Kulin György műveinek válogatott bibliográfiája

A bibliográfia forrása: Bartha Lajos – Keszthelyiné Sragner Márta Kulin-bibliográfiája. Az eredeti bibliográfia 317 tételes volt, melyet Sragner Márta a 2005 elején kiadásra kerülő Kulin-emlékkötet kedvéért 828 tételesre bővített. Az alábbiakban ez utóbbi verzióból válogatunk.

A bibliográfia összeállításában közreműködött: Keszthelyi Sándor. Adatközlők: Blahó Mária, Farkas Ernő, Gyarmati László, Kiss Szabolcs, Kósa-Kiss Attila, Mizser Attila, Ponori Thewrewk Aurél.

 

1937.

  

 • Aufnahmen des Kometen Finsler. Physische Beobachtungen des Kometen 1937f (Finsler) = Astronomische Nachrichten 263. 1937. Nr. 6307. 19. c. 372. 1937. augusztus 6 és 13 között 5 észlelést végzett Svábhegyről, 7,5 cm és 40 cm fókuszú Zeiss-Triplet távcsővel.
 • Elemente und Numerierung von Kleinen Planeten. Vom Astronomischen Rechen – Institut. Ed.: G. Stracke. = Astronomische Nachrichten 264. 1937. Nr. 6329. cc. 281., 289–294. Az 1936 QG, 1936RD, 1936TG, 1936YA kisbolygó adatainak számítója.
 • A Finsler-üstökös. = Búvár 3. 1937. 8. sz. pp. 631–632.
 • Távolságok a világegyetemben. = Búvár 3. 1937. 9. sz. pp. 673–676.
 • Újabb üstököst fedeztek fel. = Búvár 3. 1937. 9. sz. pp. 714–715.
 • Szín- és alakváltozás a Hold felületén. = Búvár 3. 1937. 10. sz. pp. 793–794.
 • Megtalálták az Encke üstököst. = Búvár 3. 1937. 10. p. 795.
 • Két új szupernóva. = Búvár 3. 1937. 10. pp. 796–797. Zwicky 1937. aug. 31-én a Vadászebekben, szept. 14-én a Perseus és Andromeda határán fedezett fel szupernovát.
 • Gyűrűs napfogyatkozás. = Búvár 3. 1937. 11. sz. pp. 873–874. 1937. december 2-án Csendes-Óceánon.
 • Szabad szemmel látható napfoltok. = Természettudományi Közlöny 69. 1937. 1067. füz. p. 48.
 • Az 1937f Finsler-üstökös. = Természettudományi Közlöny 69. 1937. 1075. füz. pp. 489–495.
 • Egy rendkívüli égitest. = Természettudományi Közlöny 69. 1937. 1078. füz. pp. 665–667. Igen közel 1,17 millió km-re haladt el a Föld mellett az 1937UB kisbolygó 1937. október 30-án.
 • Lakhatók-e a bolygók? = Természettudományi Közlöny 69. 1937. 1078. füz. p. 681. A Francia Csillagászati Társaság 1937. évi konferenciájáról.
 • Az 1937-ben visszatérő üstökösök. = Természettudományi Közlöny 69. 1937. 205. pótfüz. 1. sz. pp. 46–47.
 • Újabb csillagászati elméletek a jégkorszakok okairól. = Természettudományi Közlöny 69. 1937. 205. pótfüz. 1. sz. pp. 47–48.

 

1938.

 

 • Az 1937f Finsler-üstökös. [Bp. 1938.] Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 7 p.Különlenyomat a Természettudományi Közlöny 1937. évi évfolyamából.
 • Egy rendkívüli égitest. [Bp. 1938.] Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 3 p.Különlenyomat a Természettudományi Közlöny 1937. évi évfolyamából.
 • Három érdekes új kisbolygó. = Búvár 4. 1938. 1. sz. p. 66.
 • Napvizsgálatok a sztratoszférából. = Búvár 4. 1938. 1. sz. pp. 66–67.
 • Szupernova a Vadászebek csillagképben. = Búvár 4. 1938. 1. sz. pp. 72–73.
 • A sarkifény. = Búvár 4. 1938. 2. sz. pp. 152–153.
 • A Hermes kisbolygó. = Búvár 4. 1938. 2. sz. pp. 153–154.
 • Állatövi fény. = Búvár 4. 1938. 2. sz. p. 157.
 • Az Eros kisbolygó fényváltozásai. = Búvár 4. 1938. 3. sz. p. 237.
 • Nagyméretű vasmeteorit. = Búvár 4. 1938. 4. sz. p. 272.
 • Teljes holdfogyatkozás november 7-én. = Búvár 4. 1938. 10. sz. pp. 766–767.
 • A múlt év üstökösei. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 1. sz. pp. 36–41. Apróbb közlemények. Daniel-üstökös (1937a); Whipple-üstökös (1937b); Wilk-Peltier-üstökös (1937c); Gale-üstökös (1937d); Grigg- Skjellerup vissztérő üstökös (1937e); Finsler-üstökös (1937f); Hubble-üstökös (1937g); Encke-üstökös (1937h).
 • A Hermes kisbolygó. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 1. sz. pp. 42–43.
 • Két új trójai kisbolygó. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 1. sz. p. 45. 1937 PB, 1937 QD.
 • Egy gyorsmozgású kisbolygó. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 1. sz. p. 45.
 • A legközelebbi állócsillagok. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 2. sz. pp. 70–73.
 • A Palomar-hegyi Csillagda ötméteres tükrének szerelése. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 3. sz. p. 117. Apróbb közlemények. A tükör csiszolási munkái folynak.
 • A Wilson-hegyi Csillagda és a népszerű csillagászat. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 3. sz. pp. 117–118. Apróbb közlemények. A nagyközönség számára is nyitva van. Minden héten egy napon egy másfélméter átmérőjű teleszkópon át figyelhetik a csillagokat és előadásokat hallgathatnak.
 • Magyar vonatkozású kisbolygók. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 3. sz. pp. 120–121. Apróbb közlemények. Hungaria, Buda, Móra, Ógyalla. A 719-es számú Albert kisbolygó pályáját a magyar Tolnay Lajos számította. További 7 kisbolygót Kulin fedezett fel Svábhegyen.
 • Két új Jupiter-hold. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 3. sz. pp. 121–122. Apróbb közlemények. A X. és XI. hold felfedezése a Wilson-hegyi 250 cm-es teleszkóppal.
 • Az 1938a üstökös. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 3. sz. p. 122. Apróbb közlemények. Az 1927 VI. Gale-üstökös visszatérése.
 • Az 1938 UO rendkívüli kisbolygó. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 4. sz. pp. 145–147. Azonos a finnek által észlelt 1938 UP-vel.
 • Visszatérő üstökösök 1939-ben. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 4. sz. pp. 147–151.
 • Nova Cygni. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 4. sz. pp. 154–155. Apróbb közlemények. 1938 október első felében tört ki, maximumban 12 magnitúdós volt.
 • Szabadszemmel látható napfoltok. = Természettudományi Közlöny 70. 1938. 1079. füz. p. 48.

 

1939.

 

 • A Gauss- és Väisälä-módszer kritikai összehasonlítása. Új eljárások a bolygó földtávolságának meghatározására. Doktori értekezés. Budapest, 1939. Stephaneum nyomda. 49 p. Különlenyomata Csillagászati Lapok 1939-es évfolyamából.
 • Kisbolygóészlelések az 1933–38. években. = Beobachtungen von Kleinen Planeten. In den Jahren 1933–38. Budapest, 1939. Stephaneum nyomda. p. 2. /A Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet Közleményei. – Mitteilungen der Sternwarte Budapest–Svábhegy. Nr. 7./
 • Beobachtungen von Kleinen Planeten. In den Jahren 1933–38. Budapest, 1939. Stephaneum nyomda. pp. 3–32. /A Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet Közleményei. – Mitteilungen der Sternwarte Budapest–Svábhegy. Nr. 7./
 • Kilenc üstökös visszatérése 1939-ben. = Búvár 5. 1939. 1. sz. pp. 74–76.
 • Két új Jupiter-holdat fedeztek fel. = Búvár 5. 1939. 1. sz. p. 76.
 • Az 1939d üstökös. = Búvár 5. 1939. 4. sz. pp. 392–396.
 • A Kozik-Peltier üstökös. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 1. sz. pp. 31–35. Apróbb közlemények. 1939a üstökös. Kozik jan. 17-én, Peltier jan. 20-én fedezte fel. Svábhegyen Kulin jan. 20-febr. 22-ig minden derült estén fényképezte az üstököst a 60 cm reflektorral. Ebből hat felvételét közli a cikk.
 • A Gauss- és Väisälä-módszer kritikai összehasonlítása. Új eljárások a bolygó földtávolságának meghatározására. 1. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 3. sz. pp. 91–110.
 • A legutóbbi napfoltmaximum. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 3. sz. pp. 116–117. Apróbb közlemények. 1937 májusában volt.
 • Három új, magyar nevű kisbolygó. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 3. sz. p. 118. Apróbb közlemények. Bolyai (Bolyai Jánosról), Corvina (Corvin Mátyásról), Konkolya (Konkoly Thege Miklósról).[Ma a hivatalos Minor Planet Center szerint Bolyai Farkasról nevezték el a Bolyai kisbolygót.]
 • Hírek üstökösökről. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 3. sz. pp. 119–120. Apróbb közlemények. Az 1939-ben feltűnt 13 üstökösről.
 • Rendkívüli meteor. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 3. sz. pp. 120–121. Az 1939 május 17-én Kulin által lefényképezett meteor, mely a lemezen öt nyomot hagyott.
 • A Gauss- és Väisälä-módszer kritikai összehasonlítása. 2. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 4. sz. pp. 139–148.
 • Márciusban ismét földközelbe jut az Amor. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 4. sz. p. 150.
 • Nova Z Andromedae. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 4. sz. pp. 151–153. Apróbb közlemények. A Z And fényváltozása, fénygörbéje 1887–1939-ig, színképi vizsgálata.
 • Nova Monocerotis. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 4. sz. p. 153. Apróbb közlemények. 1939. dec. 17-én fedezték fel, 8 magnitúdós fénynél.
 • Könyvszemle. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 4. sz. pp. 156–157. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyve1940-re.; Astronomischer Kalender der Wiener Uniwersitätssternwarte für 1940. Wien.
 • Az új üstökös óránként százezer kilométeres sebességgel száguld a világűrben. = Új Magyarság 1939. ápr. 21. Oldalszáma nem ismert.
 • Egy napra eltünt a Hassel üstökös csóvája. = Új Magyarság 1939. ápr. 25. Oldalszáma nem ismert.
 • Három új kisbolygót magyar névre kereszteltek el a svábhegyi csillagvizsgálóban. = Új Magyarság 1939. aug. 30. Oldalszáma nem ismert.

 

1940.

 

 • A Jupiter és Saturnus együttállása. Bp. [1940.] Kir. Magy Egyetemi Nyomda. 6 p. Különlenyomat a Természettudományi Közlemények 1940. évi számából.
 • Elemente und Numerierung von Kleinen Planeten. 12. Januar 1940. Ed.: G. Stracke. = Astronomische Nachrichten 270. 1940. Februar bis 1940 Oktober. pp. 93–98. Az 1938 SD kisbolygó adatainak Kulin a számítója.
 • „Üzenetek a világűrből.” = Búvár 6. 1940. 1. sz. pp. 38–39. A földön kívüli világ kutatásáról és Detre László most megjelent Üzenetek a világűrből és Kozmikus hatások a Földön című könyvéről.
 • A Gauss- és Väisälä-módszer kritikai összehasonlítása. 3. = Csillagászati Lapok 3. 1940. 1. sz. pp. 11–21.
 • Az Amor megtalálásának jelentősége. = Csillagászati Lapok 3. 1940. 2. sz. pp. 70–72. Apróbb közlemények. Az Amor kisbolygó akár 0,08 csillagászati egységre is megközelítheti a Földet, így alkalmas a napparallaxis pontosítására.
 • A hideg telek és a napfoltok. = Csillagászati Lapok 3. 1940. 3. sz. p. 110.
 • A Jupiter és Saturnus nagy oppozíciója. = Csillagászati Lapok 3. 1940. 3. sz. pp. 110–111.
 • Hírek üstökösökről. = Csillagászati Lapok 3. 1940. 3. sz. pp. 111–113. Apróbb közlemények. Whipple (1933 IV) üstökös; Cunningham (1940/c) üstökös; Whipple (1940/d) üstökös; Okabayatsi (1940/e) üstökös.
 • A Jupiter és Saturnus együttállása. = Természettudományi Közlöny 72. 1110. füz. pp. 257–262. 1940. augusztus 15-én, október 12-én és 1941. február 20-án látható együttállásokról.
 • (Nordlicht am 24. Marz 1940). = Zeitschrift für Geophysik 1940. 16. Vol. p. 198.

 

1941.

 

 • A távcső világa. Egy csillag- és egy holdtérképpel 64 táblával és 153 szövegképpel. Kiad. a Királyi Magyar Természettudományi Társulat. Budapest, 1941. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1. köt. pp. 1–320., 1 térk.; 2. köt. pp. 321–672., 1 térk. /A Királyi Magyar Természettudományi Társulat könyvkiadóvállalata. 121–122./ Közreműködő: Haeffner Tivadar.
 • A műkedvelő csillagászat tudományos értéke. Budapest, [1941–42?] Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 6 p. Mutatvány A távcső világa című kötetből. Különlenyomat a Természettudományi Közlöny 1941. december hó 12. számából.
 • Elemente und Numerierung von Kleinen Planeten. Ed.: G. Stracke. = Astronomische Nachrichten 271. 1940. November bis 1941 Juli. pp. 186–187., 189–190. Az 1940 EB kisbolygó adatainak Kulin a számítója.
 • A fák évgyűrűi és a napfoltperiódus. = Csillagászati Lapok 4. 1941. 1. sz. pp. 33–37.
 • Hírek üstökösökről. = Csillagászati Lapok 4. 1941. 1. sz. pp. 39–40. Ismertetések. Friend- (1941/a) üstökös; Encke- (1941/b) üstökös; Paraskevopoulus- (1941/c) üstökös.
 • Új üstökös. = Csillagászati Lapok 4. 1941. 2. sz. pp. 74–75. A Van Gent üstökös (1941d)., amelyet a svábhegyi csillagvizsgálóból is észleltek.
 • Hírek üstökösökről. = Csillagászati Lapok 4. 1941. 3. sz. pp. 126–127. Ismertetések. Van Gent üstökös (1941d), Dutoit-Neujmin-Delporte üstökös (1941e).; Első Schwassmann-Wachmann üstökös (1925 II).
 • Hét üstökös látható az égen. = Természettudományi Közlöny 73. 1941. 1116. füz. pp. 56–57. Társszerző: Haeffner Tivadar. A Whipple (1940b); a Cunningham (1941c); Whipple (1940d); Okahayasi-Honda (1940e); Friend (1941a); Encke (1941b) és egy 1941. január 24-én felfedezett fényes üstökösről.
 • A műkedvelő csillagászat tudományos értéke. = Természettudományi Közlöny 73. 1941. 1126. füz. pp. 523–528. Mutatvány A távcső világa című Kulin kötetből.

 

1942.

