Meteor 2001

2001. január

30 éves a Meteor
Csillagászati motívumok érméken és bankjegyeken
Csillagászati hírek
CCD technika: Képfeldolgozás felsőfokon: az IRAF
Fotómelléklet: A Jupiter
Jelenségnaptár (február)

Nap észlelések (november)
Holdsarló megfigyelések 1999 második felében
Meteorok: A hónap meteorraja
A 360 Carlova – HIP 9975 okkultáció sikeres megfigyelése
Üstökösök: Észlelések (augusztus-november)
Bolygók: Mars – az 1999-es láthatóság második fele
Változócsillagok: Észlelések (október-november)
Mély-ég objektumok: Észlelések (november), A Carina csodái
Kettőscsillagok: Ritkán észlelt kettősök nyomában VIII.

2001. február

Egy százalékot az MCSE-nek!
200 éve fedezték fel az első kisbolygót
Űrállomások II.
A szegedi csillagvizsgáló 40 cm-es távcsövének újjászületése
Csillagászati hírek
CCD technika: Bolygómegfigyelés CCD technikával
Olvasóink írják
Jelenségnaptár (március)

Nap: Észlelések (december)
Hold: A Hédervári-kráter három arca
A változócsillagászat mérföldkövei a 20. században
Mély-ég objektumok: Észlelések (december)
Mély-ég óriások a déli égen
Messier Klub: Észlelések
Kettőscsillagok: Észlelések
Ritkán észlelt kettősök nyomában IX.

2001. március

A 20. század fényes üstökösei
Űrállomások III.
Csillagászati hírek
Távcsőépítés: Üstököskövetés indirekt módon
Képmelléklet: A 20. század fényes üstökösei
Olvasóink írják
Jelenségnaptár (március)

Nap: Észlelések (január)
Meteorok: Észlelések 2000. augusztusában
Üstökösök: üstökösök 2001-ben
Hold: Észlelések (2000. május-december)
Bolygók: A Merkúr 2000-ben
Változócsillagok: Észlelések (december-január)
Változós tavasz a télben, Változós hírek
Kettőscsillagok: Ritkán észlelt kettősök nyomában X.
Mély-ég objektumok: Észlelések (január)
Hegyi kalandok apo-refraktorokkal

2001. április

Galileo-krónika
Űrállomások IV.
Csillagászati hírek
In memoriam Tóth GYörgy
Képmelléklet: A Galileo űrszonda a Jupiternél
Olvasóink írják
Jelenségnaptár (május)

Nap: Észlelések (február)
Hold: Hármas szimultán holdrajzolás Balatonfűzfőn
Bolygók: A külső bolygók 2000-es láthatósága
Üstökösök: Észlelések (2000. nov.-20001. febr.)
Csillagfedések: A SAO 79846 súroló fedésének megfigyelése
Változócsillagok: Így kezdtem el újra változózni; Hírek
Mély-ég objektumok: Észlelések (február)
Mély-ég Odyssey 2000
Messier Klub: A Messier Klub 2000-ben
Kettőscsillagok: Észlelések (január-február)

2001. május

Minden eladó!
Űrállomások V.
Csillagászati hírek
Képmelléklet: Űrállomások
Csillagászattörténet: A Göncölszekér nyomában I.
Olvasóink írják
Jelenségnaptár (június)

Nap: Észlelések (március)
Hold: Észlelések (március)
Holdsarló-megfigyelések 2000. első felében
Bolygók: A Vénusz 2000/2001. évi keleti elongációja
Változócsillagok: Észlelések (február-március)
Fedési kettőscsillagok; Változózás egy nagy Dobsonnal
Mély-ég objektumok: Észlelések (február)
A Dél Keresztje alatt VI.
Messier Klub: Észlelések (március)
Kettőscsillagok: Ritkán észlelt kettősök nyomában XI.

2001. június

Csillagászati lapok Magyarországon 1988-2000
Az Eros, az "üreges kisbolygó"
Csillagászat Visnjanban
CSillagászati hírek
Képmelléklet: Az Eros
Távcsőkészítés: A távcsőtükrök optikai minőségéről
Olvasóink írják
Jelenségnaptár (július)

Nap: Észlelések (április)
Bolygók: A Szaturnusz 2000-2001. évi láthatósága
Üstökösök: Kisbolygóészlelések 2000-ben
Meteorok: Lyridák 2001
Változócsillagok: Halmazváltozók II.
Nyárelő változós szemmel
Mély-ég objektumok: Észlelések (április)
Messier Klub: Spirálkarok megfigyelése
Kettőscsillagok: Ritkán észlelt kettősök nyomában XII.

