10 éves a Neptunusz Amatőrcsillagász Kör

 

Kört
Oroszi Zoltán és Rezsabek Nándor alapította Hartán. A helyi önkormányzat ülésén
is bejelentésre került ennek ténye, melyről a helyi kábeltévé tájékoztatta a
falu lakosságát, a Kört bejegyezték a település civil–társadalmi szervezetei
közé, a Képviselőtestület anyagi támogatásban is részesítette, illetve
részesíti napjainkban is. A Neptunusz alapító okirata szerint „A Kör célja
amatőrcsillagászati észlelési és összejöveteli/konzultációs lehetőség biztosítása
tagjai számára, valamint távcsöves bemutatók és csillagászati előadások
szervezése valamennyi csillagászat iránt érdeklődő részére. Ezen célok
mindegyike a természettudományos ismeretterjesztést szolgálja”. A célok
megvalósítása érdekében Hartán, közös észleléseket szerveztünk — február 27.
volt az első ilyen alkalom, amelyen a Holdat és a  Szaturnuszt, a théta Taurit kettőst, az
M 45-öt és az M 42-öt kerestük fel. A tagságot március 14-től rendszeres
összejövetelekkel „tartottuk össze”, átlagosan havonta találkozva
központunkban, az egyesületi házban. Az első általunk szervezett
ismeretterjesztő előadásra május 25-én, a polgármesteri hivatal épületében
került sor; vendégünk, Csizmadia Szilárd, a Vega Csillagászati Egyesület elnöke
(azévben végző szakcsillagász) „Napfogyatkozások régen és 1999-ben” címmel már
a teljes napfogyatkozásra történő felkészülés jegyében beszélt. A távcsöves bemutatások
a napfogyatkozásra szervezett monstre, többszáz érdeklődőt vonzó programmal
vette kezdetét. Ezek jelölték ki a Kör máig jellemző irányát — a széles
nyilvánosságnak szóló, nagy tömegeket vonzó csillagászati népszerűsítést. A
csillagvizsgálókba és különböző ismeretterjesztő centrumokba szervezett
kirándulásaink 2000. május 27-én vették kezdetüket, amikor a kiskunhalasi
csillagdában Balogh István vendégei voltunk. 1999 őszétől kezdtek
„beszivárogni” a Neptunuszba a térség MCSE-tagjai, majd 2000 nyarától már
tudatosan kerestük őket, a Magyar Csillagásztati Egyesület helyi csoportjának
megalakítása végett. A szervezőmunka eredményes volt, de az már egy jövő őszi
évforduló, a Kiskun Csoport megszületésnek témája lesz.

 

Rezsabek Nándor

Ajánljuk...