Meteor csillagászati évkönyv 1996

cimlapEbben a kötetben megpróbálkoztunk azzal, hogy a kényelmesebb használat érdekében a közép-európai időt tartalmazó táblázatokban a nyári időszámításnak megfelelő időadatokat szerepeltessük. Sajnos az évkönyv megjelenése után adták ki azt a kormányrendeletet, ami – tizenöt év után – módosította a nyári időszámítás tartamát, így sajnos évkönyvünkben 9.29-től 10.26-ig tévesen szerepeltek a nyári időszámításnak megfelelő időadatok.

A bolygók táblázataiban a Merkúr és a Vénusz esetében – azok gyors változása miatt – áttértünk az adatok 5 napos időközönkénti közlésére. A Mira-maximumok táblázatát pedig kihagytuk az évkönyvből.

Évek óta tartó próbálkozásaink eredményeként a csillagászat legújabb eredményei című cikk anyagának összeállításába a korábbi egyetlen szerző mellé további kitűnő csillagászokat is sikerült bevonnunk. Ezáltal az olvasók nemcsak több hírt, újdonságot találhattak az évkönyvben, hanem még kiegyensúlyozottabb és átfogóbb képet kaphattak a csillagászat egészének fejlődéséről. A kötetben található az első magyar nyelven megjelent összefoglaló a fényszennyezésről témaköréről.

 

Tartalom 1996

 

Bevezető

Használati útmutató

Táblázatok

 

Jelenségnaptár
A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
A Nap és a Hold adatai
A bolygók adatai
A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
A bolygók ekliptikai koordinátái
A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
A Jupiter-holdak helyzete és jelenségei
A Szaturnusz-holdak kitérései és jelenségei
Kisbolygók
Periodikus üstökösök
Meteorrajok
Fogyatkozások, fedések
Julián-dátum táblázat
Csillagkatalógus J1996.5-re
1994 üstökösei
Szupernóva-katalógus

Cikkek

A csillagászat legújabb eredményei
Illés Erzsébet: Újdonságok a naprendszerkutatásban
Mizser Attila–Oláh Katalin–Szabados László: Korunk problémája, a fényszennyezés
Ponori Thewrewk Aurél: 50 éves az MCSE
Tibor Mátyás

Beszámolók

Magyar Csillagászati Egyesület
MTA Csillagászati Kutatóintézete
ELTE Csillagászati Tanszék
Magyar Asztronautikai Társaság
TIT Budapesti Planetárium

Kiadási adatok 1996

Szerkesztette

Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködtek

EAON (Belgium)
Faragó Ottó (Stuttgart)
Jean Meeus (Belgium)
Sárneczky Krisztián
Szabó Sándor
Tepliczky István

Szakmailag ellenőrizte

Benkő József
Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

a Fővárosi Közgyűlés Kulturális valamint
Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottsága,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
a MetLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Bt.,
a QUALISOFT Számítástechnikai Műszaki Fejlesztő Szövetkezet,
a QWERTY Kft.,
a Glória Svájci-Magyar Biztosító Rt.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a Fittpress Kft. nyomdájában
Terjedelem: 212 o.
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A kötet ára

500 Ft, egyesületünk tagjainak 400 Ft

A címlapon

A Vénusz Nyugati-Eistla területe, balra a Sif-hegység, jobbra a Gula-hegység, előtérben egy hasadékvölgy. A Magellan bolygószonda radarészleléseiből számítógéppel összeállított kép. A magassági torzítás 22.5-szeres. Jet Propulsion Laboratory. (Az Újdonságok a naprendszerkutatásban című cikkhez.)

Ajánljuk...