Egy százalék a csillagászatnak!

A Magyar Csillagászati Egyesület legfontosabb, egyben legértékesebb forrásai közé tartoznak a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásai. Kérjük, támogassa egyesületünket! Adószámunk: 19009162-2-43

Az elmúlt bő két évtizedben – mióta lehetőség van a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására – az adózók százai, ezrei tartották érdemesnek az MCSE-t arra, hogy ilyen módon is támogassák a magyarországi csillagászatot. Az 1%-os SZJA-felajánlások mindenkor komoly forrást jelentettek működési költségeink fedezéséhez (bérleti díjak, postai és kommunikációs költségek, honlapjaink fenntartása, a Polaris Csillagvizsgáló üzemeltetése, vidéki észlelőhelyünk fejlesztése stb.), kiadványaink megjelentetéséhez (Meteor, Meteor csillagászati évkönyv, szóróanyagok stb.), rendezvényeink, programjaink lebonyolításához (táborok, találkozók). Számos fiatalt és határon túli amatőrt is támogathattunk az SZJA-felajánlások révén.

Az SZJA 1+1%-áról a bevallástól függetlenül május 21-éig lehet rendelkezni. A rendelkező nyilatkozatot a legegyszerűbben az e-SZJA online felületen tölthető ki. Az online kitöltő felület ügyfélkapus regisztráció nélkül is használható, ez esetben a rendelkező nyilatkozat csak kinyomtatva, papír alapon, lezárt borítékban nyújtható be a NAV-hoz.

Az SZJA 1%-a hagyományos, postai úton is felajánlható, az ehhez szükséges nyomtatvány letölthető a NAV honlapjáról. A nyomtatványt elektronikusan, postai úton és személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain is le lehet adni. Jól látható, hogy többféle módon is rendelkezünk személyi jövedelemadónk 1+1 százalékának felajánlásáról. Kérjük, Ön is éljen a támogatás ezen lehetőségével! 

Kérjük, támogassa Ön is a Magyar Csillagászati Egyesület tudománynépszerűsítő, tehetséggondozó munkáját az SZJA 1%-ának felajánlásával! Köszönjük!

Köszönjük a támogatást!

Ajánljuk...