 

 • Pályajavítás a bolygó földtávolságának és sebességének variációjával. Bp. [1942.] Stephaneum Nyomda. 6 p. Különlenyomat a Csillagászati Lapok 1942. évi évfolyamából.
 • Elemente und Numerierung von Kleinen Planeten. Ed.: G. Stracke. = Astronomische Nachrichten 272. 1941. August bis 1942 Juli. pp. 82–83., 85. Az 1940 QA, 1940RF kisbolygó adatainak Kulin a számítója.
 • Pályajavítás a bolygó földtávolságának és a sebességének variációjával. = Csillagászati Lapok 5. 1942. 1–2. sz. pp. 62–67.
 • Hírek üstökösökről. = Csillagászati Lapok 5. 1942. 3. sz. pp. 134–135. Ismertetések. Whipple-Bernasconi-Kulin 1942a üstökös, Oterma 1942b üstökös, Väisälä 1942c üstökös, Grigg-Skjellerup (1942d = 1937 III) üstökös.
 • Whipple-Bernasconi-Kulin 1942a üstökös. = Csillagászati Lapok 5. 1942. 3. sz. pp. 135–137. Ismertetések. Az üstököst először Whipple fedezte fel Amerikában. Az olasz Bernasconi február 12-ére virradó éjjel találta meg, Kulin György felfedezése Budapesten egy nappal később volt. A berlini Csillagászati központba az olasz és a magyar távirat ugyanazon a napon: február 13-án érkezett be. Felfedezése idején az üstökös 7-8 nagyságrend közötti volt és a Coma Berenicesben tartózkodott. Március közepén volt földközelben 0,67 csillagászati egységre, akkor 6,3 magnitúdós fénye lett, és pár napon át szabad szemmel is látszott. Április 17-ig észlelték Svábhegyről, utána a déli félteke észlelői követhették. Kulin számítása szerint csak 172.000 év múlva tér vissza.
 • Ritka égi tünemény Salgótarján felett. Értesítsük a csillagvizsgáló intézetet, ha hasonló jelenséget tapasztalunk. = Friss Ujság 1942. jan. 14. p. 3. Fényes tűzgömb 1942. január 11-én hajnalban. Kulin György magyarázata a jelenségről.
 • A Föld felé rohan. A Kulin-Bernasconi üstökös. Aggodalomra nincsen ok: a távolság 120 millió kilométer. = Nagyszalontai Az Ujság 1942. febr. 23. p. 61.
 • Ismerkedés az új üstökössel, amelynek magyar neve lesz az ég térképén. = Nagyszalontai Az Ujság 1942. márc. 15. p. 6. Az interjút készítette: ifj. Thury Zoltán.
 • A Föld felé rohan a Kulin-Bernasconi üstökös. = Nyolc Órai Újság 1942. febr. 22. Oldalszáma nem ismert.
 • Der Komet Kulin-Bernasconi. Gespräch mit seinem ungaischen Entdecker. Von unserem Berichterstater. = Pester Lloyd 89. 1942. febr. 18. p. 10. Az interjút készítette: Peter Sugár.
 • Az uj üstökösről beszél magyar felfedezője. = Pesti Hírlap 64. 1942. márc. 13. p. 7. Az interjút készítette: Pados Pál.
 • Ismerkedés az új üstökössel, amelynek magyar neve lesz az ég térképén. = Szentesi Napló 24. 1942. márc. 8. pp. 5–6. Az interjút készítette: ifj. Thury Zoltán.
 • A Bernasconi-Kulin 1942/a üstökös. = Természettudományi Közlöny 74. 1942. 1129. füz. pp. 83–85. 1942. február 12/13-án Olaszországban és Svábhegyen is megfigyelt üstökösről.

 

 

1943.

 

 • Elemente und Numerierung von Kleinen Planeten. Ed.: G. Stracke. = Astronomische Nachrichten 273. 1942. August bis 1943 Juni. pp. 283–286. Az 1941 SG1, 1941UF kisbolygó adatainak Kulin a számítója.
 • Fényképfelvételek az 1942g Whipple-Fedtke-üstökösről. = Csillagászati Lapok 6. 1943. 3. sz. pp. 104–105. A Svábhegyi Intézet 60 cm reflektorával készített nyolc fénykép 1943. febr. 4. és márc. 10. között.
 • A Föld közepes naptávolságának meghatározása. = Természettudományi Közlöny 75. 1943. 1140. füz. pp. 56–57. Az Eros kisbolygó megfigyelésének segítségével.

 

1944.

 

 • Az 1943. évi májusi tűzgömb. Bp. [1944.] Athenaeum. 10 p.Különlenyomat a Természettudományi Közlöny 1944. évi évfolyamából. A tűzgömb megfigyelőinek névsora pp. 8–10.
 • A meteorok. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat évkönyve 1944-re (Stella-almanach) naptárral és csillagászati táblázatokkal. Budapest, [1943.] Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. pp. 37–50.
 • Centenáriumok és emlékünnepek 1944-ben. Mädler Heinrich Johann: = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat évkönyve 1944-re (Stella-almanach) naptárral és csillagászati táblázatokkal. Budapest, [1943.] Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. pp. 62–63.
 • Über die genaue Positionsmessung vom Himmelsobjekten. Methode von Gonessiat und ihre Vereinfachtung. Eingegangen 1943 November 30. = Astronomische Nachrichten 274. 1943 Juli bis 1944 Dezember. pp. 165–168. A kisbolygók és üstökösök egyedi megfigyelésére alapozott saját pályaszámítási módszerét ismerteti.
 • Genaue Positionen des Planeten Eros. Nach der Methode von Gonnessiat. Eingegangen 1944 Januar 22. = Astronomische Nachrichten 274. 1943 Juli bis 1944 Dezember. pp. 168–171. Az Eros kisbolygó 75 pozíciója 1942. augusztus 9 és november 26 között és ezen adatok feldolgozása.
 • Előszó és programm. = Csillagok Világa 1. 1944. 1. sz. pp. 1–2.
 • A Mindenség és az ember. = Csillagok Világa 1. 1944. 1. sz. pp. 2–9.
 • A jénai csoda. = Csillagok Világa 1. 1944. 2. sz. pp. 1–3. A jénai Zeiss-planetárium műsoráról. Előkészületek történtek, hogy Budapesten planetárium létesüljön. Budapestté lesz a huszonnyolcadik Zeiss-planetárium. (Álláshirdetés a hátlapon: finommechanikában és elektrotechnikában szakképzett, fiatal, lehetőleg nős műszerész, aki a csillagászat iránt is érdeklődik, keresse fel levélben a Csillagok Világa szerkesztőségét előzetes tárgyalás végett, ha a Budapesten felállítandó Planetárium kezelői és gondnoki állása érdekli.)
 • A meteorok megfigyelése. = Csillagok Világa 1. 1944. 2. sz. pp. 12–14.
 • A legegyszerűbb tükörteleszkóp. = Csillagok Világa 1. 1944. 2. sz. pp. 17–18. Szemüveglencse vagy fotoobjektív homorú oldalát ezüstözzük be, hogy Newton-távcsőbe való tükröt kapjunk!
 • Hibás ragasztású lencsék megjavítása. = Csillagok Világa 1. 1944. 2. sz. p. 22.
 • Az emberi élet kozmikus vonatkozásai. = Csillagok Világa 1. 1944. 3. sz. pp. 6–11.
 • A diák, mint műkedvelő csillagász. = Ifjúság és Élet 19. 1944. máj. 1. 17. sz. pp. 193–195. A csillagászat oktatásának bevezetéséről és a távcsőépítésről.
 • A Mindenség és az ember. = Magyar Ifjúság 25. 1944. aug. 12. sz. pp. 3–4. Az ember és az ég.; Milyen a világegyetem?; Utazás a naprendszerben.
 • Tájékozódás a csillagos égen 1–2. = Szebb Jövőt! 4. 1944. nov. 11. 46. sz. pp. 13–14.; nov. 11. 47. sz. pp. 13–14.
 • Tájékozódás a csillagos égen. A téli csillagos ég. = Szebb Jövőt! 4. 1944. dec. 12. 49. sz. p. 13.
 • Az 1943. évi májusi tűzgömb. = Természettudományi Közlöny 76. 1944. 1151. füz. pp. 13–20. 1943. május 23-i tűzgömb.
 • A még nagyobb magasságokba látó ember… = Zászlónk 1944. 5 sz. pp. 139–140. Beszélgettünk dr. Kulin Györggyel a svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet tanárával.

 

1946.

 

 • Csillagászat az atom korszakában. Budapest, [1946.] Fővárosi Könyvkiadó, Fővárosi Nyomda Rt. 96 p. Társszerző: Kolbenheyer Tibor.

 

1947.

 

 • A csillagászat problémái. A Szabadművelődési Tanács megbízásából. Budapest, 1947. A szerző kiadása. Fővárosi Nyomda Rt. 58 p. /Csillagok Világa könyvek. 2./
 • Csillagok Világa. Csillagászati évkönyv az 1947. évre. Szerk.: Kulin György, Kolbenheyer Tibor. Budapest, 1946. Glóbus Rt. 48 p.
 • Köszöntő. = Csillagok Világa. Csillagászati évkönyv az 1947. évre. Szerk.: Kulin György, Kolbenheyer Tibor. Budapest, 1946. Glóbus Rt. p. 1.
 • Csillagászat mindenki számára. = Csillagok Világa. Csillagászati évkönyv az 1947. évre. Szerk.: Kulin György, Kolbenheyer Tibor. Budapest, 1946. Glóbus Rt. pp. 2–4.
 • Alakuló közgyülési megnyitó. = Csillagok Világa. Csillagászati évkönyv az 1947. évre. Szerk.: Kulin György, Kolbenheyer Tibor. Budapest, 1946. Globus rt. pp. 12–15. Kulin György beszéde, a Magyar Csillagászati Egyesület 1946. november 11-i alakuló közgyűlésén.
 • A Magyar Csillagászati Egyesület munkaterve. = Csillagok Világa. Csillagászati évkönyv az 1947. évre. Szerk.: Kulin György, Kolbenheyer Tibor. Budapest, 1946. Globus Rt. pp. 17–19.
 • Csillagok Világa. Rádió, radar, rakéta a csillagászat szolgálatában. Szerk.: Kulin György, Kolbenheyer Ottó. Budapest, 1947. Globus Nyomdai Műintézet rt. 36 p.
 • A csillagászat új korszakának küszöbén. = Csillagok Világa. Rádió, radar, rakéta a csillagászat szolgálatában. Szerk.: Kulin György, Kolbenheyer Ottó. Budapest, 1947. Globus Nyomdai Műintézet rt. pp. 1–3.
 • Az 1947. május 14-i tűzgömb.= Csillagok Világa. Rádió, radar, rakéta a csillagászat szolgálatában. Szerk.: Kulin György, Kolbenheyer Tibor. Budapest, 1947. Glóbus Nyomdai Műintézet rt. p. 34.
 • Az élet csillagászati feltételei. Budapest, 1947. A szerző kiadása. Globus nyomdai műintézet rt. 32 p. /Csillagok Világa könyvek. 1. /
 • Az égi világ titkai. = Cserkészfiúk 1. 1947. febr. 2. sz. pp. 18–19.
 • A legszebb téli csillagkép. = Cserkészfiúk 1. 1947. márc. 3. sz. p. 47.
 • Utazás a Holdba. = Cserkészfiúk 2. 1947. szept. 1. p. 14.
 • Be nem váltott igéret. = Csillagok Világa 1947. p. 1.
 • Uránia Bemutató Csillagvizsgáló. = Csillagok Világa 1947. pp. 1–6.
 • Északi fényt láttak tegnap Magyarországon. A csillagvizsgálók szerint rádió- és telefonzavarokkal fenyeget a mai napfolt-maximum. = Világ 1947. febr. 20. p. 5. Kulin nyilatkozata.

 

1948.

 

 • Csillagok Világa. Csillagászati évkönyv az 1948. évre. Szerk.: Kulin György. Budapest, 1947. A szerző, Globus Nyomdai Műintézet. 48 p.
 • Előszó az Évkönyvhöz. = Csillagok Világa. Csillagászati évkönyv az 1948. évre. Szerk.: Kulin György. Budapest, 1947. A szerző, Globus Nyomdai Műintézet. p. 1.
 • Beszámoló az 1947. szept. 23-i közgyűlésről. = Csillagok Világa. Csillagászati évkönyv az 1948. évre. Szerk.: Kulin György. Budapest, 1947. A szerző, Globus Nyomdai Műintézet. pp. 30–31., 35–35.
 • Az üstökösök a babona és a tudomány tükrében. = Csillagok Világa 1. 1948. 1. sz. pp. 3–10.
 • A távcsőtükör ezüstözése házilag. = Csillagok Világa 1. 1948. 1. sz. pp. 13–16.
 • Uránia a Gellérthegyen 100 éve és ma. = Csillagok Világa 1. 1948. 2. sz. p. 33.
 • Kozmikus világszemlélet. A világegyetem hatása tudományunkra és gondolkodásunkra. = Csillagok Világa 1. 1948. 2. sz. pp. 42–44.
 • Egyesületünk viszonya az asztrológiához. = Csillagok Világa 1. 1948. ápr. 2. sz. pp. 47–49.
 • Beszámoló a március 20-i közgyűlésről. = Csillagok Világa 1. 1948. 2. sz. pp. 54–56.
 • A vidék életéből. = Csillagok Világa 1. 1948. ápr. 2. sz. pp. 57–58.
 • Távcsőépítő diákok. = Csillagok Világa 1. 1948. 3. sz. p. 65.
 • Az 1949. év csillagászati eseményei. Magyarázat az 1949-es táblázatokhoz. = Csillagok Világa 1. 1948. 5. sz. pp. 129–144. Társszerző: Tóth Ferenc.
 • A bolygók kialakulása a nova állapotból. = Csillagok Világa 1. 1948. 5. sz. p. 176.
 • Beszélgetések a mai életről, mai tudományról. Mit mond a csillagász. = Új Idők 54. 1948. szept. 25. 39. sz. pp. 179–180. Interjú dr. Kulin Györggyel.
 • Megérkezett a Bester-üstökös! Tiszta hajnalon már szabad szemmel is látható. = Világ 1948. márc. 23. p. 4. Az interjút készítette: Rónay Mária .

 

1949.

 

 • Körlevél a Magyar Csillagászati Egyesület minden tagjához, a Magyar Természettudományi Társulat és a Magyar Csillagászati Egyesület között folyamatban lévő fúziós tárgyalásoktól. = Csillagok Világa 2. 1949. 1. sz. melléklete pp. 1–4.
 • Közgyűlési meghívó. = Csillagok Világa 2. 1949. 1. sz. első belső borító. Az 1949 április 9-i rendes közgyűlésre meghívás, Kulin György és Deák András elnök aláírásával.
 • Az Orion és vidéke. = Csillagok Világa 2. 1949. 1. sz. p. 1.
 • Fejlődésünk útja. (Az MCSE ellen emelt vádak cáfolata.) = Csillagok Világa 2. 1949. 2. sz. p. 33.
 • Néhány csillagászati probléma egyszerű megoldása. = Csillagok Világa 2. 1949. 2. sz. pp. 49–51. Az Urániában 1949. március 3-án tartott előadásának szövege.
 • Beszámoló az MCSE 1949. ápr. 9-én tartott közgyűléséről. = Csillagok Világa 2. 1949. 2. sz. pp. 58–63.
 • Az első Merkuron belüli kisbolygó. = Természet és Technika 108. 1949. 11. sz. pp. 702–703. A Vulcan nevű kisbolygóról.
 • Az októberi hold- és napfogyatkozásról. = Természet és Technika 108. 1949. 12. sz. pp. 763–765. Az 1949. október 6/7-iki teljes holdfogyatkozásról és az október 21-iki ausztráliai teljes napfogyatkozásról.

 

1954.

 

 • A Mars bolygóról. Budapest, 1954. [1955.] Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat, Egyetemi Nyomda. 28 p. /Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói számára 147./
 • Mindennapos kérdések a távcső körül. = Élet és Tudomány 9. 1954. 34. sz. pp. 1083–1086.
 • A tűzgömbök megfigyelésének fontos adatai. = Meteor 1. 1954. 5. sz. pp. 311–316. Az 1954. okt. 25-én korareggel országszerte látott tűzgömbről mintegy 1600 levél érkezett a budapesti Urániához. Támpontok ezen beszámolók kiértékeléséhez és útmutatás hasonló jelenség észleléséhez.
 • Az Urániák programmjának kérdése. Gondolatok Róka Gedeonnak a Meteor 4. számában megjelent cikke nyomán. = Meteor 1. 1954. 5. sz. pp. 319–323.
 • Lefényképeztük az október 25-i „meteorjelenséget”. = Természet és Társadalom 113. 1954. 12. sz. pp. 758–759. 1954. október 25-én reggel 6-kor hatalmas tűzgömbszerű égitest ért a Föld légkörébe. Meteorokhoz képest nagy tömegű égitest haladt el a Föld mellett nagy sebességgel.

