Űrnap 2001

” A Magyar Asztronautikai Társaság jóvoltából november 8-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dísztermében részt vehettem az “Űrnap 2001″ szakmai konferencián. A rendezvény apropóját az adta, hogy a hazai űrkutatási tevékenység koordinátora, a Magyar Űrkutatási Iroda – a korábbi Interkozmosz-éra után – 10 évvel ezelőtt kezdte meg működését.
A konferenciaelnöki megnyitót (Pap László), illetve a Magyar Űrkutatási Tanács vezetőjének, Manninger Jenő politikai államtitkárnak az üdvözlő szavait követően Both Előd, a MŰI igazgatója összefoglalta az elmúlt időszak történéseit. Szó esett a hazai űrkutatás szervezeti tagolódásáról (Magyar Űrkutatási Tanács, Űrkutatási Tudományos Tanács, Magyar Űrkutatási Iroda); a hazai űrkutatásban résztvevő 25 intézményről (akadémiai kutatóintézetek, egyetemi kutatóhelyek, magáncégek) és közel 300 szakemberről; a külföldi társzervezetekkel való kapcsolatról (ESA, NASA, Orosz Űrügynökség stb.) és a nemzetközi szervezetekkel történő együttműködésről (pl. UNESCO). Almár Iván, az ŰTT elnöke a magyar űrkutatás négy területéről beszélt: Földünk a világűrből, űrfizika, űrélettan, űrtechnikai és űrtechnológia. Ismertette a leglátványosabb nemzetközi projektekben való részvételünket: a SOHO és Cassini szondákhoz készített magyar berendezéseket, a Nemzetközi Űrállomásra készülő űrkemencét, a Rosette-üstököshöz induló műszereket.
Mazlan Othman professzorasszony angol nyelvű előadásában az ENSZ űrkutatásban betöltött szerepéről beszélt, Apáthy István pedig részletesen bemutatta a 80-as évektől valamennyi űrállomáson (Szaljut-6 és -7, Mir, – felbocsátásra várva – ISS) és űrhajón (Szojuz, Progressz, Space Shuttle) repült dózismérőt, a magyar Pille műszert. Ferencz Csaba a Föld elektromágneses környezetét vizsgáló SAS projektet ismertette, de szó esett a hazai űrélettani és űrpszichológiai kutatásokról (Nagy Elemér), továbbá a távérzékelés eredményeinek hasznosításáról az árvíz- és belvízvédelemben (Csornai Gábor).
A jeles alkalommal kitüntetéseket is átadtak: ezek többsége a Pille témában dolgozónak jutott. A Magyar Asztronautikai Társaság is itt adta át díjait: többek között az MCSE köreiben is jól ismert Taracsák Gábornak és Horvai Ferencnek.
Az esemény talán legszebb momentuma az volt számomra, hogy élőben láthattam a rendezvényen megjelent két magyar kozmonautát, sőt Magyari Bélát személyesen tájékoztathattam a kiskunsági régióban folytatott tevékenységünkről.
Sajnos a délutáni programon – így Franz Viehböck osztrák űrhajós előadásán – nem vehettem részt, de a délelőtti élményekkel-információkkal így is elégedettem távoztam az egyetem épületéből!”

Ajánljuk...