Amatőrcsillagászok kézikönyve: harmadik kiadás

A tarjáni Meteor ’06 Távcsöves Találkozóra időzítette a Magyar Csillagászati Egyesület az Amatőrcsillagászok kézikönyve harmadik, jelentősen átdolgozott kiadásának megjelenését. A kiadványt máris megvásárolhatják a rendezvény résztvevői.

A gyakorló amatőrcsillagász számára az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb tevékenység az égbolt jelenségeinek, égitestjeinek észlelése. Számtalan megfigyelési terület kínálkozik távcsővégre: az egyre többek számára elérhető gyári távcsövek és a digitális képrögzítés az utóbbi években jelentősen kibővítette a megfigyelési lehetőségeket, ugyanakkor a vizuális távcsöves munka, vagy éppen a szabadszemes terület is sokak számára jelent hasznos elfoglaltságot.

Kötetünk a színvonalas, és lehetőség szerint rendszeres észlelőmunkához nyújt segítséget, sorra véve az amatőrcsillagászat hagyományos megfigyelési területeit, figyelembe véve a hazai amatőrök lehetőségeit. Segítséget nyújt azoknak, akik tájékozódni szeretnének arról, hogy milyen programokba kapcsolódhatnak be, milyen területeken végezhetnek értékes munkát akár kedvtelésből, akár abból a célból, hogy észleléseiket a csillagászat tudománya is hasznosítsa. Kézikönyvünk nem a teljesen kezdő amatőrök számára íródott – mindenképpen feltételezünk bizonyos alapismereteket, így például az égbolt, a csillagképek megfelelő szintű ismeretét. Kötetünk a színvonalas észlelőmunkához kíván segítséget nyújtani, az egyes megfigyelési területek elméleti hátterét is ennek megfelelően tárgyaljuk.

Az előző, 2002-es, második kiadáshoz képest kötetünket alaposan átdolgoztuk, kisebb vagy nagyobb mértékben, de valamennyi fejezetet módosítottuk. Teljesen új Hold-észlelési fejezettel jelentkezünk, amely jobban segíti az amatőröket a holdfelszín egyes alakzattípusainak megismerésében, átdolgoztuk és kibővítettük a Napról, a kisbolygókról és a csillagászati képrögzítésről szóló fejezeteket. A digitális észleléstechnika alkalmazásáról nem csak itt, hanem a Napról, a Holdról, a bolygókról és a kettőscsillagokról szóló fejezetben is olvashatunk. Az utóbbi évek észlelési tapasztalatait is felhasználtuk a Fogyatkozások, csillagfedések c. fejezetben (Merkúr- és Vénusz-átvonulás, gyűrűs napfogyatkozás, kisbolygó-okkultációk stb.), kibővítettük és számos új illusztrációval láttuk el a távcsövekről szóló fejezetet.

Az új Kézikönyv címlapfotóját Ladányi Tamás készítette (a Maccholz-üstökös és a Fiastyúk együttállása 2005. január 8-án)

Az első öt fejezetben az amatőrök által is végezhető csillagászati megfigyelésekkel kapcsolatos legfontosabb gyakorlati tudnivalókat
ismertetjük. Az Észleljünk! c. fejezet bevezetés a gyakorlati munkához, számos általános tudnivalóra hívja fel a figyelmet. A szabad szemmel is megfigyelhető jelenségek széles skáláját mutatja be második fejezetünk, majd két olyan témakör kerül sorra, melyek folyamatosan izgalomban tartják az amatőröket. A távcsövekről szóló fejezet a legfontosabb ismereteket foglalja össze, majd a „mobil amatőrcsillagász” legkedvesebb társát, a binokulárt mutatjuk be. Ezt követi a már említett Csillagászati képrögzítés c. fejezet.

Ezután elhagyjuk a Naprendszert, és következik a mélyég-objektumok hihetetlenül gazdag világa, majd a kettőscsillagok, végül a változócsillagok megfigyelésének rejtelmeibe vezetjük be az Olvasót.

Kézikönyvünk második, nagyobb terjedelmű felében az amatőrcsillagász távcsöveivel észlelhető égitestek megfigyelési módszereit vesszük sorra. Így pl. ismertetjük a Naprendszer égitestjeinek megfigyelési lehetőségeit (Nap, Hold, bolygók, üstökösök, kisbolygók, meteorok), továbbá a különféle fedések, fogyatkozások észlelését.

Kézikönyvünk utolsó részében hasznos tudnivalókkal szolgálunk: ismertetjük a 2050-ig várható érdekesebb csillagászati jelenségeket, majd felsoroljuk a hazai csillagászati civil szféra legfontosabb szervezeteit. A kötet használhatóságát nagyban segíti a névmutató és a tárgymutató. Könyvünk végén színes képmellékletet talál az Olvasó, melyben a legjobb hazai amatőr asztrofotókból válogatunk. Az utóbbi évek digitális forradalmának köszönhetően számos új, rendkívül látványos felvételt ismertethetünk meg az Olvasókkal.

Szerzőink a Magyar Csillagászati Egyesület tagjai, többségük az egyesület kiadásában megjelenő Meteor c. folyóirat rovatvezetője. Az egyes megfigyelési területeken született észleléseket – további feldolgozás céljából – a rovatvezetőknek célszerű beküldeni, akik a beérkezett észlelési anyag felhasználásával állítják össze a Meteor rovatait, és a megfigyelések egy részét külföldi adatgyűjtő központoknak is továbbítják.

A tartalomból:

Észleljünk! (Kereszturi Ákos–Mizser Attila)
Szabadszemes jelenségek (dr. Gyenizse Péter)
Távcsöves tudnivalók (Babcsán Gábor–Mizser Attila–Rózsa Ferenc)
A binokulár – majdnem távcső (Mizser Attila)
Csillagászati képrögzítés (Fűrész Gábor)
A Nap (Pápics Péter–Iskum József)
A Hold (Kereszturi Ákos–Jakabfi Tamás)
Fogyatkozások, csillagfedések (Szabó Sándor)
Bolygók (Vincze Iván–Tordai Tamás)
Üstökösök (Sárneczky Krisztián)
Kisbolygók (Sárneczky Krisztián)
Meteorok (Kereszturi Ákos–Tepliczky István)
A mélyég-objektumok világa (dr. Bakos Gáspár)
Kettőscsillagok (Ladányi Tamás)
Változócsillagok (dr. Kiss László–Mizser Attila–dr. Csizmadia Szilárd)
Látványos és érdekes csillagászati jelenségek 2050-ig (Keszthelyi Sándor)
Csillagászati címtár
Névmutató
Tárgymutató
Képmelléklet

Az 536 oldalas kiadvány ára 4000 Ft, MCSE-tagoknak 2500 Ft. Kapható a Polaris Csillagvizsgálóban, megrendelhető banki átutalással (az MCSE bankszámlaszáma: 62900177-16700448, a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a teljes postacímet!). Az MCSE a postaköltséget átvállalja.

Ajánljuk...