Műemlék. Több ütemben épült 1745-1887 között. Parkja védett.

Napóra van a parkban a kastély bejáratától K-re, a szökőkúton túl a kerítéstől pár méterre, a sétány egy mészkővel burkolt területén. Horizontális (analemmatikus). Árnyékvetője nincs beépítve, az árnyékot az ideálló ember maga adja. Középen 0,25×1,2 m-es É-D irányú márványlap van, 12 szektorára római számokkal a 12 hónap van jelölve, az éppen aktuális időpontra kell állnia a megfigyelőnek, hogy árnyéka a helyes időt mutassa. Óraszámozása: IIII-XII-VIII, változó közű. A 17 óraszám 15 cm-es márvány korongja kissé domborodik ki a burkolatból és egy 4×2 m-es külméretű elliptikus területen helyezkednek el. A napórát Czoma László igazgató megrendelésére Ponori Thewrewk Aurél tervezte 1996-ban.

Adatközlő: Bartha Lajos, 1996.

Irod.: PONORI THEWREWK Aurél: Napórakiállítás Keszthelyen. = METEOR, 1996. 9. sz. 3-4. p. (képpel).

 

Nagykanizsa

8800-01-400. Szabadság tér 2. Lakóház.

Napóra az épület D-i falán. Vertikális, árnyékvetője pólusra mutatott. Falra szerelt kör alakú tábla volt 2 m-es átmérővel, óraszámozással. XX. század elejei lehetett. A házat 1980-ban robbantással elbontották. A bontás előtt a még hasznosítható anyagokat leszerelték és elvitték, így tettek a napórával is, mely ezután nyomtalanul eltűnt.

Adatközlő: Piriti János, 1979.


8800-02-401. Magyar u. 66. Tüchert Lajos családi háza.

Napóra van a DNy-i oromfalon 5 m magasban. Vertikális. Árnyékvetője pólusra mutat. A számlap vakolatra festett 2 m átmérőjű kör alakú. Körben a 12 állatövi csillagkép figurális ábrázolása. Óraszámozása jelenleg nincs. Az eredeti tulajdonos Németh József bognármester volt, 1936-ban építette a házat és a napóra is akkor készült. 1970-ben ifj. Tüchert Lajos Bécsben élő festőművész újrafestette a napórát.

Adatközlő: Piriti János, 1979.


8800-03-402. Zrínyi Miklós u. 18.
Zemplén Győző Általános Iskola. Udvarán áll az 1980-ban épült kupolás Canis Maior Bemutató Csillagvizsgáló.

Napóra van az iskola udvarán, a csillagdától DNy-ra. Vilmos Mihály amatőrcsillagász már 1981-ben készített ide egy 8×10 m-es téglalap alakú betonlemezt, melyre hatalmas nappályamutató került (acélcsövekből a poláris árnyékvető és 3 ív, mely a napéjegyenlőségi, a nyári és a téli napfordulói nappályákat mutatta). Az eszköz idővel megrongálódott, 1990-ben a csöveket elbontották, csupán a töredezett betonmező maradt. Vilmos Mihály 1993-ban erre az alapra készítette el a napórát. Horizontális (analemmatikus). Árnyékvetője nincsen, hanem az észlelő személy maga veti az árnyékot a középső É-D irányú dátumskálára állva. Ebben furatok jelzik a hónapok kezdőnapjait, a megfelelő helyre kell állni, hogy a helyes időt jelezze árnyékunk. A számlap 4×7 m külméretű ellipszis. Óraszámozása: 4-12-20, változó közű, félórás beosztású, ipari ragasztóval rögzítve.

Adatközlő: Piriti János, 1981.

Irod.: FÖLD ÉS ÉG, 1982. 9. sz. 287. p. (képpel); VILMOS Mihály: "Élő napóra Nagykanizsán". = EGYESÜLETI HÍRADÓ, 1994. 1. sz. 17. p.

 

Salomvár

8995-01-403. Fő u. R.k. Szent János templom. Műemlék jellegű. XIII-XIV. századi eredetű, romos állapotából 1771-ben barokk stílusban építették újra.

Napóra van a D-i homlokzat bal oldalán 5 m magasban. Vertikális. Árnyékvetője pólusra mutat. A számlap vakolatra festett 1,4×0,8 m-es téglalap. Óraszámozása: VII-XII-V, változó közű. A napóra az 1771-es barokk újjáépítéssel és kváderes homlokzatfestéssel egyidős. A fal későbbi újravakolásaikor (legutóbb 1969-ben) helyét kihagyták, ezért bemélyedtebb a felülete.

Adatközlő: Balázs Zoltán, 1981.

Irod.: VALTER Ilona: Románkori templomok kutatása Zala megyében. = MŰEMLÉKVÉDELEM, 1976. 2. sz. 83. p. (képpel); VALTER Ilona: A Salamonvári család és a salomvári római katolikus templom = Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Bp. 1993. 71, 78. p. (képpel).


Zalaegerszeg

8900-01-404. Rákóczi u. 49-53. Ságvári Endre Gimnázium.

Napóra van az épület déli oldalán az udvaron a virágágyás keretére szerelve. Ekvatoriális. Árnyékvetője pólusra mutat. A számlap réz félkörív 0,8 m átmérővel. Óraszámozása: 6-12-17 és VI-XII-XVII KÖZEI-ben valamint 7-12-18 NYISZ-ben. Fém tartókör, félkör és tartó. Felirata: SONNENUHR GEBAUT UND GESTIFTET VON DER BERUFSBILDENDEN SCHULE KASSEL. 19. APRIL 1996. A napórát a Kasseli Szakmunkásképző Iskola ajándékozta 1996-ban. Készítette Dieter Bartenschlager tanár.

Adatközlő: Juhász Tibor, 1996.

 

Zalaszántó

8353-01-405. Fő u. R.k. plébániatemplom. Műemlék. Román stílusú hajója XI-XIII. századi. Gótikus szentélye és tornya XV. századi. Átépítették a XVIII. században barokk stílusban. 1957-1960-ban restaurálta az OMF, kibontva középkori részeit.

Napóra van a négyzetes gótikus torony D-i falán 4 m magasságban az ajtó felett. Vertikális. Árnyékvetője pólusra mutat. A számlap vakolatra festett 0,8×1 m külméretű ellipszis. Óraszámozása: IV-XII-VIII, változó közű. A régi- valószínűleg XVIII. századi barokk- napóra elhalványult számlapja az 1957-es restauráláskor, a régi vakolat leverésekor került elő. Az újravakoláskor az ellipszis alakot bemélyedve meghagyták. A számlap egyre kopott két évtizedig és el is tűnt. 1980-ban Mayer Farkas pannonhalmi bencés tanár tervezte meg újra. 1982-ben a régi helyén az új napórát Krasznay József Kerény plébános készíttette el.

Adatközlő: Zomboriné M. Gizella, 1979.

Irod.: SÁGI Károly – ZÁKONYI Ferenc. Bp. 1974. Panoráma 496. p. (képpel).

Ajánljuk...