Meteor 2000

2000. január

33 év múlva együtt, újra, ugyanitt…
Beszélgetés Maksa Zoltánnal
Egy neutroncsillag élete
Csillagászati hírek
Képmelléklet
Olvasóink írják
Jelenségnaptár (február)

Nap: Észlelések (november)
Holdsarló-megfigyelések 1999 első felében
Szabadszemes jelenségek megfigyelése 1998-ban
Üstökösök 2000-ben; Üstökös hírek
Ausztrália: Üstökösparadicsom?
Mars: az 1998-2000-es láthatóság első fele; Bolygóóra
Változócsillagok: Változós hírek

2000. február

Ismét egy százalék!
"Kuiper kavalkád"
Csillagászati hírek
CCD hírek: BANACAT-9
A szegény ember ekvatoriális mechanikája,
avagy a pajtaajtó reneszánsza
Képmelléklet
Olvasóink írják
MCSE-hírek
Vendégségben sógoréknál
Jelenségnaptár (március)

Szabadszemes napfoltok 1982-1992 között
Üstökösök: Észlelések; Üstökös hírek
Változócsillagok: Észlelések; változós hírek
A Nova Aquilae 1999/2 (=V1494 AQL)
korai spektroszkopiája és fénygörbéje
Mély-ég objektumok: Észlelések (november-december)
Kettőscsillagok: Észlelések (október-december)

2000. március

Szovjet holdprogram I.
Csillagászati hírek
Számítástechnika: Fogyatkozó számítástechnika
Képmelléklet: A Jupiter Európa holdja
Csillagászattörténet: Bartók Béla csillagai
Olvasóink írják
Jelenségnaptár (április)

Nap: Észlelések (1999. december)
Meteorok: Észlelések (1999. augusztus); Meteoros hírek
Üstökösök: Üstökösmegfigyelések 1997-ben
Az MCSE Változócsillag Szakcsoportja 1998-ban
Változós hírek
Csillagfedések: Az 5 Tauri súroló fedése 2000. január 16-án
Bolygók: A Jupiter
Mély-ég objektumok: Észlelések (január)
Mély-ég objektumok a déli horizont közelében
Mély-ég észlelések 1999-ben
Messier Klub
A Messier Klub 1999-ben

2000. április

A szovjet holdprogram II.
Csillagászati hírek
Távcsőkészítés: Koordinátor 2000, avagy a magyar LX200
CCD technika: Digitális fényképezőgépek, panelkamerák
Számítástechnika: Fogyatkozások II.
Képmelléklet: Kisbolygók
Olvasóink írják
Jelenségnaptár (május)

Nap: Észlelések (január-február)
Csillagfedések
Bolygók: Bolygós hírek
Változócsillagok: Észlelések (január-február); Változós hírek
Kettőscsillagok: Észlelések (január-február)
Mély-ég objektumok: Észlelések (február)
Távcsővégen a Lokális Halmaz II.

2000. május

Világvége 2000-ben?
Közgyűlés 2000. I.
Számítástechnika: Csodálatos Univerzum
Távcsőkészítés: A Bűvös Doboz naptávcső
Képmelléklet: A Mars, az aktív bolygó
Programajánlat
Jelenségnaptár (június)

Nap: Észlelések (március)
Üstökösök: Kisbolygóészlelések 1999-ben
Meteorok: Észlelések (1999.szeptember-november)
Hold: Észlelések (1999. május-december)
Változócsillag-észlelések 1999-ben
Változós adatrögzítő programok I.
Kettőscsillagok: Ritkán észlelt kettősök nyomában
Mély-ég objektumok: Észlelések (március)
Messier Klub: Észlelések (január-február)

2000. június

A Hubble Űrtávcső tíz éve
Ágasvár 2000
Csillagászati hírek
Képmelléklet: 10 éves a Hubble Űrtávcső
Programajánlat
Csillagászattörténet: Friedrich Schwab: műszerész,
csillagász és entomológus Erdélyben
Olvasóink írják
Jelenségnaptár (július)

Nap: Észlelések (április)
Hold: Barangolás az Oceanus Procellarumban
Üstökösök: Üstökösmegfigyelések 1998-ban
Meteorok: Észlelések (1999.december)
Változócsillagok: Észlelések (március-április); Változós hírek
Mély-ég objektumok: Észlelések (április)
Kora nyári böngészés a Cygnusban
Messier Klub: Messierek az Ophiucusban II.
Kettőscsillagok: Észlelések (március-április)
Ritkán észlelt kettősök nyomában II.

