Mély-ég objektumok

Sánta Gábor
1300 Budapest, Pf. 148.
E-mail: melyeg@mcse.hu
Honlap: http://www.mcse.hu/melyeg/

Talán ez a szakcsoport rendelkezik a laikusok számára a legtalányosabb névvel. Mit is jelent ez a bizonyos mély-ég? Angol fordításból ered, a “deep sky” jelző első közelítésben minden olyan égi objektumra vonatkozik, amely Naprendszerünk határain kívül esik.

Németh Tamás felvétele az M45 nyílthalmazról

Németh Tamás felvétele az M45 nyílthalmazról

Megfigyeléseink tárgyai ennek megfelelően elsődlegesen saját galaxisunk, a Tejút objektumai: fiatal, “erejük teljében” lévő csillagok laza csoportosulásai, a nyílthalmazok; idős, halvány csillagok tíz- vagy akár százezreinek sűrű, szimmetrikus városai, a gömbhalmazok; csillagtetemek pompás “síremlékei”, a planetáris ködök; a csillagközi teret mindenhol behálózó por- és gázanyag látványos sűrűsödései, a reflexiós, az emissziós és a sötét ködök hatalmas leplei. Mindezek mellett természetesen fényévmilliókra lévő extragalaxisok ezrei is elérhetőek amatőr távcsövekkel, beláthatalan mélységeibe ereszkedvén így az Univerzum múltjába.

Zseli József felvétele az NGC7789 nyílthalmazról

Zseli József felvétele az NGC7789 nyílthalmazról

A magyarországi, szervezett formában zajló mély-ég megfigyelés több évtizedes múltra tekint vissza, amiben elévülhetetlen szerepe volt Szentmártoni Bélának, aki az észlelők munkájának összefogásával, cikkek fordításával nagyon sokat tett a csoportért.

Szitkay Gábor és Éder Iván felvétele az M81-82 galaxisokról

Szitkay Gábor és Éder Iván felvétele az M81-82 galaxisokról

Szakcsoportunk az égbolt ezen csodáit megfigyelő amatőrök munkáját fogja össze és koordinálja, valamint észleléseiket rendszeresen közölve megosztja azokat társainkkal az egyesület havilapjának, a Meteornak a hasábjain. Jelenleg még nincs honlapunk, a közeljövőben tervezzük beindítását, ahol főként az eddig beérkezett megfigyelési anyagok archívumát szeretnénk elhelyezni. Internetes levelezőlistánk címe: galaxis@mcse.hu.