A pécsi Találkozó

MISSING DST IMAGE!!!!

Keszthelyi Sándor köszöntötte az
egybegyűlteket a pécsi amatőr csillagászok nevében. A Napórás Találkozók rövid
történetének ismertetése után Köszö előadásával kezdődött a program. A
napórákhoz kapcsolódó szférikus csillagászati ismeretek címmel, a napórák
készítéséhez szükséges alapvető földrajzi helymeghatározás alapjairól szólt. (videó)

Másodikként Herczeg Tamás, aki
„civilben” biológus, mesélt ifjabb Hans Holbein Követek című festményéről. A
történelmi háttér színes felvázolása után részletesen bemutatta a festményen
található középkori csillagászati műszereket és napórákat. Mint megtudtuk az
előadásból a megfestett műszerek és időmérők mind egy dátumra utalnak, 1533.
április 11-ére, nagypéntekre, amikor a kép készülhetett. Az ismertetett tárgyak
egy éggömb, egy hengeres napóra, egy összetett napműszer, kvadráns, egy
torquetum, egy polihedrális napóra, ami két összefordított csonka gúla, melynek
nyolc oldallapján és tetején is egy-egy napóra van, valamint egy földgömb és
néhány hangszer. (videó)

MISSING DST IMAGE!!!! 

Mahler Ede – Az utolsó magyar
polihisztor címmel hamarosan megjelenő könyvét Rezsabek Nándor mutatta be a
hallgatóságnak. Mahler a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Tudományegyetem
tanára, a Nemzeti Múzeum régésze foglalkozott asztronómiával, matematikával,
geodéziával, nyelvészettel, valamint a csillagászat és a történettudomány
határmezsgyéjén pótolhatatlan kronológiai számításokat végzett. (videó)

A szünetben a „Kozmoszkert” nevű
nagyméretű horizontális napóra projektről láthattak filmet az érdeklődők. A
tervek szerint egy közel 50×60 méteres napóra órajeleit Németh Ágnes
szobrászművész életnagyságú szobrai alkotják és a központi szobor kezében
elhelyezett tükörről visszaverődő fénysugár mutatja a múló időt. (videó)

Az idő rövidsége miatt, mint egy
suhanó árnyék, Marton Géza tartott egy gyors előadást az Árnyékról – a napórák
legfontosabb „alkotó” eleméről. Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a napfény
által keltett árnyék és hogyan tudjuk egyszerűen meghatározni a napóra és az
árnyékvető pálca megfelelő méretezését. (videó)

Számos érdekes elmélet született
már a római Pantheonnal kapcsolatban, hogy vajon az építők napórának szánták-e
vagy sem. Urbán László egy ajándékba kapott könyv hibás adatain fennakadva
kezdett utánajárni, hogy valójában milyen szerepet szántak a rómaiak az
épületnek. Mérnök lévén sikerült személyes méréseket végeznie a helyszínen és
több érdekes megfigyelést tett a Pantheon valószínűsíthető funkcióját illetően.
Az izgalmas beszámolóból megtudhattuk, hogy mi volt a közel 8,8 méter átmérőjű
tetőnyílásnak és a 43 méter átmérőjű kör alaprajzú épület belső négyzethálós
mintájú padozatának a szerepe Augustus korabeli rómaiak csillagászati
megfigyeléseiben. (videó)

A délelőtti program zárásaként
Vilmos Mihály gazdag képanyaggal illusztrálta a nyáron általa készített
meridián napórát. Elmondta milyen folyamaton keresztül jutott el a megfelelő
elhelyezésig, és az „árnyékvető” végső formájáig, ami tulajdonképpen egy
kereszt alakú lyukkal ellátott lemez. A napóráról  honlapunk „A
hónap napórája” sorozatában bővebben is olvashatnak az
érdeklődők. (videó)

MISSING DST IMAGE!!!! 

MISSING DST IMAGE!!!! 

Az idő közben kezdett jobbra
fordulni, legalábbis már nem esett az eső, csak szemerkélt. A szokásos
csoportkép elkészítése után, amihez a négytornyú Dóm szolgált háttérnek,
ebédelni vonultunk a közeli Iparos vendéglőbe. Az emelkedett hangulat a finom
és bőséges ebédet követően csak fokozódott, így a jóllakott csapat nekivágott a
délutáni sétának, Pécs belvárosában. Kisütött a Nap, igaz csak pár percre, de
megtisztelte a társaságot az alkalomhoz méltóan.

 

A séta során meglátogattuk a
város néhány nevezetességét a Jakováli Hasszán török dzsámival és minarettel
kezdve.

MISSING DST IMAGE!!!! 

Innen a közeli Alkotmány utcába mentünk, ahol egy déli oromfalon
látható hazánk jelenlegi legnagyobb vertikális napórája.

MISSING DST IMAGE!!!! 

A következő napóra
felé haladva megnéztük Memi pasa fürdőjének romjait, a felújított Jókai tér
Elefántos házát, majd a felújítás alatt álló Irgalmas-rendi templom és
rendházhoz épített kolostorszárny DK-i homlokzatán Pécs legrégebbi napóráját.

MISSING DST IMAGE!!!! 

A
Széchenyi térre visszatérve felmentünk Gázi Kászim török dzsámijába. A
szomszédos Nagy Lajos Gimnázium udvarán újabb vertikális napóra volt a
következő állomás. Itt ismét összeállt a kissé megfogyatkozott csapat egy búcsú
csoportkép kedvéért. A Dóm felé közeledve, Pécs új kori nevezetessége, a Janus
Pannonius utcai „lakat fal”, majd az ókeresztény sírkamra együttes, mint
végállomás következett. A hivatalos program itt ért véget. Páran még
megcsodáltuk a Csontvári Múzeum kiállítását, a Találkozó szép lezárásaként.

 

Újra szemerkélt az eső, de a jól
sikerült nap hangulatán már nem tudott rontani. Jövő ősszel a VII. Napórás
Találkozót Egerbe, az egri Liceumba szervezzük, ahol a híres meridián vonal
szomszédságában hasonlóan tartalmas és jól eltöltött napra számíthatunk, abban
a reményben, hogy az időjárás kegyesebb lesz hozzánk.

Ajánljuk...