 

1955.

 

 • A távcsőoptika elemei. = Kulin György: A távcsőoptika elemei. Bozsidár Géza: 80-100 mm-es tükrös távcső házi készítése. Budapest, 1955. Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat, Terv Nyomda. pp. 5–66. /Uránia kiskönyvek 1–2./
 • Kísérletezzünk és gondolkozzunk! Távcső házi készítése. = Élet és Tudomány 10. 1955. 1. sz. pp. 29–30. Galilei-féle távcső.
 • Kérdezz – felelek! Lehet-e házilag készíteni tükrös távcsövet? Lehetne-e Makszutov-rendszerű távcsövet kisebb méretben előállítani, és milyen a felépítése? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 10. 1955. 11. sz. p. 322.
 • Az 1955. október 25-i meteorjelenség. = Fizikai Szemle 5. 1955. 1. sz. p. 32. A reggel 6 óra 18 perckor feltűnt tűzgömbről 1600 bejelentés érkezett az Uránia Bemutató Csillagvizsgálóhoz.
 • A Mars fizikája. Előadás 1954. dec. 18. = Fizikai Szemle 5. 1955. 5. sz. p. 161.
 • Megjegyzések az október 25.-i jelenséghez. = Meteor 2. 1955. 3. sz. pp. 161–164. Az 1954. október 25-i meteorhullásról. Reagálás Gulyás László és Herczeg Tibor cikkeire.
 • Az égimechanika gyakorlati problémái. = Meteor 2. 1955. 5–6. sz. pp. 233–241. A Budapesti Uránia Csillagvizsgáló Csütörtöki sorozatában 1955 szeptember 22-én elhangzott előadása. Kepler I-III. törvénye.; Newton I-III. törvénye.; Általános tömegvonzás.; Nehézségi gyorsulás más égitesteken.; A bolygók pályabeli sebessége.; A kritikus, parabolikus, vagy szökési sebesség.; Műhold probléma.; Űrhajó probléma.
 • 11 országban észlelték az égitestet… = Természet és Társadalom 114. 1955. 1. sz. pp. 53–54. Válasz Sólyom Ernő és Herczeg Tibor 52–53. oldalon található cikkére.
 • Az Uránia ismeretterjesztő munkája. = Természet és Társadalom 114. 1955. 3. sz. pp. 183–184.
 • Az Uránia műhelye a csillagászati ismeretterjesztés szolgálatában. = Természet és Társadalom 114. 1955. 7. sz. pp. 439–440.

 

1956.

 

 • A budapesti Uránia Bemutató Csillagvizsgáló. = Csillagászati évkönyv az 1956. évre. Szerk.: Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya. Budapest, 1955. Egyetemi Nyomda. pp. 87–95.
 • A Mars bolygó nagy földközelsége 1956-ban. = Csillagászati évkönyv az 1956. évre. Szerk.: Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya, Budapest, 1955. Egyetemi Nyomda. pp. 96–118.
 • Amatőr távcsőépítők. Egyszerű parallaktikus villás szerelés.; A távcsövek nagyításának gyakorlati problémái.; Üvegfelületek ezüstözése. = Csillagok Világa 1. 1956. 1. sz. pp. 57–64.
 • Amatőr távcsőépítők. A Cassegrain szerelés elméleti és gyakorlati problémái. = Csillagok Világa 1. 1956. 2. sz. pp. 139–142.
 • Az Arend-Roland üstökös. = Csillagok Világa 1. 1956. 3–4. sz. pp. 173–175.
 • Amatőr távcsőépítők: a Nasmyth-rendszer. = Csillagok Világa 1. 1956. 3–4. sz. pp. 278–283.
 • Bolygókalendárium 1956-ra. = Élet és Tudomány 11. 1956. 21. sz. p. 660.
 • Mit és hogyan figyelhetünk meg az égen 10 centiméteres távcsövünkkel. = Ifjú Technikus 5. 1956. aug. 8. sz. pp. 246–248.
 • A korszerű üstököskutatás újabb eredményei. = Természet és Társadalom 115. 1956. 5. sz. pp. 283–286. Hogyan vélekedtek a régiek az üstökösökről, szétfoszlik a babona.; Üstököspályák alakja, magjának szerkezete, csóva képződése.; Az üstököspályák változásainak belső okai.

 

1957.

 

 • A Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálói. Budapest. = Csillagászati évkönyv az 1957. évre. Szerk.: Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya. Budapest, 1957. Egyetemi Nyomda. pp. 80–87., 90.
 • Optikai eszközök házi készítése. Budapest, 1957. Uránia Ismeretterjesztő Bolt Tudományos Tanácsa, Kossuth Kiadó Sokszorosító Üzeme. 34 p. /Uránia ismeretterjesztő füzetek 1./
 • Csillagászat szabad szemmel. = Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma az 1957. évre. Szerk.: Kocsis Ferenc. Budapest, 1956. Művelt Nép Tudományos és Ismeretterjesztő Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 287–289.
 • Előszó. = Az űrhajózás. Szerk.: Kutasné Péter Ágnes. Budapest, 1957. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 7–8. /Élet és Tudomány kiskönyvtár/
 • Szeszélyes égi vándorok-e az üstökösök? = Élet és tudomány 12. 1957. 15. sz. pp. 451–453. Az üstökösök mozgásáról, pályáik elemzéséről.
 • A Mars megfigyelésének eredményei. = Élet és Tudomány 12. 1957. 24. sz. pp. 739–741. A Mars földközelsége magára irányította a tudományos világ érdeklődését. Intenzív Mars-megfigyelések összefoglalása.
 • Kérdezz – felelek! Vannak-e a Marson csatornaszerű képződmények? Kulin György válaszol. = Élet és Tudomány 12. 1957. 25. sz. p. 770.
 • Hogyan készíthetünk házilag lencsés távcsövet? = Élet és Tudomány 12. 1957. 25. sz. pp. 780–781.
 • Egy különös „égi tünemény”. = Élet és Tudomány 12. 1957. 29. sz. p. 935. Lakossági bejelentés egy júl. 4-i jelenségről, mely a cikk magyarázata szerint egy meteorológiai léggömb lehetett.
 • Kérdezz – felelek! Hogyan készíthetnénk földi és csillagászati célra egyaránt alkalmas, egyetemes rendeltetésű távcsövet? Kulin György válaszol. = Élet és Tudomány 12. 1957. 32. sz. p. 1022.
 • Kérdezz – felelek! Miért „pislognak” a csillagok? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 12. 1957. 35. sz. p. 1090.
 • Az Arend-Roland üstökös. = Fizikai Szemle 7. 1957. 1. sz. pp. 27–28. 1956 h üstökös. 1957 április 20-tól látható, május elejétől már cirkumpoláris, szabadszemes üstökös.
 • Az égi-mechanika útján. Newton és Laplace, az emberi szellem két óriása. = Népszerű Technika 6. 1957. 3. sz. pp. 78–79.
 • Új üstökös. (Arend-Roland) = Természettudományi Közlöny 1. 1957. 2. sz. pp. 59–62.
 • A csillagos ég. Csillagászati naptár 1957–1958. = Természettudományi Közlöny 1. 1957. 1. sz. p. 47.; 2. sz. pp. 93–94.; 3. sz. p. 141.; 4. sz. p. 189.; 5. sz. pp. 237–238.; 6. sz. p. 288.; 7. sz. p. 334.; 8. sz. p. 381.; 9. sz. p. 432.; 10. sz. p. 478.

 

1958.

 

 • A Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató csillagvizsgálói. Budapest. = Csillagászati évkönyv az 1958. évre. Szerk.: Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya. Budapest, 1958. Gondolat Kiadó, Franklin-nyomda. pp. 73–76.
 • A Mars megfigyelése az 1956-os nagy oppozícióban. = Csillagászati évkönyv az 1958. évre. Szerk.: Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya. Budapest, 1958. Gondolat Kiadó, Franklin-nyomda. pp. 96–99.
 • A mesterséges holdak. = Csillagászati évkönyv az 1958. évre. Szerk.: Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya. Budapest, 1958. Gondolat Kiadó, Franklin-nyomda. pp. 174–189.
 • A csillagok fizikája. = Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma 1958. Szerk.: Kocsis Ferenc. 1957. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 144–147.
 • (Csillagászat.) = Kérdezz – felelek! Szerk.: Vajda Pál, M. Sásdi Judit. Budapest, 1958. Műszaki Könyvkiadó, Egyetem Nyomda. pp. 32–43.; 110–129. Az Élet és Tudomány levelezői rovatába érkezett kérdésekre válaszoltak: Ákos Károly, Almár Iván, Aujeszky László, Berkes Zoltán, Gogola László, Hidegkuti Gyula, Knapp Oszkár, Kulin György, Natter-Nád Miksa, Öveges József, Papp Ferenc, Somogyi Antal, Somogyi Mária, Szabó Pál, Szimán Oszkár, Vécsey Zoltán, Zách Alfréd.
 • A távcső világa. Budapest, 1958. Gondolat Kiadó, Athenaeum nyomda. pp. 1–30, 50–261., 273–286., 303–323., 339–440., 498–525. /A Természet Világa/ Társszerző: Zerinváry Szilárd. Zerinváry 1958. jan. 1-i halála miatt néhány kisebb fejezetet Bartha Lajos, Gauser Károly, Hernádi Károly, Orgoványi János, Róka Gedeon, Sinka József írt meg. – Könyvismertetések: Almár Iván: Kulin – Zerinváry: A távcső világa Gondolat. 1958. = Földrajzi Közlemények 83. 1959. 3. sz. pp. 286–287.; H.: Kulin – Zerinváry: A távcső világa. Gondolat 1958. = Természettudományi Közlöny 90. 1959. 1. sz. p. 45.; – a. -f.: Kulin-Zerinváry: A távcső világa. Bp. 1958. = Élet és Tudomány 14. 1959. 13. sz. p. 410.
 • Kérdezz – felelek! Ki határozta meg először a Föld és a Hold tömegét? Hogyan mérték meg? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 13. 1958. jan. 5. 1. sz. p. 22.
 • Miért nincs minden égitestnek légköre? = Élet és Tudomány 13. 1958. 17. sz. pp. 519–521.
 • Dr. Horváth Árpád: Az óra regénye. Bp. 1957. = Élet és Tudomány 13. 1958. 17. sz. p. 526.
 • Kérdezz – felelek! A harmadik szovjet szputnyik láthatósága. Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 13. 1958. 31. sz. p. 980.
 • Csillaghullás idején… = Élet és Tudomány 13. 1958. 33. sz. pp. 1037–1039.
 • A Mars bolygó megoldatlan problémái. = Élet és Tudomány 13. 1958. 46. sz. pp. 1448–1450.
 • Ismerjük meg a világot! = Élet és Tudomány 13. 1958. 47. sz. p. 1486. Az Uránia Kismindenesről, amely nagyítóként, mikroszkópként és távcsőként egyaránt használható.
 • A mesterséges holdak és az űrhajózás égimechanikájához. = Fizikai Szemle 8. 1958. 2. sz. pp. 35–40.
 • A csillagos ég. Csillagászati naptár 1958–1959. = Természettudományi Közlöny 89. 1958. 1. sz. p. 46.; 2. sz. p. 96.; 3. sz. p. 143.; 4. sz. p. 192.; 5. sz. p. 239.; 6. sz. p. 288.; 7. sz. p. 336.; 8. sz. p. 383.; 9. sz. p. 432.; 10. sz. p. 478.; 11. sz. p. 528.; 12. sz. p. 575.

 

1959.

 

 • A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálói. Budapest. = Csillagászati évkönyv az 1959. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya. Budapest, 1958. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 84–90.
 • A Palomar-hegyi ötméteres távcső. = Csillagászati évkönyv az 1959. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya. Budapest, 1958. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 205–215.
 • Hogyan lehet megmérni az égitestek tömegét? = Az Élet és Tudomány 1959. évi tudományos kalendáriuma. Szerk.: Kocsis Ferenc. 1958. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 106–108.
 • A csillagok világa. Diafilm. Közreműködők: Írta és összeáll.: Kulin György, Gauser Károly. Szerk.: Ják Sándor. Rajzolta: Molnár Ottó. Budapest, 1959. MDV 1 fekete-fehér diatekercs (60 kocka).
 • A világmindenség. = A kultúra világa. Előszó: Köpeczi Béla. 1. köt. A világmindenség. Az élő világ. Az egészséges ember. Előszó: Kovács István. Szerk.: Barlai Katalin, ifj Gellért Oszkár. Budapest, 1959. Minerva, Kossuth Nyomda. pp. 13–259., 1 térk. Csillagtérkép melléklettel. Munkatársak: Aujeszky László, Balázs Júlia, Róka Gedeon, Zerinváry Szilárd.
 • Út a csillagok felé. Kiad. a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya, Budapest, 1959. TIT Csillagászati Szakosztályok Országos Választmánya. 10 p. /Honvédség Ifjúsági Akadémia előadásai 3./
 • A csillagászat magyar amatőrjeihez. = A Csillagos Ég 1. 1959. 1. sz. pp. 5–7.
 • Kérdezz – felelek! Miféle árnyékos folt volt látható a napkorong felületén 1959. január 12-én és 13-án? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 14. 1959. 6. sz. p. 162. Szabadszemes napfolt.
 • Kérdezz – felelek! Mi okozza a Hold fényváltozásait? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 14. 1959. 20. sz. p. 610.
 • Aktuális kérdések a holdrakétáról. = Élet és Tudomány 14. 1959. 41. sz. pp. 1288–1290.
 • Érdekes ellentmondások a csillagászatban. = Élet és Tudomány 14. 1959. 53. sz. pp. 1672–1675.
 • A modern rakétakísérletek oktatási vonatkozásai. = Természet Tudományok Tanítása 1959. 4. sz. pp. 1–6.
 • Csillagos ég. Csillagászati naptár 1959–1960. = Természettudományi Közlöny 90. 1959. 1. sz. p. 48.; 2. sz. p. 95.; 3. sz. p. 143.; 4. sz. p. 190.; 5. sz. p. 240.; 6. sz. p. 288.; 7. sz. p. 336.; 8. sz. p. 384.; 9. sz. p. 432.; 10. sz. p. 480.; 11. sz. p. 528.; 12. sz. p. 576.
 • A modern rakétakísérletek oktatási vonatkozásai. = A Természettudományok Tanítása 1959. 4. sz. pp. 1–6.
 • Van-e élet a Földön kívül? = Világ Ifjúsága 13. 1959. júl. 7. sz. pp. 8–9.
 • A Hold. = Világ Ifjúsága 13. 1959. nov. 11. sz. pp. 8–9.

 

1960.

 

 • A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Uránia bemutató csillagvizsgálóinak működéséről. Budapest, Győr. = Csillagászati évkönyv az 1960. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya. Budapest, 1960. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 88–92., 94.
 • A csillagos égbolt megismerése. = Csillagászati évkönyv az 1960. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya. Budapest, 1960. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 118–128.
 • (Csillagászat.) = A mi világunk. Növények. Állatok. Világmindenség. Írta: Dala László, Jakucs Pál, Kulin György, Tasnádi Kubacska András. Il.: Köpeczi Bócz István, Würtz Ádám. Budapest, 1960. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Kossuth Nyomda. pp. 68–83.
 • A Budapesti Uránia Bemutató Csillagvizsgáló műhelyében. = Öveges József: Tudomány, technika, élet. Budapest, 1960. Tankönyvkiadó. pp. 187–191.
 • Kérdezz – felelek! Mi az oka annak, hogy az újhold kerülete élesen látszik, míg a kör többi része teljesen sötét? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 15. 1960. 16. sz. p. 482.
 • Április 27-én ér földközelbe a Burnham-üstökös. = Élet és Tudomány 15. 1960. 17. sz. p. 543.
 • A polarizációs Varioszkóp. = Élet és Tudomány 15. 1960. 27. sz. p. 851.
 • A súlytalan állapot fizikája. = Élet és Tudomány 15. 1960. 40. sz. pp. 1255–1258.
 • Csillagos ég. Csillagászati naptár 1960–1961. = Természettudományi Közlöny 91. 1960. 1. sz. p. 48.; 2. sz. p. 96.; 3. sz. p. 144.; 4. sz. p. 192.; 5. sz. p. 240.; 6. sz. p. 288.; 7. sz. p. 336.; 8. sz. p. 384.; 9. sz. p. 432.; 10. sz. p. 480.; 11. sz. p. 528.; 12. sz. p. 576.

