MCSE 2023 – tagtoborzó

Amatőrcsillagászat? Magyar Csillagászati Egyesület! Várjuk tagjaink sorába a csillagászat iránt érdeklődőket – minden korosztályból várjuk azokat, akik csillagászati közösségben szeretnék tudásukat bővíteni, megfigyeléseket végezni, távcsöves bemutatókat és járdacsillagászatot tartani, és tagdíjukkal is támogatnák a csillagászat népszerűsítését, az amatőrcsillagászat művelését.  

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően már az ősz beköszöntével kérjük tagjainkat, hogy a következő évre, tehát 2023-ra is rendezzék tagdíjukat. A tapasztalatok szerint a tagdíjak rendezése több hónapon át elhúzódó folyamat, ezért kérjük, hogy aki teheti, minél előbb intézze tagdíjfizetését. Mindez megkönnyíti a tagnyilvántartással kapcsolatos munkánkat és 2023-ra szóló Évkönyvünk gördülékeny postázását.

Bármerre tekintünk, emelkedő árakkal és díjakkal találkozunk. Sajnos a Magyar Csillagászati Egyesület sem jelenthet kivételt, a mi költségeink is növekednek három éven belül ugyanis másodjára kell megemelni az éves rendes tagdíjat: ezúttal 20%-kal, 12.000 Ft-ra. Kell, mert elkötelezettek vagyunk amellett, hogy fenntartsuk az MCSE eddigi tevékenységeit, sőt, ha lehetőségeink engedik, akár tovább is fejlesszük azokat a közeljövőben.  Ezen feladatkörök közül is kiemelkedik az MCSE által kiadott Meteor évkönyv és folyóirat. Utóbbi évente tizenegy alkalommal kerül összeállításra, szerkesztésre, valamint kiküldésre az egyesület kétezer tagjának. A tavalyi olvasói felmérés alapján az egyesületi tagok többsége továbbra is ragaszkodik a papír-alapú megjelenéshez. Ugyanakkor nyomdai költségeink az elmúlt bő egy évben közel megduplázódtak, elsősorban a papír árának emelkedése miatt.

De ugyanúgy említhetjük a drasztikusan emelkedő rezsiköltségeket a Polaris Csillagvizsgálóban a Csillagtanyán, amelyek számos kulturális- és sportintézménnyel ellentétben a téli hónapokban is látogathatóak. A távcsőoptikák, bemutatóeszközök és szóróanyagok megnövekedett árait is felemlíthetjük. A Csillagtanya fejlesztésének anyagköltségeit. Sok mindent.
Alternatívaként felmerülhet a nagyfokú költségcsökkentés is, ez azonban súlyos lemondásokkal járna. Nem számunkra, mert az egyesület tevékenységei önkéntes, közösségi munkára alapulnak. Hanem azon programokra (szakkörök, nyitvatartások, észlelőhétvégék, tudományos találkozók, táborok stb.), amelyek az MCSE tagság számára kedvezmények, ám színvonalas megszervezésük és lebonyolításuk komoly anyagi terhet jelent.

Sokak számára rendkívül nehéz lesz az előttünk álló időszak, a csillagászat pedig vajmi keveset tud tenni a helyzetük megkönnyítéséért, hacsak annyit nem, hogy ideig-óráig feledteti a gondokat (ez sem kevés). Azt azonban mindenképp elérhetjük, hogy az égbolt és a Világegyetem megismerése minél többekhez eljuthasson előadások, távcsöves bemutatók és kiadványok révén, némi felüdülést jelentve a hétköznapok kihívásai során.

Mindezekhez kérjük a jelenlegi tagság (és remélhetőleg minél több új tag) támogatását!

Mindenkit arra kérünk – jelenlegi és leendő tagjainkat is –, hogy a jól ismert sárga csekk helyett lehetőleg banki átutalással vagy bankkártyával, az MCSE webshopjában (egbolt.mcse.hu). A banki átutalás gyorsabb, mint a sárga csekkes befizetés, emellett a banki rendszerben könnyebben visszakereshető. A megjegyzés rovatban minden esetben adják meg teljes lakcímüket is (kérjük, külön jelezzék azt is, ha időközben változás történt a lakcímben)!
Természetesen akinek kényelmesebb, továbbra is használhatja a korábban már kiküldött sárga csekket, kérjük, hogy olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűkkel tüntessék fel nevüket és teljes címüket. (Fontos tudnivaló azonban, hogy a sárga csekkek után igen jelentős összeget von le tőlünk a bank.)

Az MCSE bankszámlaszáma: 62900177-16700448
Az MCSE webshopja: egbolt.mcse.hu

Éjszakai észlelőrét, Bajmóczy György felvételén, MTT 2017.

Feljárat a csillagokhoz: MCSE Kiskun Táborok.

A Polaris ifjúsági szakkörét 2001 ősze óta vezeti Horvai Ferenc (jobb szélen). Tehetséges fiatalok egész sora került ki a keze közül.

A rendes tagdíj összege 2023-ra 12 000 Ft. Rendes tagjaink illetménye a Meteor 2023-as évfolyama és a Meteor csillagászati évkönyv 2023 c. kötet. Szlovákiában, Romániában és Szerbiában élő tagtársaink számára a 2022-es tagdíj összege megegyezik a magyarországival, vagyis 12 000 Ft (ezekbe az országokba meg tudjuk szervezni a Meteor és az Évkönyv alternatív kijuttatását). Más országokban élő amatőrtársaink számára az MCSE-tagdíj összege 2023-ra 23 500 Ft (a külföldre történő postai feladás rendkívül magas költségei miatt).

Az ifjúsági tagdíj továbbra is igen kedvezményes, a rendes tagdíj 50%-a, 6000 Ft. Ezt a kategóriát azok a fiatalok választhatják, akik 26. életévüket még nem töltötték be, és közoktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak.

A családi tagság az egy háztartásban élő, legfeljebb két felnőttre és két, 14. életévét még be nem töltött gyermekre vonatkozhat. A család valamennyi tagja részesülhet a tagokat megillető kedvezményekben, azzal a megkötéssel, hogy a család számára 1 példány Csillagászati évkönyvet és 1 évfolyam Meteort juttatunk illetményként. A családi tagsággal a gyermekeket nevelő „csillagász családokat” kívánjuk támogatni. A családi tagdíj összege a rendes tagsági díj 150%-a, 2023-ra 18 000 Ft.

Nem tagok számára a Meteor 2023-as évfolyamának előfizetési díja 10 800 Ft, a Meteor csillagászati évkönyv 2023. évi kötete pedig 4500 Ft. Mindazok tehát, akik a rendes MCSE-tagságot választják, jelentős összeget takaríthatnak meg..

A Meteor csillagászati évkönyv 2023. évi kötetét december 16-án postázzuk mindazoknak, akik a jövő évre is megújítják tagságukat.

Tagjaink ingyenesen vehetnek részt a Polaris Csillagvizsgáló programjain, továbbá kedvezményesen látogathatják a Pannon Csillagdát és a Svábhegyi Csillagvizsgálót, valamint 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak SkyWatcher gyártmányú távcsöveket és mechanikákat a Budapesti Távcső Centrumban. Budapestiek és Budapest környékiek személyesen is rendezhetik tagdíjukat a Polaris Csillagvizsgáló esti ügyeletein, illetve a Csillagtanya hétvégi programjain. (l. www.mcse.hu)


Az MCSE Elnöksége

 

Ajánljuk...