2000. július-augusztus

Csillaghalál: planetáris ködök közelről
Húsz éves a magyar űrhajózás
Piszkés-tetői éjszakák
És mégis forog!-kisbolygók vizuális fotometriája
Csillagászati hírek
Az EROS sziklái
Csillagvizsgáló-névadás Miskolcon
CCD technika: AmaKam-facsaró
Az apokromátok alternatívája: a ferdetükrös távcső
Képmelléklet
Programajánlat
Csillagászattörténet: Jókai csillagászata I.
Jelenségnaptár (aug.-szept.)

Bolygók: Merkúr 1997*-1999; Szaturnusz 1998-2000
Meteorok: Júliusi meteorrajok
Csillagfedések
Az Y Persei és az RY Ursae Maioris fényváltozása
Mély-ég objektumok: Diffúz ködök
Messier Klub: Messierek CCD-vel
Kettőscsillagok: Ritkán észlelt kettősök nyomában

2000. szeptember

Óriástávcsövek: jelen és jövő
Csillagászati hírek
Képmelléklet: Óriástávcsövek
Csillagászattörténet: Jókai csillagászata II.
Olvasóink írják
Amatőrcsillagászatok találkozója
Villányban
Jelenségnaptár (október)

Hold: Kalandozások a Mare Crisium peremén
Csillagfedések
Üstökösök: Észlelések (január-július)
Elillanó dicsőség: a LINEAR üstökös széthullása
Változócsillagok: Észlelések (május-július); Változós hírek
Mély-ég objektumok: Észlelések (május-július)
Mély-egek – A Dél Keresztje alatt I.
Kettőscsillagok: Ritkán észlelt kettősök nyomában

2000. október

Andalúziai kupolák között
A "sáros" bolygó
Csillagászati hírek
Csillagászati programok Linux-ra
Képmelléklet: Ágasvár 2000
"Helyi típusú találkozások"

Nap: Észlelések (május-augusztus)
Hold: Rianások I.
Csillagfedések: Hold a Jászolban!
Meteorok: Észlelések (január-június)
A külső bolygók 1998-1999-es láthatósága
Változócsillagok: Halmazváltozók I.
Kettőscsillagok: Észlelések (május-augusztus)
Paul Muller felfedezései
Mély-ég objektumok: Észlelések (augusztus)
Mély-egek – A Dél Keresztje alatt II.

2000. november

Üstökösvadászat az Interneten
Csillagászati hírek
Holovízió, avagy hogyan helyettesítheti
az amatőrcsillagász szeme a blink-komparátort
Képmelléklet: A Ganymedes és a Callisto
Csillagászattörténet: Jókai csillagászata III.
Kiss György (1923-2000)
Jelenségnaptár (december)

Nap: Észlelések (szeptember)
A Jupiter 1999/2000-es láthatóságának második fele
Teljes Holdfogyatkozás 2001. január 9-én
Meteorok: Mit várhatunk a Leonidáktól?
Kettőscsillagok: Ritkán észlelt kettősök nyomában VI.
Változócsillagok: Észlelések (augusztus-szeptember)
Mély-ég objektumok: Észlelések (szeptember)
Mély-egek – A Dél Keresztje alatt III.
Messier Klub: Észlelések (május-augusztus)

2000. december

{mosimage}Űrállomások I.
Távcsőpiac 2000-ben
Csillagászati hírek
CCD-technika: Színhelyes CCD-képek készítése
Képmelléklet: Asztrofotók
MCSE-hírek
A III. Országos Kulin György Csillagászati Emlékverseny
Olvasóink írják
Jelenségnaptár (január)

Nap: Észlelések (október)
Hold: Rianások II.
Meteorok: Észlelések (2000 július)
Meteoros találkozó Zalaegerszegen
Üstökösök: Üstökös hírek
Változócsillagok: A CI Aquilae 2000. évi kitörése
Mély-ég objektumok: Észlelések (október)
Kettőscsillagok: Ritkán észlelt kettősök nyomában VII.

Ajánljuk...