Közgyűlés 2005

Idei közgyűlésünket új helyszínen tartottuk, Székesfehérvárott, A Szabadművelődés Házában. Eddigi közgyűléseinket nagyrészt Budapesten tartottuk, leszámítva az 1996–99 közötti időszakot, amikor a budaörsi Jókai Művelődési Ház adott otthont rendezvényeinknek. Budaörs azonban csak macskaugrásnyira van a fővárostól, Székesfehérvár azonban már vérbeli vidéki helyszín, és nem is akármilyen, hiszen az amatőrcsillagász mozgalom egyik legrégebbi fellegvára.


Tuboly Vince átveszi az oklevelet 

Április 23-án 10:35-kor Tóth László, A Szabadművelődés Háza igazgatója, majd Bódis Kálmánné, Székesfehérvár alpolgármestere köszöntötte a közgyűlést. Ezt követte az elnöki megnyitó, amelyben a 2005-ös évfordulók és a fényszennyezés kapta a legnagyobb hangsúlyt. Utóbbi témában egyre közelebb kerülünk egy átfogó, törvényi szabályozás felé, miközben az MCSE az International Dark-Sky Association tagjává válhat az idei évben. A megnyitó végén egyperces csenddel adóztunk az elmúlt egy évben elhunyt tagtársaink emlékének.

A megnyitó után adta át elnökünk, Kolláth Zoltán az MCSE elismerő oklevelét legaktívabb tagtársainknak. Idén négy amatőrtársunknak ítélte oda az oklevelet az elnökség. Szabó Sándor és Tuboly Vince a helyszínen vette át az elismerést. Kereszty Zsoltnak a győri helyi csoport ülésén, Zajácz Györgynek pedig a Polarisban tartott csillagvizsgáló-találko-zón adtuk át az oklevelet.

Ezt követően új tiszteletbeli tagokat választott meg a közgyűlés. Rezsabek Nándor javaslatára Blahó Nóra és Szakács László tiszteletbeli tagságát egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatták a jelenlevők.

A közgyűlés egyik ünnepélyes pillanata volt, amikor a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány és az MCSE képviselői aláírták a két szervezet között kötött együttműködési megállapodást. Kunszentmártoni csoportunk vezetője, Kovács Károly ismertette csillagvizsgáló létesítéssel kapcsolatos terveiket: a helyi amatőrök egy régi, használaton kívüli szélmalmot szeretnének csillagvizsgálóvá alakítani (l. az MCSE-híreket júniusi számunkban). Balaton László a 2006-os teljes napfogyatkozással kapcsolatos szervezési fejleményeket ismertette (napfogyatkozas.csillagaszat.hu).

Titkársági beszámoló (közhasznúsági jelentés)

2004 legfontosabb eseménysorozatát a június 8-ai Vénusz-átvonuláshoz kapcsolódó rendezvények jelentették. A Sulinettel együttműködve több mint 70 helyszínen (részben közoktatási intézményekben) mutatták be a jelenséget tagjaink és helyi csoportjaink távcsövekkel, illetve kiselőadások keretében ismertették a ritka esemény hátterét. A távcsöves bemutatókon együttesen mintegy 30 ezer fő vett részt.

Az EU-csatlakozáshoz kapcsolódóan – az előző évhez hasonlóan – májusban előadás-sorozatot tartottunk „Európa és a csillagok” elnevezéssel. Az előadásokon az európai csillagászat modern intézményeit mutattuk be olyan kutatók segítségével, akik személyesen is szerezhettek tapasztalatot ezekben az intézményekben akár távcsöves vizsgálataik, akár nemzetközi együttműködések keretében, vendégként.

Az év egyik legfontosabb feladata az óbudai Polaris Csillagvizsgáló színvonalas üzemeltetése volt. A csillagvizsgálóban egész év folyamán fogadtuk az érdeklődőket (hetente három estén, sötétedéstől). Ismét megszerveztük tavaszi és őszi előadás-sorozatunkat (összesen 28 előadás). Tovább bővítettük ifjúsági szakkörünk létszámát; az ifjúság számára további programokat indítottunk. Ősztől két szakkört indítottunk, kezdők, ill. haladók részére. A korábbinál több iskolai csoport látogatását szerveztük meg. A nyári szünet időszakában az ÓMK Szabadidő Park napközis táborának programját csillagászati bemutatókkal és előadásokkal színesítettük.

Meteor c. havilapunk példányszáma az elmúlt tíz évben megduplázódott, jelenleg 2000 példányban jelenik meg. Ebben nem kis szerepe van annak, hogy az évek során igyekeztünk minél szélesebb rétegeket megszólítani, tehát nemcsak az amatőr csillagászoknak, hanem minden, a csillagászat iránt érdeklődő számára hasznos olvasmányokat nyújtani.

A csillagászati évkönyv a hazai csillagászat legnagyobb múltra visszatekintő kiadványa (1924 óta folyamatosan jelenik meg, 1990 óta egyesületünk kiadásában). A 2005-re szóló kötetet novemberben jelentettük meg, 328 oldal terjedelemben, 4000 példányban. Az évkönyv szerkezete a hagyományokat követte: első felében csillagászati naptárat találunk, melyben a 2005-ös évre vonatkozó előrejelzéseket, érdekesebb jelenségek adatait olvashatjuk. A kötet második felében a csillagászat legújabb eredményeit foglaltuk össze – a legjobb hazai szakemberek segítségével –, hosszabb szakcikkeket közöltünk, végül a csillagászati intézmények, szervezetek hagyományos beszámolói következnek.