 

1961.

 

 • A Világegyetem megismerésének új útjai. = Csillagászati évkönyv az 1961. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztályának Választmánya. Budapest, 1960. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 122–130.
 • Teljes napfogyatkozás lesz 1961. február 15-én. = Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma 1961. Szerk.: Kocsis Ferenc. 1960. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. p. 28.
 • Napok, bolygók, holdak. = Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma 1961. Szerk.: Kocsis Ferenc. 1960. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 59–62.
 • A kis csillagász távcsöve. Budapest, 1961. Táncsics Könyvkiadó, Ságvári Nyomda. 118 p. /Kis technikus könyvtár/
 • A nagy Világmindenség. Budapest, 1961. Kossuth Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. 511 p., 40 t. /Pártmunkások könyvtára/ Társszerző: Róka Gedeon. “E könyv A távcső világa (Gondolat, 1958.) lényegesen átdolgozott kiadása.” olvasható az előszóban.
 • Új égitestek születnek. Budapest, [1961.] Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Választmánya, Terv Nyomda. 20 p. /Falusi füzetek/
 • Út a csillagok felé. Kiad. a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti Csillagászati Szakosztálya, Budapest, 1961. TIT. 12 p.
 • A Világegyetem számokban. (Előadásvázlat.) Kiad. a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak Országos Választmánya, Budapest, 1961. TIT 12 p.
 • Merre tart a csillagászat. = A Csillagos Ég 3. 1961. 3–4. sz. pp. 5–23.
 • Az elemek kora. = Élet és Tudomány 16. 1961. márc. 12. 11. sz. pp. 328–330. A meteorok korának meghatározása izotópokkal.
 • Bulgáriában figyeltük a napfogyatkozást. = Élet és Tudomány 16. 1961. 13. sz. pp. 392-395. Lipnik és Szilisztra, 1961. február 15.
 • Kérdezz – felelek! Az 1961. március 4-i égi jelenség okáról? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 16. 1961. 15. sz. p. 450. A tűzgömbszerű tárgy másfél két percen keresztül hullott darabjaira, ezért valószínű, hogy egy mesterséges égitest égett el a légkörben.
 • A Föld nem forog egyenletesen. = Élet és Tudomány 16. 1961. 47. sz. pp. 1475–1478.
 • Amatőrcsillagászok. Dr. Kulin György a távcsőkészítésről és a csillagász-szakkörökről. = Ezermester 1961. szept. pp. 283–285., címoldal.

 

1962.

 

 • Az elemek és a Naprendszer kora. = Csillagászati évkönyv az 1962. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1961. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 161–169.
 • Az 1961. febr. 15-i napfogyatkozás. = Csillagászati évkönyv az 1962. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1961. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 231–232., 2 t.
 • A Világegyetem számokban. = Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma 1962. Szerk.: Kocsis Ferenc. 1961. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 241–244.
 • A csillagvilág gazdagsága. = Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma 1962. Szerk.: Kocsis Ferenc. 1961. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 273–276.
 • Hogyan készítsünk távcsövet, mikroszkópot? Budapest, 1962. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. 160 p. /Búvár könyvek. 23./
 • Készítsünk mikroszkópot. = Búvár 7. 1962. 1. sz. pp. 34–36.
 • Van-e élet a Földön kívül? = A Csillagos Ég 4. 1962. 4. sz. 5–16.
 • Baljóslatú-e a bolygók együttállása? = Élet és Tudomány 17. 1962. 4. sz. pp. 108–110. 1962. február 5.
 • Kérdezz – felelek! Hol kezdődik a világűr? Az űrutasok (Gagarin, Tyitov, Glenn) valóban a világűrben jártak? Válaszol a Kulin György. = Élet és Tudomány 17. 1962. 16. sz. p. 582.
 • Emberek a kozmoszban. = Élet és Tudomány 17. 1962. 21. sz. pp. 647–651.
 • Magfizikai robbanás okozta-e a Tunguz-katasztrófát? = Élet és Tudomány 17. 1962. 40. sz. pp. 1251–1254.
 • A tektitek titka. = Élet és Tudomány 17. 1962. 43. sz. pp. 1367–1369.
 • A Hold-kutatás közeli és távolabbi tervei. = Élet és Tudomány melléklete 3. 1962. 10. sz. p. 79.
 • Van-e élet más égitesten? = Élővilág 7. 1962. 1. sz. pp. 17–20.
 • Mesterséges égitestek mozgásának energiaviszonyai.= Fizikai Szemle 12. 1962. 10. sz. pp. 316–321.
 • Az űrhajózás és az iskola. = Köznevelés 18. 1962. 17. sz. pp. 535–537.

 

1963.

 

 • Élet a kozmoszban &# 8211; mai szemmel. = Csillagászati évkönyv az 1963. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1962. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 164–181.
 • A rádióvisszhang szerepe a csillagászatban = Az Élet és tudomány tudományos kalendáriuma az 1963. évre. Szerk.: Kocsis Ferenc. Budapest, 1962. Gondolat Kiadó, Egyetemi nyomda. pp. 103–106.
 • Az ember és a világmindenség. Budapest, 1963. Gondolat Kiadó, Terv Nyomda. 124 p. /Ismeretterjesztő kiskönyvtár. 52./ Könyvismertetés: Bartha Lajos: KulinGyörgy: Az ember és a világmindenség. Gondolat Kiadó 1963. = Természettudományi Közlöny 95. 1964. 4. sz. p. 190.; Tasnádi Kubacska András: Kulin György: Az ember és a világmindenség. Bp. 1963. = Élet és Tudomány 19. 1964. 10. sz. p. 440.
 • A világmindenség. = A kultúra világa. Előszó: Köpeczi Béla. 1. köt. A világmindenség. Az élő világ. Előszó: Kovács István. Szerk.: P. Barlai Katalin, ifj. Gellért Oszkár. 2. kiad. Budapest, 1963. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Kossuth Nyomda. pp. 13–264., 2 térk. Csillag- és holdtérkép melléklettel.Munkatársak: Almár Iván, Aujeszky László, Balázs Júlia, Kulin György, Nagy Ernő, Pócs Lajos, Róka Gedeon, Zerinvári (!) Szilárd.
 • Sugárzások záporában élünk. = Alföld 14. 1963. 12. sz. pp. 31–35.
 • Üzenetek a világűrből. = A Csillagos Ég 5. 1963. 1. sz. pp. 3–13.
 • A citadella horizontja. = Élet és Irodalom 7. 1963. 10. sz. pp. 1–2. Hozzászólás Maróti Lajos az Élet és Irodalom 1963. 9. sz. 1–2. oldalán olvasható cikkéhez.
 • Optikus csillagász. Távcsőoptikai ismeretek. = Ezermester 1963. dec. pp. 407–408.
 • A Föld természetes holdjai. = Fizikai Szemle 13. 1963. 6. sz. pp. 178–181.
 • A képzelet dicsérete. Néhány szó a fantasztikus regény műfajairól. = Népszabadság 21. 1963. aug. 27. p. 8.
 • A magyar amatőrcsillagászok első országos találkozója… = Természettudományi Közlöny 7. 1963. 11. sz. pp. 527–528. Szentendre, 1963. szeptember 21–22.
 • Világképünk megtisztulása. = Valóság 6. 1963. 3. sz. pp. 41–46. Az irodalmi és természettudományos műveltség viszonyáról.

 

1964.

 

 • Galilei távcsövei. = Csillagászati évkönyv az 1964. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1963. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 154–159.
 • Galilei szellemi öröksége. = Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma az 1964. évre. Szerk.: Kocsis Ferenc. 1963. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 143–145.
 • Űrhajós szakpróba. Ill.: Szenes Róbert. Budapest, [1964.] Ifj. Lapkiadó, Ifjúsági nyomda. 127 p. /Magyar Úttörők Szövetsége. Úttörő próbafüzet/ Társszerző: Ponori Thewrewk Aurél.
 • A természettudomány és a népművelés kapcsolatairól. = Alföld 15. 1964. 11. sz. pp. 968–972.
 • Galileo Galilei. = A Csillagos Ég 6. 1964. 1. sz. pp. 5–7.
 • Az ember és a csillagok. = A Csillagos Ég 6. 1964. 1. sz. pp. 7–18.
 • A világegyetem üzenetei. = Élet és Tudomány 19. 1964. 14. sz. pp. 641–644.
 • Kérdezz – felelek! Hogyan lehet megállapítani színképelemzéssel, hogy egy bolygón van-e szerves élet? = Élet és Tudomány 19. 1964. 20. sz. p. 919.
 • A Ranger 7 felvételei. = Élet és Tudomány 19. 1964. 33. sz. pp. 1544–1546. Összeállította: Kulin György.
 • A marsbeli élet kutatása – a Földön. = Élet és Tudomány 19. 33. sz. pp. 1547–1550.
 • Optikus csillagász. A Galilei-féle távcső. = Ezermester 1964. jan. pp. 16–17., címoldal. Foto: Frisch Richárd.
 • Optikus csillagász. A Kepler-féle vagy csillagászati távcső. = Ezermester 1964. febr. pp. 50–51.
 • Optikus csillagász. Egy kis optika fotósoknak. = Ezermester 1964. márc. pp. 67–68.
 • Optikus csillagász. Földi távcsövek. = Ezermester 1964. ápr. pp. 102–103.
 • Optikus csillagász. A fókusznyújtás módszerei. = Ezermester 1964. máj. pp. 132–133.
 • Optikus csillagász. Nagyobb teljesítményű távcsövek. = Ezermester 1964. jún. pp. 182–183.
 • Optikus csillagász. A csillagászati távcsőtükör előkészítése. = Ezermester 1964. júl. pp. 196–197.
 • Optikus csillagász. A távcsőtükör házi készítése. 1. = Ezermester 1964. aug. pp. 248–249.
 • Optikus csillagász. A távcsőtükör házi készítése. 2. = Ezermester 1964. szept. pp. 274–275.
 • Gauss abszolút mértékrendszerének néhány égimechanikai vonatkozása. = Fizikai Szemle 14. 1964. 6. sz. pp. 186–187.
 • Még egyszer a két kultúráról. = Nagyvilág 9. 1964. 8. sz. pp. 1228–1229. Hozzászólás Snow a Nagyvilág 1964. 115–116. oldalán található cikkéhez.
 • A természettudományos világkép és a mai szocialista ember. = Társadalmi Szemle 19. 1964. 6. sz. pp. 84–86.

 

1965.

 

 • Űrhajózási, égimechanikai feladatmegoldások a középiskolában. = Csillagászati évkönyv az 1965. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1964. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 176–184.
 • A csillagászat legújabb korszaka. = Az Élet és tudomány tudományos kalendáriuma az 1965. évre. Szerk.: Kocsis Ferenc. Budapest, 1964. Gondolat, Egyetemi nyomda. pp. 163–167.
 • Mire képes a távcső? = Az Élet és tudomány tudományos kalendáriuma az 1965. évre. Szerk.: Kocsis Ferenc. Budapest, 1964. Gondolat, Egyetemi nyomda. pp. 309–312.
 • Színes Világegyetem. Budapest, 1965. Gondolat Kiadó, Athenaeum Nyomda. 183 p. /Színes könyvek/ Társszerző: Kolozsváry György.
 • A Világegyetem. Budapest, 1965. Gondolat Kiadó, Állami Nyomda. 354 p. /Sikerkönyvek/ Társszerző: Róka Gedeon.
 • Szakosztályi élet – amatőrcsillagászat. Az amatőrcsillagász gyakorlati problémái. = Csillagos Ég 7. 1965. 2–3. sz. pp. 102–106.
 • Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Ismeretlen lények nyomai a Holdon I. rész. 1–8. = Élet és Tudomány 20. 1965. 8. sz. pp. 374–377.; 9. pp. 422–425.; 10. sz. pp. 470–473.; 11. sz. pp. 518–521.; 12. sz. pp. 566–569.; 13. sz. pp. 614–617. Q. LYN G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
 • Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Veszélyben a Föld! II. rész. 1–8. = Élet és Tudomány 20. 1965. 14. sz. pp. 662–665.; 15. sz. 710–713.; 16. sz. pp. 758–761.; 17. sz. pp. 806–809.; 18. sz. pp. 854–856. Q. LYN G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
 • Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Különös találkozás III. rész. 1–9. = Élet és Tudomány 20. 1965. 18. sz. p. 857.; 19. sz. 902–905.; 20. sz. pp. 950–953.; 21. sz. pp. 998–1001.; 22. sz. pp. 1046–1049.; 23. sz. pp. 1094–1097.; 24. sz. pp. 1143–1145.; 25. sz. pp. 1190–1193.; 26. sz. pp. 1138–1141. Q. LYN G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
 • Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény IV. rész. A vörös villámok rejtélye 1–7. = Élet és Tudomány 20. 1965. 27. sz. pp. 1286–1289.; 28. sz. pp. 1334–1337.; 29. sz. pp. 1382–1385.; 30. sz. pp. 1430–1433.; 31. sz. pp. 1478–1481.; 32. sz. pp. 1526–1529.; 33. sz. pp. 1574–1577. Q. LYN G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
 • A Naprendszer. = Élet és Tudomány 20. 1965. 9. sz. pp. 396–399.
 • Kérdezz – felelek! Ahol nincs oxigén, vagy ahol túlságosan meleg, illetve túlságosan hideg van, ott nem létezik magasabbrendű élet. Helytálló-e ez a nézet? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 20. 1965. 24. sz. p. 1142.
 • Az élettel „fertőzött” Hold. = Élet és Tudomány 20. 1965. 42. sz. pp. 2000–2003.
 • A Seki-Ikeya üstökös. Amiről beszélnek. = Élet és Tudomány 20. 1965. 47. sz. p. 2227.
 • Úton a csillagokra. = Népszabadság 23. 1965. márc. 23. p. 9.
 • Mesajul celei de-a opta planete. (Urmare din numárul trecut). 1. = Stiinţa şi Tehnica 11. 1965. 1. noiembrie. 29 p. /Povestiri Stiintifico-Fantastice 263/ Társszerző: Fábián Zoltán. Román nyelvre ford.: Eugen Hadai. Üzen a nyolcadik bolygó című kötet román nyelven.
 • Mesajul celei de-a opta planete. (Urmare din numárul trecut). 2. = Stiinţa şi Tehnica 11. 1965. 15. noiembrie. 30 p. /Povestiri Stiintifico-Fantastice 264/ Társszerző: Fábián Zoltán. Román nyelvre ford.: Eugen Hadai.
 • Mesajul celei de-a opta planete. (Urmare din numárul trecut). 3. = Stiinţa şi Tehnica 11. 1965. 1. decembrie. 31 p. /Povestiri Stiintifico-Fantastice 265/ Társszerző: Fábián Zoltán. Román nyelvre ford.: Eugen Hadai.
 • Mesajul celei de-a opta planete. (Urmare din numárul trecut). 4. = Stiinţa şi Tehnica 11. 1965. 15. decembrie. 28 p. /Povestiri Stiintifico-Fantastice 266/ Társszerző: Fábián Zoltán. Román nyelvre ford.: Eugen Hadai.
 • A Mars teljesebb megismerése felé. = Természettudományi Közlöny 9. 1965. 2. sz. pp. 60–65.
 • Az üstökös. = Világosság 6. 1965. 12. sz. pp. 764–765.

