Meteor csillagászati évkönyv 2005

evkonyv2005Kötetünkben a csillagászat legújabb eredményeinek szokásos összefoglalása mellett néhány dinamikusan fejlődő témáról részletesebb képet is kaphat az Olvasó. A legmodernebb csillagászati műszerek, a számítástechnika és az észleléstechnika, valamint az űrkutatás számos részterület fejlődésére gyakorolt forradalmi hatást. Ezek közül az idei évkönyvben az asztrobiológia áttekintése; a fiatal csillagok körüli por- és gázkorongok vizsgálatának eredményei; a bolygórendszerek dinamikai fejlődésében fontos keringési rezonanciák bemutatása és a még mindig sok tekintetben titokzatos gammakitörések kutatásának összefoglalása kapott helyet.

2005-ben ünnepeljük Kulin György születésének századik évfordulóját. Az ő szervező és ismeretterjesztő munkásságának folytatását tekinti céljának egyesületünk, és ennek szellemében készül a Csillagászati évkönyv is. A 20. század legismertebb magyar csillagászának életművét foglalja össze kötetünk egyik cikke. A múlt század másik nagy csillagász egyéniségétől, a 2003-ban elhunyt Dezső Loránttól munkásságának rövid ismertetésével veszünk búcsút.

 

 

Tartalom 2005

Bevezető

Használati útmutató

Táblázatok

A csillagképek latin és magyar neve
Jelenségnaptár
A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
A bolygók adatai
A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
A bolygók ekliptikai koordinátái
Julián-dátum táblázat
A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
A Nap adatai
A Hold adatai
Jupiter-holdak
Szaturnusz-holdak
Kisbolygók
Üstökösök
2003 üstökösei
Meteorrajok
Fogyatkozások, fedések
A Hold csillagfedései
A Jupiter-holdak kölcsönös jelenségei
Csillagkatalógus J2005.5-re

Cikkek

A csillagászat legújabb eredményei
Kereszturi Ákos–Simon Tamás: Asztrobiológia
Ábrahám Péter–Kóspál Ágnes: Korongok fiatal csillagok körül
Bagoly Zsolt: Gammakitörések
Sándor Zsolt: Rezonanciák bolygórendszerekben
Ponori Thewrewk Aurél: 100 éve született Kulin György

Beszámolók

Magyar Csillagászati Egyesület
MTA Csillagászati Kutatóintézete
ELTE Csillagászati Tanszék
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete
TIT Budapesti Planetárium
Dezső Loránt (1914–2003)

Szerzőink

Kiadási adatok 2005

Szerkesztette

Mizser Attila
Szabados László
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Jean Meeus (Belgium)
Kereszturi Ákos
Sárneczky Krisztián

Szakmailag ellenőrizte

Kun Mária (cikkek, beszámolók)
Szabadi Péter (táblázatok)

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

Az MLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Az MTA Csillagászati Kutatóintézete.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a G-PRINT BT. nyomdájában
Terjedelem: 20,6 ív + 4 oldal melléklet
Példányszám: 4000
2004. október
ISSN 0866-2851

A kötet ára

1932 Ft, egyesületünk tagjainak 1700 Ft.

A címlapon

Az Ophir-kanyon, a Valles Marineris északi része a Marson. A távlati képet a Mars Express által készített sztereo felvételekből számítógépes terepmodell szoftver segítségével állították elő.
(ESA/DLR/FU, Berlin, G. Neukum)

Ajánljuk...