Indul a Polaris gyermekszakköre!

Szeptember 28-án ismét indul a „kisszakkör” a Polaris Csillagvizsgálóban, a 8-12 éves korosztály számára. A szakköri foglalkozásokat szerdánként tartjuk, 17:00-18:00 óra között, a csillagvizsgáló előadótermében.

A szakköri foglalkozásokon, melyeket szerdánként tartjuk, elméleti és gyakorlati ismereteket is elsajátíthatnak a gyerekek. Alaposan megismerkedünk Naprendszerünk égitesteivel (különös tekintettel az aktualitásokra), a csillagok világával, és Világegyetemünk felépítésével. Megtanulunk tájékozódni az égbolton, megismerjük a csillagképeket, és alapvető távcsöves ismereteket szerezhetünk. Röviden áttekintjük a csillagászat történetét, megismerkedünk a legnagyobb csillagászok életével és munkásságával. A gyermekszakkört Tóth Krisztián vezeti.

A szakkörön való részvétel alapfeltétele a Magyar Csillagászati Egyesületi tagság, belépés a helyszínen vagy on-line felületen. A kedvezményes ifjúsági tagság díja 3650 Ft/ naptári év.

Napóra-foglalkozás Marton Géza vezetésével a Polaris Üstökös Gyermekszakkörében, 2015 őszén. (A gyerekek maguk választották az "Üstökös" nevet.)

Napóra-foglalkozás Marton Géza vezetésével a Polaris Üstökös Gyermekszakkörében, 2015 őszén. (A gyerekek maguk választották az “Üstökös” nevet.)

 

Ajánljuk...