Author: Szulágyi Judit

2005. június – A rejtélyes Sedna

Egy fantázaiakép a Sednáról (NASA)

Sedna a legtávolabbi ismert objektum a Naprendszerben. Legközelebb 75
CSE-re, legtávolabb pedig 900 CSE-re kering a Naptól. A belső Oort-felhő
tagja, amely körülbelül 100-1000 CSE távolságban övezi a Napot. Mind ez
idáig nem sikerült az Oort-felhőt közvetlenül megfigyelni, létezéséről
csak a folyamatosan napközelbe kerülő üstökösök tanúskodtak. A szakértők
ezt a zónát üstökösraktárnak tartják, ahonnan az üstökösmagok a Jupiter
pályáján belülre kerülve csóvát fejlesztenek. Az így közelünkbe jutott
testek pályáját kiszámítva feltételezték a tudósok még az 1950-es években e
kisbolygó-öv létezését.