Egyesületünk hagyományos tevékenységei közé tartoznak a nyári csillagásztáborok. 2004-ben két helyszínen rendeztünk nyári csillagászati tábort: Ágasváron (Mátra) és Szentléleken (Bükk). A két helyszínen együttesen kb. 400 főt fogadtunk. Az ifjúsági táborban 100, a szentléleki találkozón 300 fő vett részt. Az ifjúsági tábor tavalyi programjában az aktuális égi látnivalók mellett különös hangsúlyt kapott a Mars bolygó nagy földközelsége és a Vénusz-átvonulás. A Polaris Csillagvizsgálóban a nyár folyamán napközisek számára tartottunk rendszeres előadásokat és bemutatásokat Ismerd meg a Naprendszert! címmel.

Továbbfejlesztettük leglátogatottabb honlapjainkat: www.mcse.hu (egyesületünk főoldala), polaris.mcse.hu (a Polaris Csillagvizsgáló honlapja), hirek.csillagaszat.hu (csillagászati hírportál) és elkészült a Kulin György emlékoldal: kulin.mcse.hu

További fontosabb programok: február 28.: Üstökösészlelők találkozója, március 20.: Az MCSE Napóra Szakcsoport találkozója, március 27.: Bolygóészlelők találkozója, április 24.: MCSE-közgyűlés, május 4.: Teljes holdfogyatkozás a kora esti égen, május 22.: Bemutató csillagvizsgálók és magán-csillagvizsgálók találkozója, június 8.: A Vénusz átvonulása a Nap előtt (bemutatások országszerte), szeptember 11.: Webcam 2004 – konferencia a digitális képrögzítésről, október 16.: Messier-észlelők találkozója.

Mérleg, eredménykimutatás. 2004-es gazdálkodásunk eredménye pozitív volt, az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység (könyvkiadás) eredménye 4311 E Ft.

Költségvetési támogatások. 2004-ben nem kaptunk költségvetési támogatást, csak pályázati úton, céltámogatást NKA, minisztériumi és önkormányzati forrásból (később részletezve).

Az egyesületi vagyon felhasználása. Működésünkkel kapcsolatban a következő kiadások merültek fel. Energia és egyéb költs. 113 E Ft, tisztítószer, irodaszer 164 E Ft, egyéb anyagkölts. 54 E Ft, bérleti díjak: 484 E Ft, nyomdai sokszorosítás 4285 E Ft, szakkönyv 463 E Ft, kiadványkészítés 154 E Ft, posta, telefon, internet: 2511 E Ft, könyvelési díj 400 E Ft, bér és bérjellegű kifiz. 1255 E Ft, bérjárulékok 357 E Ft, banki költség 164 E Ft.

 

Az MCSE 2005. évi költségvetése (terv)

(Adatok ezer forintban)

Bevételek
Tagdíjak
9900
Kiadványok
1500
Pályázatok
2000
Hirdetések
600
Táborok
2000
Polaris Csillagvizsgáló
500
SZJA 1%
3000
Összesen
19500
Kiadások
Könyvelés, nyilvántartás
600
Bérek, járulékok
2800
Nyomdaköltség
7500
Kommunikáció
3000
Közlekedés
250
Polaris Csillagvizsgáló
800
Távcsövek
500
Számítástechnika
600
Bankköltség
400
Táborok, rendezvények
2600
Könyv, folyóirat
600
Összesen
19650

 

Vezető tisztségviselők juttatása. Egyesületünknek egy alkalmazottja van, a főtitkár, aki az egyesületi munkákat koordinálja. Díjazása a mindenkori minimálbérnek megfelelő, 2004-ben 634 E Ft bérköltséggel.

Támogatások. 2004-ben az alábbi forrásokból kaptunk pályázati támogatásokat: NKA: a Meteor kiadására (600 E Ft), csillagászati táborokra (300 E Ft), a Magyarok a Naprendszerben c. kötetre (400 E Ft). Működési kiadásokra kaptunk támogatást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától (500 E Ft), a Polaris Csillagvizsgáló tevékenységét a Fővárosi Önkormányzat (250 E Ft) és a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány (50 E Ft) támogatta. Valamennyi pályázati támogatással a szerződésekben rögzített határidőre elszámoltunk. 2004-ben az SZJA 1%-ából 2848 E Ft támogatást kaptunk.

A délután immár hagyományosan az előadásoké volt. Rezsabek Nándor az MCSE 1946–49 közötti időszakáról írott kötetét ismertette, majd Hegedüs Tibor következett, Színpompás égi fények c. előadásával. Az előadók sorát Könyves Vera zárta, Az exobolygók világa c. előadással. Ezt követően az érdeklődők megtekinthették hazánk egyik különlegességét, a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálót, mely intézmény annyiban számít unikumnak, hogy az utóbbi évtizedekben bekövetkezett változások ellenére mindmáig zavartalanul és példamutatóan üzemel…

A jól sikerült közgyűlés egyetlen szépséghibája az volt, hogy jóval kevesebben vettek részt rajta, mint a fővárosban tartott közgyűléseken. Ennek ellenére jövő évi közgyűlésünket is vidéki helyszínen tervezzük: 2006 tavaszán Győrött fogunk találkozni.

Ajánljuk...