Változócsillagok

Kiss László
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.
E-mail: ksl@mcse.hu
Honlap: http://vcssz.mcse.hu/

Szakcsoportunk a változócsillagok iránt érdeklődő amatőrcsillagászokat fogja össze, elsődlegesen észlelői tevékenységünkön keresztül. Az MCSE VCSSZ az 1979-ben megalakult Pleione Változócsillag-észlelő Hálózat (PVH) jogutóda 1991. novemberétől – ekkor mondta ki a PVH székesfehérvári találkozója az egyesületi szakcsoporttá való átalakulást.

Legfontosabb aktivitásunk a szakcsoport észlelési programjában levő közel ezer változócsillag fényváltozásainak folyamatos nyomon követése. Ehhez tagjaink többsége vizuális észleléseket végez, míg az utóbbi években egyre többen készítenek műszeres (CCD-kamerás) méréseket is. A szakcsoporti tagság egyetlen feltétele a változócsillag-észlelésekbe való bekapcsolódás. Emellett azonban nyitottak vagyunk minden érdeklődő iránt, akiket megérint a változócsillagok rejtélyes világa.

Eredményeinkről, tevékenységünkről és a változócsillagászat újdonságairól a Meteor havilap változócsillag rovatában számolunk be. Ezen keresztül gyűjtjük havi rendszerességgel a szakcsoporttal kapcsolatban álló magyar és külföldi észlelő amatőrcsillagászok megfigyelési adatait. Számítógépes adatbázisunk nyilvános elérésű a szakcsoporti honlapon keresztül (vcssz.mcse.hu). Itt több évtizedre visszamenőleg elérhetők a változócsillag-észlelések, amelyek alapján több száz csillagra megrajzolhatók a teljes fénygörbék. Adatainkat szakcsillagászati kutatásokban is rendszeresen felhasználják, amivel az amatőr-profi együttműködés egyik legfontosabb formájában veszünk részt.

Időszakos kiadványaink mellett (pl. változócsillag-katalógus, változócsillagok fénygörbéi) éves gyakorisággal rendezzünk meg találkozóinkat, melyek a változózás iránt érdeklődő amatőrök népszerű összejövetelei. A friss felfedezések és hírek terjesztésében fontos kommunikációs fórumunk a MIRA elektronikus körlevél, amire bárki feliratkozhat az MCSE levelezőlista-rendszerén keresztül.

A szakcsoport vezetője Dr. Kiss László, az MTA CSFK CSI igazgatója. Az adatok gyűjtését és karbantartását Kovács István és Jakabfi Tamás végzi, míg a szakcsoport egyéb tevékenységeit Mizser Attila koordinálja. A hónap változócsillaga ajánlatait Bagó Balázs állítja össze. A VCSSZ-szel a kapcsolatot a vcssz@mcse.hu email-címen, illetve az MCSE postacímén lehet felvenni.