Utazás a Naprendszerben

Az előadás során beutazzuk otthonunkat, a Naprendszert. Megismerkedünk Földünk bolygótestvéreivel, a kisbolygókkal és üstökösökkel, és természetesen központi csillagunkkal, az életet adó Nappal.

Közvetlen kozmikus környezetünk ma már nem ismeretlen vidék, hiszen űrszondáink mindegyik bolygót felderítették, sőt, több kisbolygót és üstököst is meglátogattak. Az űrkorszak ötven éve alatt annyi mindent tudtunk meg bolygórendszerünkről, hogy a különböző típusú égitestekről külön is lehet beszélni egy-egy órát, ezért az összefoglaló előadás mellett az alábbi részletesebb témák is kérhetők:

1. A Nap

Központi csillagunk működését bonyolult folyamatok szabályozzák, melyeket csak mostanában kezdünk igazán megérteni. Napfoltok, napkitörések, fáklyák, protuberanciák láthatók felszínén, miközben belsejében 10-15 milliárd fokon hidrogén egyesül héliummá. A Nap tanulmányozása nagyon fontos feladat, hiszen segítségével tudjuk megérteni a többi csillag működését, amelyek sokkal-sokkal messzebb vannak tőlünk.

2. A Föld testvérei – a belső bolygók

A Naprendszer négy belső bolygója szilárd felszínű égitest. anyaguk elenyésző hányadát alkotják a gázok és a folyadékok. Bár egy csoportba tartoznak, ezen kívül nem sok hasonlóságot lehet elmondani róluk. A Merkúr légkör nélküli, sivár világ, miközben a Vénusz vulkánokkal tarkított felszínét a sűrű légkörében található három felhőréteg takarja. A Mars csak fele akkora mint a Föld vagy a Vénusz, mégis ott találjuk a Naprendszer legnagyobb szakadékvölgyét és vulkánjait.

3. Óriásbolygók

Az óriásbolygók világa jelentősen eltér azoktól a világoktól, melyeket a belső Naprendszerben megismerhettünk. Ezek a gázból és folyadékokból álló égitestek hatalmasra nőttek, holdak serege kering körülöttük, és gyűrűk övezik őket. Mindegyik egy-egy külön kis naprendszert mintáz. A hatalmas Jupiter légkörében több száz éve létező viharok tombolnak, a Szaturnusz gyűrűi pedig egy réges-régi katasztrófa emlékét őrzik. A távoli Uránusz és Neptunusz több földtömegnyi, minden bizonnyal sós vizet tartalmaz, egyes holdjaik pedig befogott üstökösmagok lehetnek.

4. Törmelék a Naprendszerben

A kisbolygók és üstökösök csak töredékét adják a rendszer össztömegének, számunkra mégis nagyon fontosak. A mai elképzeléseink szerint a kialakulása után felforrósodó Földre ezek az égitestek szállították vissza vizet, amely nélkül ma nem létezhetne élet bolygónkon. Időnként még ma is becsapódnak bolygókba, ami komoly keresőprogramok elindítására ösztönözte a csillagászokat. Ezek eredménye az ismert kisbolygók és üstökösök számának ugrásszerű növekedése, amiből hazai csillagászok is kiveszik a részüket. Egy-egy fényes üstökös megjelenése pedig a leglátványosabb csillagászati jelenségek közé tartozik.

A Machholz-üstökös a Fiastyúk-halmaz előtt

 

Ajánljuk...