2001. július-augusztus

Kulin György és az amatőrök
Polaris, az mindenségnek tengelye
Ponori Thewrewk Aurél 80 éves
Új napórák
Távolságmérés a galaxisok között
Csillagászati hírek
Távcsőkészítés: Lézerkollimátor, Távcsöves tapaszTALatok…
CCD technika: Napmegfigyelés CCD kamerával
Olvasóink írják
Jelenségnaptár (aug.-szept.)

Nap: Észlelések (május)
Bolygók: A Jupiter 2000/2001. évi láthatósága
üstökösök: Üstökös megfigyelések 1999-ben
Sarki fényt láttunk a Csillagászat Napján!
Csillagfedések: Teljes Holdfogyatkozás 2001. január 9-én
Változócsillagok: Az M37 változócsillagai
Mély-ég objektumok: A világegyetem torzszülöttjei
Messier Klub: CCD kamerával 2000-2001-ben
Kettőscsillagok: Ritkán észlelt kettősök nyomában XIII.

2001. szeptember

Út az epszilon Eridaniig
Csillagászati hírek
Távcsőkészítés: Ekvatoriális Dobson távcső?
Olvasóink írják
MCSE-közgyűlés április 7-én
Jelenségnaptár (október)

Nap: Észlelések (június-Július)
Szabadszemes jelenségek 1999-2000-ben I.
Csillagfedések
Bolygók:Merkúr 2001 – első félév
Változócsillagok: Észlelések (április-július), Változós hírek
Kettőscsillagok: Észlelések (március-május)
Ritkán észlelt kettősök nyomában XIV.
Mély-ég objektumok: Észlelések (május-június)

2001. október

Rák-köd helyett üstökös
Róka Gedeon, az amatőrmozgalom szürke eminenciása
Csillagászati hírek
Távcsőkészítés: Győri Dobson-távcsövek
CCD technika: Idősorok apertúra fotometriája
Képmelléklet: Ágasvár-Szentlélek
MCSE-hírek
Jelenségnaptár (november)

Szabadszemes jelenségek 1999-2000-ben II.
Nap: A Nap aktivitása (1999-2000)
Üstökösök: Észlelések (március-április)
Meteorok: Leonidák 2001 – előzetes
Változócsillagok: Mira típusú változócsillagok fénygörbéi
Kettőscsillagok: Ritkán észlelt kettősök csomában XV.
Mély-ég objektumok: Észlelések (július-augusztus)
Messier Klub: Csillaghalmazok az Andromeda-ködben

2001. november

Közelkép a Borelly-üstökösről
Fred Hoyle (1915-2001)
A magyarországi csillagászat ezer esztendeje
Csillagászati hírek
Hármaskép
Képmelléklet: A Szaturnusz
Csillagászattörténet: Régi csillagászati képeslapok
E.A.Poe és az elfordított látás
Olvasóink írják
Jelenségnaptár (december)

Bolygók : A 2001. évi Mars oppozíció
Üstökösök: Észlelések (május-augusztus)
Kettőscsillagok: Észlelések (június-szeptember)
Változócsillagok: Észlelések (augusztus-szeptember)
A WZ Sagittae rendszere
Mély-ég objektumok: Észlelések (szeptember)
Messier Klub: A Herschel 400 program

2001. december

{mosimage}"Aki megnyitotta Kopernikusz kapuját"
Csillagászati hírek
CCD technika: Digitális asztrofotózás I.
Távcsőkészítés: Egy 150-600-as RFT
Képmelléklet
Jelenségnaptár (2002. január)

Nap: Észlelések (szeptember)
Hold: Észlelések (április-október)
Bolygók: Sávrajzok és mérések a Jupiteren
A külső bolygók 2001-ben
Meteorok: Antennaerdő Baján
Üstökös megfigyelések 2000-ben
Szabadszemes jelenségek 1999-2000-ben III.
Változó kettőscsillagok-kettős változócsillagok
Mély-ég objektumok: Észlelések (október)
Mély-ég objektumok: Binokulárral Görögországban
Messier Klub: Az Orion-köd évszázadai
Kettőscsillagok: Ritkán észlelt kettősök nyomában

Ajánljuk...