 

1966.

 

 • A Föld mozgásai. = Csillagászati alapismeretek. Szerk.: Svékus Olivér. Kiad. a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Országos Titkársága. Budapest, 1966. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Fizikai Szakosztályai Országos Választmánya, TIT Sokszorosító Üzeme. pp. 8–74. /Szakosztályi füzetek. Fizika-csillagászat/
 • Csillagképek Magyarországon 1966. január – december között. = Az Élet és tudomány tudományos kalendáriuma 1966. Szerk.: Kocsis Ferenc. Budapest, 1965. Hírlapkiadó Vállalat, Egyetemi nyomda. p. 30., 62., 90., 120., 152., 180., 206., 230., 258., 292., 320., 326.
 • Üzen a nyolcadik bolygó. Ill.: Kovács Albert. Budapest, 1966. Magvető Könyvkiadó, Alföldi Nyomda. 299 p. Q. LYN G.(Kulin György) – Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán). Könyvismertetés: Darázs Endre: Dramatizált asztronautika. = Élet és Irodalom 10. 1966. 25. sz. p. 4.
 • A csillagászati ismeretek széleskörű terjesztésének eszközei és módjai. = Csillagászati Értesítő 1966. 2. sz. pp. 24–25.
 • A két végtelen felé nyit ablakot a távcső és a mikroszkóp. = Élet és Tudomány 21. 1966. 1. sz. pp. 7–10.
 • Kérdezz – felelek! Mi a valószínűsége annak, hogy az Ikarusz nevű aszteroida 1968-ban összeütközik a Földdel? S ha valóban összeütközik, ez milyen következményekkel járna? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 21. 1966. ápr. 1. 13. sz. p. 605.
 • A csillagászat új útjai. = Élet és Tudomány 21. 1966. 36. sz. pp. 1683–1686.
 • Tanulhatunk tőle népművelést. = Föld és Ég 1. 1966. 2. p. 62.
 • 1966. február 25-én tűzgömb robbant hazánk fölött. Újdonságok égen földön. = Föld és Ég 1. 1966. 3. sz. pp. 88–91.
 • Számolási feladatok amatőrcsillagászoknak. Mesterséges égitestekkel kapcsolatos feladatok. Égitestek fényképezése. Tanulj velünk – csináld velünk. = Föld és Ég 1. 1966. 3. sz. p. 93.
 • Holdjárás és fogamzás? Fiú vagy lány? = Föld és Ég 1. 1966. 5. sz. pp. 140–141.
 • Idegen lények nyomai a Földön? Repülő csészealjak? Világ vége? Holdjárás és fogamzás? Fiú vagy lány? = Föld és Ég, 1. 1966. 5. sz. pp. 141–142.
 • Szegedi mozaik. = Föld és Ég 1. 1966. 5. sz. p. 148., hátsó belső borító. A Csillagászat Baráti Köre IV. Országos Találkozója 1966. augusztus 26–28.
 • Látogatóban dr. Kulin György csillagásznál. = Népművelés 13. 1966. 8. sz. pp. 10–11. Lejegyezte: Kövendi Judit.
 • A modernség és babonaság ellentmondásai szemléletünkben. = Népművelés 13. 1966. 10. sz. pp. 7–8.
 • A Hold szerepe az emberiség jövőjében 1–2. = Népművelés 13. 1966. 11. sz. pp. 8–10.; 12. sz. pp. 15–16.
 • Mesajul celei de-a opta planete. (Urmare din numárul trecut). 5. = Stiinţa şi Tehnica 12. 1966. 1. januarie. 14 p. /Povestiri Stiintifico-Fantastice 267/ Társszerző: Fábián Zoltán. Román nyelvre ford.: Eugen Hadai.
 • Mesajul celei de-a opta planete. (Urmare din numárul trecut). 6. = Stiinţa şi Tehnica 12. 1966. 15. januarie. 29 p. /Povestiri Stiintifico-Fantastice 268/ Társszerző: Fábián Zoltán. Román nyelvre ford.: Eugen Hadai.

 

1967.

 

 • A Hold – közelről. = Az Élet és tudomány tudományos kalendáriuma 1967. Szerk.: Fenyő Béla, Kutasné Péter Ágnes. Budapest, 1966. Hírlapkiadó Vállalat, Egyetemi nyomda. pp. 110–113.
 • Gondolatok az asztrológiáról. 1. A csillagok üzenetei. = Élet és Tudomány 22. 1967. 14. sz. pp. 641–644.
 • Gondolatok az asztrológiáról. 2. Tudományos köntösben. = Élet és Tudomány 22. 1967. 15. sz. pp. 675–679.
 • A legegyszerűbb távcsövek és készítésük. = Élet és Tudomány 22. 1967. 20. sz. 932–935.
 • Látogatók a Kozmoszból? Kedves „Élet és Tudomány”. = Élet és Tudomány 22. 1967. 21. sz. 962., 989.
 • A feltaláló. Tudományos-fantasztikus novella. = Élet és Tudomány 22. 1967. 51. sz. pp. 2438–2440.; 52. sz. pp. 2486–2488. Q. G. LYN (Kulin György).
 • Aktuális problémák a Holdról. = Fizikai Szemle 17. 1967. 5. sz. pp. 137–141.
 • Csillagász szemmel Lengyelországon át. = Föld és Ég 2. 1967. 1. sz. pp. 2–4., hátsó belső borító.
 • Új Csillagvizsgálóval gazdagodtunk. A Dunai Vasmű kupolája. Baráti köreink. = Föld és Ég 2. 1967. 1. sz. p. 28.
 • Üstökösjárás 1967-ben. = Föld és Ég 2. 1967. 1. sz. p. 32.
 • Az űrhajózás három hősi halottja. = Föld és Ég 2. 1967. 2. sz. p. 34. Virgil Grissom, Edward White, Roger Chaffee.
 • Komárom megye csillagászati hagyományai. = Föld és Ég 2. 1967. 2. sz. p. 54.
 • A Szekszárdi Uránia Csillagvizsgáló. Baráti köreink. = Föld és Ég 2. 1967. 2. sz. p. 62.
 • Milyen méretű képet ad a távcső? Kérdések – válaszok. = Föld és Ég 2. 1967. 2. sz. p. 64.
 • Milyen legyen a kozmikus érintkezés nyelve? = Föld és Ég 2. 1967. 3. sz. pp. 70–71.
 • 150000 meteor egy óra alatt. Újdonságok égen földön. = Föld és Ég 2. 1967. 3. sz. pp. 86–87.
 • Az Uránia Csillagvizsgálók hálózatának további perspektívái. = Föld és Ég 2. 1967. 3. sz. p. 91.
 • Égimechanikai feladatok megoldása. Kérdések – válaszok. = Föld és Ég 2. 1967. 3. sz. p. 92.
 • A súlytalanságról. = Föld és Ég 2. 1967. 4. sz. pp. 114–116.
 • A fényerős távcsövek szerelmese. Szentmártoni Béla. = Föld és Ég 2. 1967. 5. sz. pp. 157–158.
 • A Nova Delphini hazai megfigyelése. = Föld és Ég 2. 1967. 6. sz. p. 175.
 • Távcsövek a tanyavilágban. Baráti köreink. = Föld és Ég 2. 1967. 6. sz. p. 188. Hajnal Ferenc tiszaújfalui állattenyésztő távcsövéről.
 • A Hold szerepe az emberiség jövőjében 1–2. = Népművelés 14. 1967. 1. sz. pp. 16–19.
 • Van-e élet a Földön kívül? 1– 7. = Népművelés 14. 1967. 2. sz. pp. 15–17.; 3. sz. pp. 16–18.4. sz. pp. 13–15.5. sz. pp. 14–17.; 6. sz. pp. 8–10.; 7. sz. pp. 11–13.; 8. sz. pp. 16–18.
 • A fantázia táplálja a tudományt, a tudomány fantáziára késztet. = Új Írás 7. 1967. 5. sz. pp. 97–101.

 

1968.

 

 • Más világok – más egek. = Az Élet és tudomány tudományos kalendáriuma 1968. Szerk.: Fenyő Béla. Budapest, 1967. Hírlapkiadó Vállalat, Egyetemi nyomda. pp. 168–173.
 • Az élet kutatása a Naprendszerben. = Élet más bolygókon. Cikkgyűjtemény. Szerk.: Dala László. Budapest, 1968. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. pp. 65–85.
 • Kozmikus beszélgetés. = Élet más bolygókon. Cikkgyűjtemény. Szerk.: Dala László. Budapest, 1968. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. pp. 113–151.
 • Tudomány és fantázia. = Élet más bolygókon. Cikkgyűjtemény. Szerk.: Dala László. Budapest, 1968. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. pp. 190–192.
 • Az élet kozmikus háttere. = Búvár 13. 1968. 2. sz. pp. 85–88.
 • A földönkívüli élet kutatása. = Csillagászati Értesítő 1968. 1. sz. pp. 4–10.
 • A világegyetem fizikai üzenetei = Csillagászati Értesítő 1968. 2. sz. pp. 6–11.
 • Az Ikarusz kisbolygó júniusi földközelsége. = Élet és Tudomány 23. 1968. 17. sz. pp. 785–787.
 • Kedves Olvasó… „Fehér éjszakák”. = Élet és Tudomány 23. 1968. 33. sz. p. 1538., 1583. Dosztojevszkij regényének alapjául szolgáló természeti jelenségről.
 • Miért törekszünk a Hold és a bolygók meghódítására? = Élet és Tudomány 23. 1968. 45. sz. pp. 2139–2143.
 • Élet a kozmoszban. = Föld és Ég 3. 1968. 1. sz. pp. 14–16.
 • Hogyan olvassuk le az időt az égről? = Föld és Ég 3. 1968. 1. sz. pp. 25–26.
 • Súlytalanság az égi mechanikában. = Föld és Ég 3. 1968. 1. sz. pp. 26–27.
 • Mennyi idő alatt esne a Föld a Napba? Kérdések – válaszok. = Föld és Ég 3. 1968. 1. sz. p. 30.
 • Jurij A. Gagarin. = Föld és Ég 3. 1968. 2. sz. első belső borító. Nekrológ.
 • Az UFO-k fizikája és metafizikája… = Föld és Ég 3. 1968. 2. sz. p. 37.
 • A távcsőépítés iskolája 1. Tanulj velünk – csináld velünk. = Föld és Ég 3. 1968. 3. sz. pp. 92–93.
 • A mátrai “Medve.” (Fehér István). Baráti köreink. = Föld és Ég 3. 1968. 3. sz. p. 94.
 • Amatőr leleményesség (Bozó Árpád József). Baráti köreink. = Föld és Ég 3. 1968. 3. sz. p. 95.
 • Mikor lesz csillagvizsgálója Várpalotának? Baráti köreink. = Föld és Ég 3. 1968. 3. sz. p. 95.
 • A távcsőépítés iskolája 2–4. Tanulj velünk – csináld velünk. = Föld és Ég 3. 1968. 4. sz. pp. 123–124. ; 5. sz. pp. 156–157. ; 6. sz. pp. 186–188.

 

1969.

 

 • Csillagászati kisenciklopédia. Szerk.: Róka Gedeon, Kulin György. Budapest, 1969. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. 236 [7] p., 36 t.
 • A Naprendszer. = Csillagászati kisenciklopédia. Szerk.: Róka Gedeon, Kulin György. Budapest, 1969. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 68–117.
 • Csillagászat – űrhajókkal, mesterséges égitestekkel. = Az Élet és tudomány tudományos kalendáriuma 1969. Szerk.: Fenyő Béla. Budapest, 1968. Hírlapkiadó Vállalat, Egyetemi nyomda. pp. 115–118.
 • Az ellentmondások bolygója. Tudományos-fantasztikus regény. Bp. 1969. Táncsics Kiadó. 209 p. Társszerző: F.A. BIAN (Fábián Zoltán). Q. LYN G. (Kulin György ).
 • Társkeresés a Földön kívül. = Fiúk Évkönyve 1969. Összeáll.: Karádi Ilona. Budapest, 1968. Móra Könyvkiadó. pp. 327–330.
 • A Vénusz felszínén. = Lányok Évkönyve 1969. Összeáll.: D Nagy Éva. Budapest, 1968. Móra Könyvkiadó. pp. 168–171.
 • Magyar vonatkozású kisbolygók. = Csillagászati Értesítő 1969. 2. sz. pp. 5–11.
 • Súly és súlytalanság az Apolló űrhajóban. = Élet és Tudomány 24. 1969. 15. sz. pp. 710–711.
 • A meteorok. = Élet és Tudomány 24. 1969. 18. sz. pp. 823–827.
 • Nem fényűzés-e az űrkutatás? = Élet és Tudomány 24. 1969. 35. sz. p. 1667. Beszélgetés.
 • A távcsőépítés iskolája 5–8. Tanulj velünk – csináld velünk. = Föld és Ég 4. 1969. 1. sz. pp. 25–27.; 2. sz. pp. 56–59.; 3. sz. pp. 90–93.; 5. sz. pp. 123–126.
 • Értelmes lények jelzései – vagy természetes jelenségek? = Föld és Ég 4. 1969. 4. sz. p. 117.
 • Amatőrcsillagászaink a Televízióban. = Föld és Ég 4. 1969. 6. sz. pp. 166–169. Kétrészes, egyenként 25 perces film készült a hazai amatőrcsillagászokról Hobbym a csillagos ég címmel, melyet a Magyar Televízió 1969. nov. 14-én és 1969. dec. 12-én mutatott be, későbbi ismétlésekkel.
 • Csillagközi kapcsolatok. = Korunk 28. 1969. 4. sz. pp. 567–572.
 • A csillagászati ismeretterjesztés. Beszélgetés. (Riporter: Vértesy Miklós.) = Könyvtáros 19. 1969. 1. sz. pp. 41–44.

 

1970.

 

 • A Hold világa. Tudományos show két részben. Műsorfüzet. Budapest, 1970. TIT 18 p. /Uránia tudományos színházi esték./ Társszerzők: Trencsényi Imre, Kóczán László.
 • Távcsőtükör házi készítése. Szerk.: Róka Gedeon. Ill.: Hernádi Károly. Budapest, 1970. [Tudományos Ismeretterjesztő Társulat] TIT házinyomdája. 64 p.
 • Magyar-román amatőrkapcsolatok. = Föld és Ég 5. 1970. 1. sz. pp. 10–12.
 • Az ország legnagyobb amatőrtávcsöve. = Föld és Ég 5. 1970. 1. sz. pp. 17–18. 1969. október 22-én avatták fel a Csepel Művek Munkásotthona 50 cm-es tükrű távcsövét.
 • Hobbym a csillagos ég. Baráti köreink. = Föld és Ég 5. 1970. 3. sz. pp. 85–86. Kétrészes, egyenként 25 perces film készült a hazai amatőrcsillagászokról Hobbym a csillagos ég címmel, melyet a Magyar Televízió 1969. nov. 14-én és 1969. dec. 12-én mutatott be.
 • Három új Uránia Csillagvizsgáló avatása – Újpest, Leninváros, Ózd. Baráti köreink. = Föld és Ég 5. 1970. 4. sz. pp. 123–124.
 • A LUNA-16 sikeres útja. = Föld és Ég 5. 1970. 6. sz. p. 162.
 • Korszerűség és természettudományos szemlélet. = Könyv és Nevelés 12. 1970. 2. sz. pp. 14–18.

 

1971.

