Tolna


Bonyhád

7150-01-317. Perczel Mór u. 11. Lakóház, XIX. századi épület.

Napóra van a D-i falon 2 m magasban. Vertikális. Réz árnyékvetője vízszintes. A számlap vakolatból kiemelt pajzs alakú mező 0,8×0,9 m külmérettel. Csak a XII-es óraszáma jelölve, így csupán a delet mutatja. A napóra 1990 körül készült, a régebbi pajzs alak felhasználásával.

Adatközlő: Keszthelyi Sándor, 1992.


7150-02-318/7150-03-319/7150-04-320. Szabadság tér. 11. R.k. templom. Műemlék. 1769-1782 között épült barokk stílusban.

Három napóra van a templom három ( K-i, D-i, Ny-i ) homlokzatán 8 m magasságban. Vertikálisak. Árnyékvetőik a pólusra mutatnak. A számlapok kőlapra vésettek, téglalap alakúak. A K-i 0,6×0,5 m-es, IIII-IX. A D-i 0,7×0,5 m-es, VIII-XII-V, félórás osztású. A Ny-i 0,6×0,5 m-es, II-VIII. Mindhárom változó időosztású. Precízen szerkesztett, jól beállított napórák. Egy időben készültek, azonos kéz munkái, egyszerre kerültek helyükre. Valószínűleg a templom építője Winkler Mihály tudós plébános készíthette 1782-ben. A napórákat utóbb fehérre meszelték. A K-i árnyékvető sérült.

Adatközlő: Keszthelyi Sándor, 1981.

Irod.: GENTHON István: Magyarország művészeti emlékei. 1.köt. Dunántúl. Bp. 1959. (38.kép).
 

Dombóvár

7200-01-321/7200-02-322/7200-03-323. Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Illyés Gyula Gimnázium. Udvaron kialakított földrajzi gyakorlókert.

Három napóra van a kertben:

321./ Ekvatoriális napóra. 1 m magas acélcső oszlopra szerelt. Árnyékvetője pólusra mutat. A számlap acéllemezből hajlított körív 0,6 m átmérővel. Ugyanekkora a másik két tartóabroncs is. Óraszámozása: 0-12-23, egyenközű, NYISZ-t mutató.

322./ Ekvatoriális napóra. 0,6 m élhosszúságú betonkockára építve. Árnyékvetője pólusra mutató. A számlap 0,6 m-es négyzet alakú acéllemez, mely az égi egyenlítő síkjában áll. Óraszámozása: 3-12-9, egyenközű.

323./ Horizontális napóra. 1 m magas acélcső oszlopra szerelt. Árnyékvetője függőleges. A számlap vízszintesen fekvő acéllemez. Négyzet alakú 0,5 m-es mérettel.

További eszközök: egy abroncsos nappályamutató, középen égtájmutató lemezzel; egy meridiánsíkban álló napmagasság- és sarkcsillagmutató; egy horizont feletti szögmagasságot mérő alkotás.

A napórákat és egyéb eszközöket Szőke Sándor földrajztanár készítette 1981-ben.

Adatközlő: Fodor Antal, 1981.


Grábóc

7162-01-324/7162-02-325/7162-03-326. Deák Ferenc u. Időskorúak Szociális Otthona. Parkjában álló görögkeleti szerb templom és kolostor. Műemlék. Barokk stílusban épült 1736-1761 között.

A kéttornyú templom K-i tornyán három napóra van 11 m magasban, rendre a K-i, a D-i és a Ny-i oldalon. Vertikálisak. Árnyékvetőik 45 fokban lehajlanak a vízszintestől. A számlapok vakolatból kiemelt 0,7 m átmérőjű körökbe festettek. Csak az óravonalak láthatók, számozás nélkül. A napórák készülhettek 1761-ben. Árnyékvetőik eredetiek, de jelenleg csak a D-i mutat helyesen nagyjából a pólusra. A másik kettő 90 fokkal eltérő síkban helyezkedik el. A templomot az OMF felújította 1982-1987 között, a napóra számlapokat újrafestették 1985-ben. A helytelen pálca beállítások akkor is történhettek. A Ny-i napóra a legkopottabb.

Adatközlő: Balázs Zoltán, 1980.

Irod.: HÁRSFAI István: A grábóci kolostortemplom. = DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1987. okt. 24. 10. p.

Hőgyész

7191-01-327/7191-02-328. Csicsópuszta. R.k. kegytemplom. Műemlék jellegű. 1767-ben épült barokk stílusban.

Két napóra volt a templomon, egyik a D-i, másik a K-i homlokzaton. Vertikálisak, vakolatra festettek voltak. Stílusuk szerint a XIX. században készülhettek, 1928-ban már ott voltak. A K-i napóra az 1961-es, a D-i napóra az 1983-as renováláskor és vakolatleveréskor eltűnt. Eredeti adataik még felkutathatók (további szemtanúk, régi fényképek).

Adatközlő: Ónodi János, 1985.

Mucsi

7195-01-329. Jókai u. 2. R.k. plébánia, 1745-ben épült.

Napóra volt a D-i oromfalon. A plébánia történetében olvasható az a bejegyzés, hogy Mihelics János plébános az 1780-as években egy napórát helyeztetett a falra. Az 1920-as évek végén még látták az épület falán lévő vertikális, vörösmárvány számlapú napórát. 1940 körül eltűnt egy felújítás alkalmával.

Adatközlő: Ónodi János, 1985.

Nagymányok

7355-01-330. Táncsics u. 7. R.k. Szent Mihály templom, 1781-ben épült barokk stílusban.

Napóra a templom D-i falán. A XIX. században készülhetett. Az 1970-es években végzett felújításkor a vertikális napórát letatarozták. Csak árnyékvetőjének csonkja mutatta helyét, majd az 1990-es renováláskor az is eltűnt.

Adatközlő: Klausz Ferenc, 1982.

Tengelic

7054-01-331. Közép-tengelic. A Kölesd-Alsótengelic vasútállomás közelében a Csapó kastély területén álló r.k. kápolna. Műemlék jellegű. 1775-ben épült barokk stílusban. 1895-ben Fellner Ferdinánd teljesen újjáépítette. 1950 óta polgári védelmi raktár. Utóbbi időben magántulajdon lett a kastéllyal együtt.

Napóra van a kápolna DK-i falán kissé jobbra 3 m magasban. Vertikális, árnyékvetője pólusra mutat. A számlap vakolatra karcolt és színesre festett. Négyzet alakú, 1,8 m méretű. Óraszámozása: VII-XII-II, változó közű, félórás sűrűségű. 1895-ben készülhetett az épülettel egyidőben, pontosan szerkesztett alkotásként. A kápolna napjainkra nagyon rossz állapotba került. A napórát kúszónövény takarja, a vakolat leválása félig eltűntette.

Adatközlő: Keszthelyi Sándor, 1981.

Irod.: GUTAI István: Egy kápolna végnapjai. = MAGYAR NEMZET, 1981. szept. 11. 10. p.

Ajánljuk...