Tartalomjegyzék

A Gondolat Kiadó 1952–1990-ig adta ki a Csillagászati évkönyvet. Az 1988–1990-es kötetek beszámolókat és cikkeket már nem tartal­maztak, csak a csillagászat legújabb eredményeiről adtak össze­foglalást. A Magyar Csillagászati Egyesület 1989-ben Csillagászati adatok 1989-re címmel egy kiegészítő füzetet készített a Gondolat Kiadó évkönyvéhez, amelyben néhány – az amatőrök által hiányolt – táblázat és ábra kapott helyet.
A Meteor csillagászati évkönyv először 1990-ben jelent meg, a Gondolat Kiadó utolsó évkönyvével párhuzamosan. Ekkor még csak táblázatokat tartalmazott, de azokat már a későbbi évekhez hasonló össze­állításban. Cikkek és beszámolók az 1991-es kötetben szere­peltek először. A beszámolókat közlő intézmények első alkalommal igyekeztek a Gondolat Kiadó évkönyveiből kimaradt 1986–1990 közötti időszakról is áttekintést adni, így tevékenységük többé-kevésbé folyamatosan nyomon követhető. A csillagászat legújabb eredményeiről a egyesület évkönyve 1991-ben közölte az első összefoglalót, így ezen a téren az információk folyamatossága nem szakadt meg.
A Gondolat Kiadó évkönyveiről összefoglaló tartalomjegyzék három kötetetben található:
Az 1952–1969 között megjelent cikkek tematikus listája az 1970-es kötet 232–237. oldalain található. A témakörökön belül a címeket szerző szerinti betűrendbe rendezték.

Az 1952–1979 között megjelent táblázatokról az 1980-as kötet 54–65. oldalain találunk részletes összefoglalót.

Az 1970–1985 közötti évek cikkeiről és a legújabb eredmények rövid híreiről az 1986-os kötet 259–267. oldalain jelent meg tematikus lista. Egy témakörön belül a cikkek időrendben követik egymást, utánuk a rövid hírek ugyancsak időrendben.
Ez az összefoglalás a folytonosság megtartása érdekében nem csupán a Magyar Csillagászati Egyesület évkönyveit tekinti át, hanem mindazokat a Gondolat-évkönyveket is, amelyek a felsorolt tartalom­jegyzékekben még nem szerepelnek: vagyis az 1986–tól napvilágot látott cikkek, hírek és beszámolók, valamint az 1980–tól eltelt időszakban közölt alkalmi táblázatok is megtalálhatók benne. A rendszeresen megjelenő táblázatokat azonban csak az 1990–től kezdődő időszakra dolgoztuk fel.
A címeket leginkább a cikkben vagy hírben szereplő csillagászati objektumok szerint lehetett csoportosítani. Egy fő témán belül először a cikkek, utána a rövid hírek felsorolását találjuk. A fő témákon belül szükség és lehetőség szerint további tematikus csoportosításban sorakoznak a címek. Ezeket az alcsoportokat vonal választja el egymástól. A cikk vagy hír lelőhelyét a kötet évszáma és az oldalszám (pl. 1992/129) adja meg.
A tartalomjegyzék-lapokon az internet böngésző program szöveg­keresési parancsával lehet a kívánt téma kulcsszavait keresni.