 

 • Aster. Tudományos-fantasztikus regény. Budapest, 1971. Magvető, Pécsi Szikra nyomda. 437 p. Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán). Q. LYN G. (Kulin György).
 • Égitestek légköre. = Csillagászati évkönyv az 1971. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 160–168.
 • A csillagászat és az űrkutatás. = Élet és Tudomány 26. 1971. 15. sz. pp. 686–689.
 • Az évszakok csillagos ege 1. Az őszi égbolt. = Élet és Tudomány 26. 1971. 38. sz. pp. 1792–1796.
 • Szerves molekulák a kozmoszban. = Élet és Tudomány 26. 1971. 50. sz. pp. 2363–2365.
 • Az évszakok csillagos ege 2. A téli égbolt. = Élet és Tudomány 26. 1971. 51. sz. pp. 2428–2431.
 • Amatőrcsillagászat Szlovákiában. = Föld és Ég 6. 1971. 1. sz. p. 5.
 • Hány távcső van az országban? Baráti köreink. = Föld és Ég 6. 1971. 2. sz. p. 59.
 • A távcső sok titokzatosságot leleplezhet. = Föld és Ég 6. 1971. 4. sz. p. 107.
 • Egy csodálatos napfogyatkozás – avagy meddig terjedhet a költői szabadság? Újdonságok – égen földön. = Föld és Ég 6. 1971. 4. sz. p. 119.
 • A csillagászat kulturális szerepe. = Föld és Ég 6. 1971. 4. sz. pp. 125–126.
 • Miért adtam a fejem a sci-fi-re? = Könyvvilág 16. 1971. 10. sz. p. 10.
 • Egy különös, ismeretlen eredetű égi jelenség? = Meteor 1. 1971. 3. sz. körlevél p. 13. Több helyről észlelték a váratlan és gyors foltszerű fényfelvillanásokat az éjszakai égbolton.
 • Égitestek delelési, kelési és nyugvási időpontjának meghatározása. = Meteor 1. 1971. 4. sz. körlevél pp. 9–13.

 

1972.

 

 • Amit a csillagokról tudni kell! Csillagászat középiskolásoknak (Szakköri füzet). Budapest, 1972. Tankönyvkiadó Vállalat, Szegedi Nyomda. 97 p. Könyvismertetések: Dr. Kulin György: Amit a csillagokról tudni kell. = Föld és Ég 7. 1972. 5. sz. p. 135.; Havas Gáborné: Kulin György: Amit a csillagokról tudni kell! Csillagászat középiskolásoknak c. szakköri füzet. = Földrajztanítás 17. 1974. 2. sz. pp. 63–64.
 • A TIT Bemutató Csillagvizsgálóinak működéséről. = Csillagászati évkönyv az 1972. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1972. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 129–136.
 • Hírnökök a Világegyetem múltjából. Új Univerzum. = Csillagászati Értesítő 1972. 1–2. sz. pp. 10–15. Társszerzők: Horváth Ferenc, Róka Gedeon.Beszélgetés a távoli világok „hírnökeiről.”
 • Csillagvárosok a Világegyetemben. Új Univerzum. = Csillagászati Értesítő 1972. 1–2. sz. pp. 16–21. Fejes István és Földes István stúdióbeszélgetése, hogy a modern csillagászat hogyan igazolta Kant sejtését arról, hogy egyes ködfoltok távoli tejútrendszerek.
 • Hírnökök a világegyetem múltjából. = Csillagászati Értesítő 1972. 1–2. sz. pp. 27–31.
 • Az ember és a Világegyetem. Új Univerzum. = Csillagászati Értesítő 1972. 1–2. sz. pp. 42–47. Beszélgetőtársak: Ponori Thewrewk Aurél, Róka Gedeon. Stúdióbeszélgetés az ember és a kozmosz kapcsolatáról.
 • Megjegyzés. = Csillagászati Értesítő 1972. 1–2. sz. p. 47. Az ember és a Világegyetem témájú Kulin György, Ponori Thewrewk Aurél és Róka Gedeon beszélgetéséhez az ember és a kozmosz kapcsolatáról. Elhangzott a Magyar Rádió Új Univerzum sorozatában.
 • Mi történik mozgó bolygónkon? Új ismeretek a régi Földről. = Csillagászati Értesítő 1972. 1–2. sz. pp. 58–62. Beszélgetőtársak: Ponori Thewrewk Aurél, Róka Gedeon.Stúdióbeszélgetés olyan eseményekről, amelyek csakis a mozgó bolygónkon történhetnek meg.
 • Megjegyzés. = Csillagászati Értesítő 1972. 1–2. sz. pp. 62– 63. Mi történik mozgó bolygónkon. Új ismeretek a régi Földről. Kulin György, Ponori Thewrewk Aurél és Róka Gedeon beszélgetéséhez.
 • Vita a holdkráterekről 1. = Élet és Tudomány 27. 1972. 2. sz. p. 81. A vita résztvevője.
 • Az évszakok csillagos ege 3. A tavaszi égbolt. = Élet és Tudomány 27. 1972. 12. sz. pp. 543–546.
 • Az évszakok csillagos ege 4. A nyári égbolt. = Élet és Tudomány 27. 1972. 24. sz. pp. 1134–1137.
 • Az úttörők „Csillagok Világa” akciója. Baráti köreink. = Föld és Ég 7. 1972. 1. sz. p. 31.
 • A Baráti Kör VII. Országos Találkozója az ezeréves Székesfehérváron 1972. július 6–9. = Föld és Ég 7. 1972. 5. sz. pp. 148–149.
 • „Különös égi jelenség”. = Föld és Ég 7. 1972. 6. sz. p. 181.
 • Sorsunk és a csillagok. = Népszabadság 30. 1972. márc. 12. Vasárnapi mell. p. 9.
 • Korszerű műveltség – korszerű szemlélet. = Népszava 100. 1972. aug. 19. p. 8.

 

1973.

 

 • Mai világképünk. = Clarke, Arthur: 2001. Űrodisszea. Tudományos fantasztikus regény. Budapest, 1973. pp. 249–254. /Kozmosz fantasztikus könyvek. Kozmosz könyvek/
 • Kopernikusz élete és munkássága. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási, Filozófiai és Fizikai Választmánya. Budapest, 1973. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Hazafias Népfront kiadványa, TIT Rotaüzeme. 17 p.
 • Kopernikuszra emlékezik a világ. = Föld és Ég 8. 1973. 1. sz. p. 2., első belső borító.
 • A budapesti Uránia Csillagvizsgáló. = Föld és Ég 8. 1973. 2. sz. pp. 47–48., hátsó belső borító.
 • Mozgalmunk életéből. Baráti köreink. = Föld és Ég 8. 1973. 6. sz. p. 190.
 • Csillagászat fiataloknak. Mit látunk az égen szabad szemmel? = Népszabadság 31. 1973. jan. 14. Vasárnapi mell. p. 11.
 • Csillagászat fiataloknak. Készítsünk távcsövet. = Népszabadság 31. 1973. febr. 1. Vasárnapi mell. p. 11.
 • Csillagászat fiataloknak. Legközelebbi szomszédunk: a Hold. = Népszabadság 31. 1973. márc. 4. Vasárnapi mell. p. 11.
 • Csillagászat fiataloknak. A Naprendszer. = Népszabadság 31. 1973. márc. 25. Vasárnapi mell. p. 11.
 • Csillagászat fiataloknak. Éltető csillagunk, a Nap. = Népszabadság 31. 1973. ápr. 15. Vasárnapi mell. p. 11.
 • A belső bolygók. = Népszabadság 31. 1973. máj. 13. Vasárnapi mell. p. 11.
 • Külső bolygószomszédunk: a Mars. = Népszabadság 31. 1973. máj. 20. Vasárnapi mell. p. 11.
 • Az óriás bolygók és a Pluto. = Népszabadság 31. 1973. jún. 17. Vasárnapi mell. p. 11.
 • Csillagászat fiataloknak. A kisbolygók. = Népszabadság 31. 1973. júl. 1. Vasárnapi mell. p. 11.
 • Csillagászat fiataloknak. Az üstökösök. = Népszabadság 31. 1973. júl. 15. Vasárnapi mell. p. 11.
 • Csillagászat fiataloknak. A meteorok. = Népszabadság 31. 1973. júl. 29. Vasárnapi mell. p. 11.
 • Az élet kutatása a Naprendszerben. = Népszabadság 31. 1973. aug. 25. Vasárnapi mell. p. 11.
 • Hogyan keletkezett a Naprendszer. = Népszabadság 31. 1973. szept. 23. Vasárnapi mell. p. 11.
 • Jön a Kohoutek üstökös. 120 millió kilométerre közelíti meg a Földet. = Népszabadság 31. 1973. szept. 25. p. 10.
 • Égitestek távolságának mérése. = Népszabadság 31. 1973. okt. 28. Vasárnapi mell. p. 11.
 • Csillagászat fiataloknak. A Tejútrendszer. = Népszabadság 31. 1973. dec. 9. Vasárnapi mell. p. 11.

 

1974.

 

 • Sűrűbben hullottak-e a meteorok az ősidőben? = Tudományos kaleidoszkóp (Válogatás a Rádiólexikon című műsor adásaiból). Szerk.: Simonffy Géza. Budapest, 1974. MRT–Minerva, Pécsi Szikra Nyomda. pp. 26–27.
 • A bemutató csillagvizsgálók fejlődése. = Csillagászati Értesítő 1974. 1–2. sz. pp. 23–26. Az ország első népi csillagvizsgálója a budapesti Uránia 1947-ben kezdte meg működését. Ezt követte Győr (Szitter Béla), Miskolc (Szabó Gyula), Szolnok (Tokodi Lajos), Székesfehérvár (Hajmási József), Fűzfőgyártelep (Bencze Sándor), Dunaújváros (Rapcsány Mihály), Ózd, Csepel (Lajtai István), Leninváros (Dalnoki János), Eger (Zétényi Endre), Kalocsa, Tata (Dinga László), Szekszárd, Esztergom, Pécs (Tóth László), Nyíregyháza, Medgyesegyháza, Oroszlány, Hajdúnánás csillagvizsgálói illetve távcsöves bemutatóhelyei.
 • Helyünk a világegyetemben 1–2. sz. = Élet és Tudomány 29. 1974. 27. sz. pp. 1259–1261.; 28. sz. pp. 1306–1309.
 • Égitest fényképezés fókusznyújtással. = Föld és Ég 9. 1974. 5. sz. pp. 144–145.
 • Az űrkutatás az ember szolgálatában. = Föld és Ég 9. 1974. 1. sz. p. 24.
 • A távcső nagyításáról. = Föld és Ég 9. 1974. 2. sz. pp. 54–55.
 • A Kohoutek 1973 üstökös. = Föld és Ég 9. 1974. 2. sz. p. 55., hátsó belső borító.
 • Égitest fényképezés fókusznyújtással. = Föld és Ég 9. 1974. 5. sz. pp. 144–145.
 • Csillagászat fiataloknak. Élet a Földön kívül. = Népszabadság 32. 1974. jan. 20. Vasárnapi mell. p. 11
 • Csillagászat fiataloknak. Az élet kialakulása. = Népszabadság 32. 1974. febr. 3. Vasárnapi mell. p. 11
 • Csillagászat fiataloknak. További nyomozás az élet után. = Népszabadság 32. 1974. febr. 17. Vasárnapi mell. p. 11
 • Csillagászat fiataloknak. A Földre hozott Mars, Jupiter és Venus. = Népszabadság 32. 1974. márc. 17. Vasárnapi mell. p. 11
 • Csillagászat fiataloknak. Más lakott világok. = Népszabadság 32. 1974. márc. 24. Vasárnapi mell. p. 11
 • Csillagászat fiataloknak. Életjelek lakott világok között. = Népszabadság 32. 1974. márc. 31. Vasárnapi mell. p. 11
 • Csillagászat fiataloknak. Milyen nyelven üzenjünk kozmoszba? = Népszabadság 32. 1974. ápr. 21. Vasárnapi mell. p. 11
 • Milyen hullámhosszon és merre keressük a kozmikus társakat? = Népszabadság 32. 1974. máj. 5. Vasárnapi mell. p. 11
 • Élet a Naprendszerben. = Világosság 15. 1974. 11. sz. pp. 689–696.

 

1975.

 

 • Amit a csillagokról tudni kell! Csillagászat középiskolásoknak (Szakköri füzet). 2. kiad. Budapest, 1975. Tankönyvkiadó Vállalat, Dabasi Nyomda. 97 p.
 • A TIT Bemutató Csillagvizsgálóinak működéséről. = Csillagászati évkönyv az 1975. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1974. Gondolat Kiadó, Pécsi Szikra Nyomda. pp. 114–118.
 • A Kohoutek (1973f) üstökös. = Csillagászati évkönyv az 1975. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1974. Gondolat Kiadó, Pécsi Szikra Nyomda. pp. 183–191.
 • Mit mondanak a csillagok? = Lányok Évkönyve 1975. Összeáll.: Balassa Anna. Budapest, 1974. Móra Könyvkiadó. pp. 258–262.
 • A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. Budapest, 1975. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. 886 p., 100 t. Könyvismertetés: Róka Gedeon–Kulin György: A távcső világa. Bp. 1975. = Föld és Ég 10. 1975. 5. sz. p. 131.
 • A mi világunk. = A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D. Major Klára. Budapest, 1975. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. pp. 9–24., 36–42. A kötet A mi világunk – A föld és lakói – Az élet útja a Földön – Évezredek története – A gépek születése című kötetek együttes, rövidített, átdolgozott kiadása.
 • A Föld és lakói. = A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D. Major Klára. Budapest, 1975. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. pp. 131–133. A kötet A mi világunk – A föld és lakói – Az élet útja a Földön – Évezredek története – A gépek születése című kötetek együttes, rövidített, átdolgozott kiadása.
 • A Hlohoveci csillagvizsgáló 20 éves jubileuma. = Föld és Ég 10. 1975. 1. sz. pp. 27–28.
 • Vulcan, Phaëton, Hades. = Föld és Ég 10. 1975. 2. sz. pp. 47–49.
 • Szerkesztői megjegyzés. = Föld és Ég 10. 1975. 3. sz. pp. 80–81. Szüle Dénes: „A belgrádi időjárási naptár mítosza” című cikkéhez.
 • Vigyázat, újabb világvége-hírek terjednek! = Föld és Ég 10. 1975. 3. sz. pp. 82.
 • Laplace és a fekete lyukak. = Föld és Ég 10. 1975. 3. sz. p. 85.
 • A Greenwichi Csillagvizsgáló jubileuma. = Föld és Ég 10. 1975. 4. sz. p. 101.
 • A Merkur kisajátítása. = Föld és Ég 10. 1975. 4. sz. p. 101.
 • A szerkesztő megjegyzése. = Föld és Ég 10. 1975. 4. sz. p. 112. Szüle Dénes: „A jövő század energiagondjai” című cikk kiegészítése.
 • A csillagászat halottai. Hans Kienle, Karl Otto Kiepenheuer. = Föld és Ég 10. 1975. 5. sz. p. 142.
 • A Halley-üstökös 1986. évi visszatérése. = Föld és Ég 10. 1975. 5. sz. pp. 146–147.
 • Az Asztronautikai Tájékoztató közleményeiből. = Föld és Ég 10. 1975. 5. sz. pp. 152–153.
 • Vannak még súlyos problémák (Tarcal: Mercsák József László). Baráti köreink. = Föld és Ég 10. 1975. 5. sz. p. 158.
 • A csillagászati szakkörök közművelődési szerepe. (A II. Szakkörvezetői tanácskozáson Hajdúnánáson 1975. aug. 24-én tartott előadás). = Föld és Ég 10. 1975. 6. sz. pp. 175–177.
 • A relativitás tanának 70. évfordulója. Újdonságok – égen földön. = Föld és Ég 10. 1975. 6. sz. p. 187.
 • Az emberiség ünnepre vár. = Magyar Hírlap 8. 1975. júl. 12. Hét vége mell. p. 1.
 • Csillagok fent és lent… Beszélgetés Kulin Györggyel. = Népsport 31. 1975. dec. 5. p. 7. Riporter: Kemény György.
 • A tudományok árnyékában. Dr. Kulin György az UFÓKról és más csodákról. = Népszabadság 33. 1975. dec. 25. p. 20.

 

1976.

