A Nagy Károly Csillagászati Közhasznú Alapítvány pályázata

A pályaművel kapcsolatos legfontosabb elvárások, hogy a logó tükrözze az alapítvány és Nagy Károly szellemiségét, a csillagászati ismeretterjesztést és a bicskei jelleget. Fontos szempont még az is, hogy a logónak pecsételhetőnek kell lennie.

Az első helyezettet 15.000 Ft  pályadíj illeti.

Egy pályázó több pályaművet is beadhat, leadási határidő: 2008.02.29.
A pályamunkákat a borosolahm@bicske.csillagaszat.hu címre várjuk.

A Nagy Károly Csillagászati Közhasznú Alapítvány 2007. december 4-én alakult meg, céljai között szerepel Nagy Károly egykori bicskei birtokának felmérése, az épületek régészeti feltárása, lehetséges műemléki helyreállítása, továbbá a csillagvizsgáló múzeumi, illetve ismeretterjesztő célú hasznosítása. Fontosnak tartjuk a birtok területén található egyéb értékek, mint például a kút és a kastélykert megóvását, amennyiben lehetséges, helyreállítását, Nagy Károly életének és munkásságának kutatását és népszerűsítését. Célkitűzéseink között szerepel csillagászati és űrkutatási ismeretterjesztés és a birtok egyéb épületei hasznosításának megvalósítása, a tudományos kutatások folytatásának elősegítése.

Az alapítvány honlapja: bicske.csillagaszat.hu

Ajánljuk...