 

 • Mit mondanak a csillagok? Budapest, 1976. Gondolat Kiadó, Zrínyi Nyomda. 216 p. Könyvismertetések: Kulin György: Mit mondanak a csillagok? = Föld és Ég 11. 1976. 6. sz. p. 177.; Hegedüs Géza: A csillagász lírája. = Népszabadság 34. 1976. nov. 10. p. 7.; P. I.: Egy polihisztor vallomása. = Magyar Hírlap 1977. jan. 30.; Griff Sándor: Könyvsiker: „Mit mondanak a csillagok?” = Szabad Föld 32. 1976. nov. 21. p. 17.
 • A csillagközi űrhajózás. = Csillagászati Értesítő 1976. 1–2. sz. pp. 5–30. Csillagászati ismeretterjesztők számára készült írás.
 • Képrejtvény. = Föld és Ég 11. 1976. 1. sz. p. 10. Optikai felületek elektronmikroszkópos felvételei.
 • Előnyös ajánlat a távcsőépítőknek. Baráti köreink. = Föld és Ég 11. 1976. 6. sz. p. 188.
 • Táguló égbolt. Beszélgetés a csillagásszal – Babonáról, misztikumról és az újabb „világ végéről”. = Hétfői Hírek 20. 1976. dec. 20. p. 5. Lejegyezte: P. S.
 • Mit mondanak a csillagok? Új könyvéről vall a professzor. = Kisalföld 32. 1976. okt. 15. p. 4. Lejegyezte: R. B.
 • Miért szépek a csillagok? = Magyar Konzervipar 13. 1976. 50–51. sz. p. [11.] Az interjút készítette: Békési István.
 • Hozzászólások az UFO-vitához. = Ország-Világ 20. 1976. febr. 25. pp. 12–13.
 • Önéletrajz. = SF (Science Fiction) Tájékoztató 1976. 17. pp. 48–49.
 • Miért ír egy csillagász fantasztikus regényt? = SF (Science Fiction) Tájékoztató 1976. 17. pp. 49–55.
 • Változó világ. A hét nézője: Kulin György. = Új Tükör 13. 1976. 46. sz. p. 33. Véleménye a magyar televízió szabadegyeteméről.

 

1977.

 

 • A Világegyetem évmilliárdos példamutatása. Párbeszédjegyzetek az életmódról. = Egyetemi Lapok 19. 1977. okt. 17. 14. sz. p. 1., 4. Riporter: Biernaczky Szilárd.
 • Kérdezz – felelek! Milyen hatása van a Naprendszer bolygói oppozíciójának – együttállásának – a Földre, és milyen időszakonként következik be ilyen oppozíció? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 33. 1977. júl. 15. p. 875.
 • Múltja, jövője. Egy évben a világegyetem. Az ősrobbanástól az űrkutatásig. = Esti Hírlap 22. 1977. márc. 2. p. 4. Kulin nyilatkozata.
 • Rudolf-telep. Megnyílt Borsod megye kilencedik csillagvizsgálója 1975. november 5-én. Baráti köreink. = Föld és Ég 12. 1977. 1. sz. p. 31.
 • Az 56/600-as reflektor. Baráti köreink. = Föld és Ég 12. 1977. 3. sz. p. 94.
 • Hogyan éljünk? A világegyetem évmilliárdos példamutatása. Beszélgetés Kulin György csillagásszal. = Ifjúkommunista 21. 1977. 11. sz. pp. 38–41. Riporter: Biernaczky Szilárd.

1978.

 

 • A mi világunk. = A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D. Major Klára. 2. kiad. Budapest, 1978. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. pp. 9–24., 36–42. A kötet A mi világunk – A föld és lakói – Az élet útja a Földön – Évezredek története – A gépek születése című kötetek együttes, rövidített, átdolgozott kiadása.
 • A Föld és lakói. = A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D. Major Klára. 2. kiad. Budapest, 1978. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. pp. 131–133. A kötet A mi világunk – A föld és lakói – Az élet útja a Földön – Évezredek története – A gépek születése című kötetek együttes, rövidített, átdolgozott kiadása.
 • Javaslat a kvázi-Cassegrain távcsőhöz. Baráti köreink. = Föld és Ég 13. 1978. 4. sz. p. 127.
 • Schmidt-távcső házilag? Baráti Köreink. = Föld és Ég 13. 1978. 5. sz. pp. 157–158.
 • Egy csésze kávé Kulin Györggyel. = Nők Lapja 30. 1978. 4. sz. pp. 6–7. Riporter: Erőss Ágota.

 

1979.

 

 • A meteorok. = Amatőrcsillagászati megfigyelések tanfolyama 1. Meteorok. Veszprém 1979. augusztus 9–12. Szerk.: Horváth Ferenc. Veszprém, 1979. Georgi Dimitrov Megyei Művelődési Központ Csillagász Szakköre. pp. 13–25.
 • Jelige: Vissza a forráshoz. Mottó: Az üstökös mégsem test. = Fizikai Szemle 29. 1979. ápr. 4. sz. pp. 158–160.
 • A Baráti Kör tagjaihoz. Baráti köreink. = Föld és Ég 14. 1979. 3. sz. p. 94.
 • Fekete lyukban élünk? = Föld és Ég 14. 1979. 4. sz. pp. 110–113.
 • A 61 Cygni bolygórendszerei. Kettőscsillagok – sötét kísérők. = Föld és Ég 14. 1979. 5. sz. p. 141.
 • A Jupiter Galilei-holdjainak új adatai. = Föld és Ég 14. 1979. 6. sz. p. 173.
 • A Neptunusz fényességingadozása az infravörösben. = Föld és Ég 14. 1979. 6. sz. p. 173.
 • Újabb bolygórendszer? = Föld és Ég 14. 1979. 6. sz. p. 187. MWC 349
 • A legerősebb mágneses tér. = Föld és Ég 14. 1979. 6. sz. p. 187.
 • Vízgőz a Triangulum-ködben. Újdonságok égen – földön. = Föld és Ég 14. 1979. 12. sz. p. 359.
 • Születő csillag a Déli Koronában. Újdonságok égen – földön. = Föld és Ég 14. 1979. 12. sz. p. 359.

 

1980.

 

 • Előszó. = Dóra László: Ismerkedés a csillagos éggel. Budapest, 1980. TIT Uránia Csillagvizsgáló, TIT Rotaüzeme. p. 3.
 • A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. 2. bőv. kiad. Budapest, 1980. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. 952 p., 100 t.
 • Kozmikus védettségünk és fenyegetettségünk. = A TIT Csillagászat Baráti Köre XI. Országos Találkozója anyagából. Szolnok 1980. augusztus 21–24. Budapest, 1980. TIT. pp. 12–25.
 • A mi világunk. = A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D. Major Klára. 3. kiad. Budapest, 1980. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. pp. 9–24., 36–42. A kötet A mi világunk – A föld és lakói – Az élet útja a Földön – Évezredek története – A gépek születése című kötetek együttes, rövidített, átdolgozott kiadása.
 • A Föld és lakói. = A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D. Major Klára. 3. kiad. Budapest, 1980. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. pp. 131–133. A kötet A mi világunk – A föld és lakói – Az élet útja a Földön – Évezredek története – A gépek születése című kötetek együttes, rövidített, átdolgozott kiadása.
 • A Mi világunk. A Föld és lakói. = A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D. Major Klára. 3. kiad. Budapest, 1980. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. pp. 9–24., 36–42., 131–133.
 • Kísérleti óriás naperőmű. Újdonságok égen – földön. = Föld és Ég 15. 1980. 1. sz. p. 23.
 • A Jupiter mesterséges holdja? Újdonságok égen – földön. = Föld és Ég 15. 1980. 1. sz. p. 23.
 • Az Antarktisz jegében talált meteoritek jelentősége. = Föld és Ég 15. 1980. 2. sz. p. 46.
 • Hogyan mérhető az űrhajósok súlya az űrhajóban? Újdonságok égen – földön. = Föld és Ég 15. 1980. 2. sz. p. 61.

 

1981.

 

 • Bevezető gondolatok csillagászati szakkörök indításához. Budapest, 1981. TIT, TIT Rotaüzeme. 22 p.
 • Föld és Világegyetem. Kozmikus eredetű katasztrófák a közeljövőben? = Élet és Tudomány 36. 1981. 6. sz. pp. 163–165.
 • Az ember és a Világegyetem. = Élet és Tudomány 36. 1981. 9. sz. pp. 274–275.; 15. sz. pp. 460–461.; 19. sz. pp. 587–588.; 24. sz. pp. 742–743.; 28. sz. pp. 876–878.; 32. sz. pp. 1014–1015.; 36. sz. pp. 1140–1142.; 37. sz. pp. 1170–1171.; 42. sz. pp. 1326–1327.; 44. sz. pp. 1379–1381.; 46. sz. pp. 1454–1455.
 • A Baráti Kör taglétszáma. Baráti köreink. = Föld és Ég 16. 1981. 7. sz. p. 223.
 • Óriástávcsövek? = Föld és Ég 16. 1981. 9. sz. p. 268.
 • Az ember két évtizede a világűrben. (Riporter): Szakonyi Péter. Tudományos figyelő. = Magyar Nemzet 37. 1981. ápr. 8. p. 8.
 • Korunk emberei. A csillagász. = Népszava 109. 1981. máj. 26. p. 6. Riporter: Kovács Júlia.

 

1982.

 

 • Világképünk fizikai alapjai. = Csillagászat Baráti Köre XII. Országos Találkozója Kaposvár. Budapest, 1982. TIT Rotaüzem. p. 25.
 • A mi világunk. = A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D. Major Klára. 4. jav. kiad. Budapest, 1982. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. pp. 9–24., 36–42. A kötet A mi világunk – A föld és lakói – Az élet útja a Földön – Évezredek története – A gépek születése című kötetek együttes, rövidített, átdolgozott kiadása.
 • A Föld és lakói. = A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D. Major Klára. 4. jav. kiad. Budapest, 1982. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. pp. 131–133. A kötet A mi világunk – A föld és lakói – Az élet útja a Földön – Évezredek története – A gépek születése című kötetek együttes, rövidített, átdolgozott kiadása.
 • Kérdezz – felelek! A 0 fokú délkör már jó néhány éve nem pontosan Greenwichen, illetőleg az ottani csillagvizsgáló intézeten halad keresztül. Igaz ez? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 37. 1982. 9. sz. p. 266.
 • A kisbolygók új csoportja. Újdonságok égen – földön. = Föld és Ég 17. 1982. 2. sz. p. 56.
 • Új eljárások a gravitációs hullám kimutatására. Újdonságok égen – földön. = Föld és Ég 17. 1982. 2. sz. pp. 56–57.
 • Láthatóvá tenni a láthatatlant. Újdonságok égen – földön. = Föld és Ég 17. 1982. 4. sz. p. 101. A porholdak láthatóvá tételéről.
 • A Merkúr sűrűségének problémája. Újdonságok égen – földön. = Föld és Ég 17. 1982. 5. sz. pp. 144–145.
 • Beszélő képek. Baráti köreink. = Föld és Ég 17. 1982. 8. sz. pp. 254.
 • Csillaggá válhat-e a Jupiter? Újdonságok égen-földön. = Föld és Ég 17. 1982. 10. sz. p. 301.
 • Gyula. Csillagvizsgáló a SZOT üdülő tetején. Baráti köreink. = Föld és Ég 17. 1982. 12. sz. pp. 380.
 • „Az ismeretterjesztés elkötelezettje vagyok. Beszélgetés a csillagásszal a pályamódosításról. = Népszabadság 40. 1982. febr. 6. p. 16. Riporter: Tripolszky László.

 

1983.

 

 • Élet a Földön… és a Földön kívül. Exobiológia 1–2. = Föld és Ég 18. 1983. 3. sz. pp. 74–75.; 4. sz. pp. 110–112.
 • A 2228 sorszámú kisbolygó a Szojuz-Apollo nevet kapta. = Föld és Ég 18. 1983. 6. sz. p. 182.

 

1984.

 

 • Csillagászat és fizika. = XIII. CSBK országos találkozó. Kiskunhalas, 1984. Budapest, 1984. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, TIT Rotaüzem. pp. 36–43.
 • Távcsövek házi készítése. Átdolg. szerk.: Both Előd. Grafika: Hernádi Károly, Jáhl Attila. Budapest, 1984. TIT Uránia Csillagvizsgáló, TIT Rotaüzeme. 80 p. Az 1970-es Róka Gedeon szerkesztette Kulin kötet Sajó Péter és Varga János szakvéleménye alapján átdolgozott kiadása.
 • Róka Gedeon (’906. V. 7. – 1974. X. 5.). = Csillagászati Értesítő 1984. 1. sz. pp. 16–24. Róka Gedeon emlékszám.
 • Búcsú Róka Gedeontól. (Róka Gedeon temetésén 1974. X. 22-én mondott gyászbeszéd.) = Csillagászati Értesítő 1984. 1. sz. pp. 33–38. Róka Gedeon emlékszám.
 • Kozmikus katasztrófák gyakorisága – égitestek összeütközése. = Föld és Ég 21. 1986. 6. sz. pp. 167–170.
 • Életem legérdekesebb élménye. A Halley-üstökös. = Képes Újság 25. 1984. febr. 4. 5. sz. pp. 14–15. Lejegyezte: S. GY. F.
 • Engedményes árú távcsőoptikák. = Meteor 16. 1986. 12. sz. p. 36.

 

1985.

 

 • Ember és a kozmosz. = Föld és Ég 20. 1985. 1. sz. pp. 11–13.

 

1986.

 

 • Egy mozgalom születése. = Csillagászati Értesítő 1986. 1–2. sz. pp. 103–118. A Csillagászat Baráti Köre XIV. Országos Szombathelyi Találkozóján elhangzott előadás szövege.
 • Kozmikus katasztrófák gyakorisága – égitestek összeütközése. = Föld és Ég 21. 1986. 6. sz. pp. 166–170.
 • Az objektív szűkítésének (blendézés) gyakorlati problémái. = Föld és Ég 21. 1986. 7. sz. pp. 222–223.

 

1987.

 

 • Előszó. = Az észlelő amatőrcsillagász kézikönyve. 1. Szerk.: Mizser Attila, Szőke Balázs. Budapest, 1987. TIT Uránia Csillagvizsgáló Budapest – Meteor, Videoton mdo nyomda. pp. 9–10.
 • Engedményes árú távcsőoptika kezdő amatőrcsillagászoknak. = Föld és Ég 22. 1987. 2. sz. p. 38.

 

1988.

 

 • Műhely. Megkérdeztük… Kulin Györgyöt. = Galaktika 4. 1988. 10. sz. pp. 30-32. Interjú a tudományos fantasztikus irodalomról.

 

1989.

 

 • Beszélgetés Kulin Györggyel. Riporter: Dürr János. = Kilátó 7. 1989. 1. sz. pp. 20–32. Az1987 őszén készített interjú.

 

1991.

 

 • Égi rettenet. (Fantasztikus regény.) Dorog, 1991. Primusz. 171 p. Társszerző: V. EGH M. (Végh Miklós). Q. LYN G. (Kulin György).

 

1997.

 

 • Kulin György előszava. = Amatőrcsillagászok kézikönyve. Szerk: Mizser Attila. Budapest, 1999. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. nyomdája. pp. 7–8.
 • Az ember kozmikus lény… Budapest, 1997. Felelős kiadó: Kulin Eszter. G-PRINT BTnyomdája. 218 p.A kötetben:Keszthelyi Sándor: dr Kulin György könyveinek bibliográfiája. pp. 192–194. Könyvismertetések: Könyvespolcra ajánljuk. = Egyesületi Híradó 9. 1998. 3. sz. p. 32.; Kulin György: Az ember kozmikus lény. = Meteor 28. 1998. 1. sz. p. 15.

 

2001.

 

 • Tass Antal (1876–1937). = A Konkoly-obszervatórium krónikája. Emlékek az elmúlt száz esztendőből. Összeáll.: Vargha Domokosné, Csaba József, Vida Róbert. Budapest, 2001. Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete, Tonyo-Gráf Nyomdai és Grafikai Stúdió. p. 140. /Konkoly Observatory Monographs No. 3/A/
 • Fénycsóva lobbant. Válogatott írások. Szerk: Kulin Eszter, Bartha Lajos. Budapest – Újpest, 2001. N. J. Pro Homine Alapítvány, ETO-Print Kft. 227 p., 16 t. /”Könyves” –Könyvek 5./A kötetben:Kulin írásai pp. 33–179.; Bartha Lajos, Ponori Thewrewk Aurél, Hack Frigyes, Csaba György, Berzeviczy Gedeon, Paál Zoltán, Rákosi Miklós, Vízváry Vilmos, Kulin Enikő visszaemlékezéseivel. pp. 181–218.; Sragner Márta válogatott bibliográfiája. pp. 221–227.Könyvismertetések: Könyvespolcra ajánljuk. = Egyesületi Híradó 13. 2002. 2. sz. p. 55.; Ponori Thewrewk Aurél: Kulin György: Fénycsóva lobbant. = Fizikai Szemle 53. 2003. 8. sz. hátsó belső borító.
 • Idegen lények nyomai a Földön? Repülő csészealjak? Világ vége? Holdjárás és fogamzás? Fiú vagy lány? = Jel 13. 2001. 4. sz. pp. 24–25. A Föld és Ég 1966. 5. sz. pp. 141–142. cikke.

 

2002.

 

 • Kulin György előszava. = Amatőrcsillagászok kézikönyve. Szerk.: Mizser Attila. 2. jav. bőv. kiad. Budapest, 2002. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. nyomdája. pp. 9–10.

 

 

 

Fontosabb írások Kulin Györgyről

 

 • RENDY Lili: Új bolygót fedezett fel két fiatal magyar csillagász. = Magyarország 1936. okt. 2. Oldalszáma nem ismert. Kulin György és Abaházi Richard.
 • BELLA Andor: Ne higyj az asztrológusoknak és ne ítéld el magatartásáért a – VÉNUSZ-t = Esti Kurir 1939. okt. 5. Oldalszáma nem ismert.
 • Üstökös Budapest felett. = Pesti Napló 90. 1939. ápr. 20. Oldalszáma nem ismert.
 • DETRE László: Az 1940a Kulin-üstökös. = Csillagászati Lapok 3. 1940. 1. sz. pp. 35–36. Apróbb közlemények. A svábhegyi csillagvizsgáló 60 cm reflektorával készített egyik felvételen 1940 január 6-án Kulin György egy kb. 15,8 magnitúdó fényességű mozgó objektumot fedezett fel. Az objektum képe a lemezen diffúz volt. Emiatt rögtön az a gyanú merült fel, hogy az új égitest üstökös. Kulin azonban óvatosságból, mivel az objektum annyira gyenge volt, várt a felfedezés közlésével, amíg annyi észlelése nem volt, hogy pályát tudott volna számolni. Jan. 10-én, 12-én és 30-án sikerült még fényképeznie az égitestet és az ezek alapján számított pálya igazolta a gyanút. Az üstökös perihéliumában is kívül marad a Mars-pályán , aféliumban megközelíti a Jupiter-pályát. Keringési ideje, Kulin számítása szerint, 5,6374 év.
 • Az első „magyar üstökös” a világegyetemben. Új üstököst fedezett fel egy magyar csillagász. = Nemzeti Újság 1940. febr. 29. Oldalszáma nem ismert.
 • BENKŐ Jenő: Március 10-én ér földközelbe a Kulin-féle új üstökös. = Kéve 2. 1942. márc. 8. p. 9.
 • Üstököst és 45 új kisbolygót fedezett fel a svábhegyi csillagvizsgáló egyik gyakornoka. = Magyarország 1942. febr. 14. Oldalszáma nem ismert.
 • Új üstököst fedezett fel Kulin Dr. a szalontai születésü csillagász. = Nagyszalontai Az Ujság 1942. febr. 17. p. 61.
 • A Föld felé rohan. A Kulin-Bernasconi üstökös. Aggodalomra nincsen ok: a távolság 120 millió kilométer. = Nagyszalontai Az Ujság 1942. febr. 23. p. 61.
 • (je): Az új üstökös s a magyar csillagász Dr. Kulin György utja a szalontai gimnáziumtól a világhirig. = Nagyvárad 1942. márc. 14. p. 8.
 • NAGY Zoltán: Magyar-finn csillagászbarátság. Wäisälä finn tanár ujrendszerű távcsöve a svábhegyi csillagvizsgálóban. = Pesti Hírlap 64. 1942. szept. 4. p. 7.
 • Új üstököst fedezett fel egy magyar és egy olasz csillagász. = Reggeli Magyarország 1942. febr. 15. p. 6.
 • (kyp.): Március 10-én szabadszemmel is láthatjuk a Kulin-féle új üstököst. = Reggeli Magyarország 1942. márc. 4. p. 4.
 • (kyp.): Csillagász a csillagjóslásról. Kulin György érdekes előadása. = Reggeli Magyarország 1942. ápr. 19. p. 5.
 • VARGHA Kálmán: Barangolás a csillagok birodalmában. Látogatás a svábhegyi csillagvizsgálóban. = Magyar Cserkész 1943. 10. sz. pp. 14–15.
 • R. L.: Csillagok hullanak. = Dolgozók Világlapja 1945. aug. 1. p. 28.
 • Nordlichtbeobachtungen in Ungarn (1523–1960). Bearb.: A. Réthly, Z. Berkes. Budapest, 1963. Akadémiai Kiadó, Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. pp. 128–129. Kulin György és az Urania Csillagvizsgáló munkatársai megfigyelték az 1958. szept. 4-én este az északifény-jelenséget.
 • PETŐ Gábor Pál: Mit mondanak a csillagok? = Népszabadság 33. 1975. aug. 27. p. 6.
 • SARKADY Mária: A cica, aki szerette a holdat. = Csoda az óvodában. 24 magyar író 31 új meséje. Tarka mese, kis mese. Szenes Zsuzsa rajzaival. Budapest, 1982. RTV – Minerva. pp. 14–18.
 • BARTHA Lajos ifj.: Üdvözöljük a 80. esztendős Kulin Györgyöt. = CSACS Körlevél 1. 1985. 5. sz. pp. 1–2.
 • Köszöntjük a nyolcvan éves Kulin Györgyöt. = Csillagászati Értesítő 1985. 1. sz. pp. 3–6.
 • Az ÉT köszönti Kulin Györgyöt. = Élet és Tudomány 40. 1985. febr. 1. 5. sz. p. 133. Kulin György 80 éves.
 • Kulin György 80 éves. = Föld és Ég 20. 1985. 2. sz. első belső borító.
 • BARTHA Lajos: In memoriam Kulin György. = Albireo 19. 1989. 186. sz. pp. 2–7.
 • PONORI THEWREWK Aurél: Kulin György. = Élet és Tudomány 44. 1989. 18. sz. p. 546., 575.
 • SCHALK Gyula: Emlékét egy mozgalom őrzi. Az amatőr csillagászat hazai „atyja”. = Élet és Tudomány 44. 1989. 27. sz. pp. 844–845.
 • PONORI THEWREWK Aurél: Kulin György 1905–1989. = Fizikai Szemle 39. 1989. szept. 9. sz. pp. 349–352.
 • SCHALK Gyula: A magyar „Flammarion” Dr. Kulin György (1905–1989). = Föld és Ég 24. 1989. 6. sz. p. 162.
 • Meghalt Kulin György. = Magyar Nemzet 52. 1989. ápr. 24. p. 7.
 • PONORI THEWREWK Aurél: Kulin György (1905–1989). = Meteor 19. 1989. 6. sz. hátsó külső borító.
 • MIZSER Attila: Szerkesztőségi levél. = Meteor 19. 1989. 7–8. sz. pp. 1–2. Kulin György munkássága.
 • KESZTHELYI Sándor: Kulin György könyveinek bibliográfiája. = Meteor 19. 1989. 9. sz. pp. 49–51.
 • SCHALK Gyula: Kulin György (1905–1989). = Népművelés 36. 1989. 7. sz. p. 37.
 • KÓSA-KISS Attila: Aki Szalontát az égboltra helyezte. = Bihari Napló 1. 1990. máj. 11. p. 5.
 • Emléktáblát Kulin Györgynek! = Meteor 20. 1990. 2. sz. p. 2.
 • KÓSA-KISS Attila: Nagyszalonta a csillagos égbolton. = Szalontai Lapok 1. 1990. máj. 4. p. 3.
 • PONORI THEWREWK Aurél: Kulin-emléktábla avatás Nagyszalontán. = Meteor 21. 1991. 6. sz. pp. 2–3., hátsó belső borító (kép). 1991. április 27-én.
 • PONORI THEWREWK Aurél: Van már Kulin György Bemutató Csillagvizsgáló – Gyula. = Meteor 21. 1991. 12. sz. pp. 3–4.
 • TRUPKA Zoltán: Kulin György emlékverseny Székesfehérváron 1993. július 2–4. = Meteor 23. 1993. 10. sz. p. 6.
 • BARTHA Lajos: Közelebb a csillagokhoz. Dr. Kulin György születésének 90. évfordulójára. = Meteor 25. 1995. 4. sz. p. 3.
 • Kulin György munkássága és a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom. Összeáll.: Bartha Lajos, Ponori Thewrewk Aurél, Sragner Márta. Budapest, 1996. Magyar Csillagászati Egyesület, G-Print BT. 92 p. Megjelent a Magyar Amatőrcsillagászok XVII. Országos Találkozója alkalmával (Kiskunhalas, 1996. június 20–23.)
 • BARTHA Lajos: [Kulin György élete és munkássága.] = Kulin György munkássága és a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom. Összeáll.: Bartha Lajos, Ponori Thewrewk Aurél, Sragner Márta. Budapest, 1996. Magyar Csillagászati Egyesület, G-Print BT. pp. 6–58.
 • SRAGNER Márta: Kulin György köteteinek és jelentősebb írásainak jegyzéke (válogatás). = Kulin György munkássága és a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom. Összeáll.: Bartha Lajos, Ponori Thewrewk Aurél, Sragner Márta. Budapest, 1996. Magyar Csillagászati Egyesület, G-Print BT. pp. 59–73. Kulin 319 művének adatai. Az anyaggyűjtésben részt vettek: Bartha Lajos, Keszthelyi Sándor.
 • Függelék. [Kulin György cikkei.] = Kulin György munkássága és a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom. Összeáll.: Bartha Lajos, Ponori Thewrewk Aurél, Sragner Márta. Budapest, 1996. Magyar Csillagászati Egyesület, G-Print BT. pp. 74–90.
 • Magyar Amatőrcsillagászok XVII. Országos Találkozója (50 éves az MCSE – Kulin György öröksége) 1996. június 20–23. Kiskunhalas. = Meteor 26. 1996. 2. sz. p. 3.
 • Magyar Amatőrcsillagászok XVII. Országos Találkozója (50 éves az MCSE – Kulin György öröksége) 1996. június 20–23. Kiskunhalas. = Meteor 26. 1996. 3. sz. p. 4.
 • KÓSA-KISS Attila: Találkozásaim dr. Kulin Györggyel. = Meteor 26. 1996. 6. sz. pp. 5–6.
 • BENCZE Balázs: Az Uránia csillagvizsgáló ötven éve. = Várnegyed 1997. p. 9.
 • FARKAS László: Nem félünk a Farkastól! = Meteor 28. 1998. 12. sz. pp. 3–4. Emlékezés Kulin Györgyre.
 • Kulin György csillagász, tudománynépszerűsítő. = Dánielisz Endre: Nagyszalonta jeles szülöttei. 2. bőv. kiad. Gyula, 2001. pp. 48–50.
 • BARTHA Lajos: In memoriam dr. Kulin György (1905–1989). = Kulin György: Fénycsóva lobbant. Válogatott írások. Szerk: Kulin Eszter, Bartha Lajos. Budapest – Újpest, 2001. N. J. Pro Homine, ETO-Print Kft. pp. 7–12. /”Könyves” – Könyvek 5./
 • Írások, megemlékezések dr. Kulin Györgyről. = Kulin György: Fénycsóva lobbant. Válogatott írások. Szerk: Kulin Eszter, Bartha Lajos. Budapest-Újpest, 2001. N. J. Pro Homine, ETO-Print Kft. pp. 182–217. /”Könyves” – Könyvek 5./ A cikkek szerzői: Ponori Thewrewk Aurél, Hack Frigyes, Csaba György, Berzeviczy Gedeon, Paál Zoltán, Rákosi Miklós, Vízváry Vilmos, Kulin Enikő.
 • Kulin György bibliográfia. = Kulin György: Fénycsóva lobbant. Válogatott írások. Szerk: Kulin Eszter, Bartha Lajos. Budapest-Újpest, 2001. N. J. Pro Homine, ETO-Print Kft. pp. 221–227. /”Könyves” – Könyvek 5./ Bartha Lajos és Sragner Márta gyűjtése.
 • VÍZVÁRY Vilmos – SÖMJÉN Gábor: Megemlékezések Kulin Györgyről. = Fizikai Szemle 51. 2001. 9. sz. pp. 296–297. Szoboravató Nagyszalontán. Emlékezés egy tudós tanárra Újpesten 2001. szeptember 2-án.
 • Szobrot állítanak Kulin Györgynek. = Magyar Nemzet Kultúra mell. 64. 2001. ápr. 24. p. 14.
 • MIZSER Attila: Kulin György és az amatőrök. = Meteor 31. 2001. 7–8. sz. pp. 3–5. Nagyszalontán, 2001. június 9-én, a Kulin-szobor avatását megelőző konferencián elhangzott előadása.
 • TRUPKA Zoltán: Kulin-szobor Nagyszalontán. = Telapo 9. 2001. szept. 15. 2. sz. pp. 1–3.
 • PÉNTEK Kálmán: Képzelt bejegyzés egy könyv margójára. 60 éve jelent meg “A távcső világa.” = Egyesületi Híradó 13. 2002. 1. sz. pp. 25–27.
 • TRUPKA Zoltán – MIZSER Attila: Kulin-emlékérem. = Meteor 32. 2002. 3. sz. p. 3. Az első érmet Ponori Thewrewk Aurél kapta 2002. január 29-én.
 • TRUPKA Zoltán: Kulin-emlékérem Ponori Thewrewk Aurélnak. = Természet Világa 133. 2002. márc. 3. sz. p. 144.
 • MARÓTI Tamás: Magyar csillagászok emlékérmeken. = Az érem. 59. 2003. 1. sz. pp. 37–47. Kulin György, Schenzl Guidó, Konkoly Thege Miklós, Gothard Jenő, Zerinváry Szilárd, Detre László, Zétényi Endre, Fényi Gyula életrajzai, és a róluk elnevezett emlékérmek adatai.
 • Kulin György – Emlékérem. = Fizikai Szemle 53. 2003. márc. 3. sz. hátsó belső borító. Ponori Thewrewk Aurél kapta 2002. január 29-én.
 • REZSABEK Nándor: 60 éve alakult meg a Természettudományi Társulat Műkedvelő Csillagászati Alosztálya. = Meteor 33. 2003. 7–8. sz. pp. 122–127.
 • KESZTHELYI Sándor: Egy szép film Kulin Györgyről. Olvasóink írják. = Meteor 33. 2003. 10. sz. pp. 58–60.
 • PONORI THEWREWK Aurél: 100 éve született Kulin György. = Meteor Csillagászati Évkönyv 2004. Szerk.: Mizser Attila, Szabados László, Taracsák Gábor. Budapest, 2004. Magyar Csillagászati Egyesület. pp. 263–283.
 • REZSABEK Nándor: Magyar nevű és felfedezésű égitestek. Magyarok az égbolton. Képmás. Életmód. = Családi Magazin 5. 2004. 10. sz. p. 53.

 

Ajánljuk...