Komárom-Esztergom

Dág

2522-01-169. Ló-hegy a község mellett.

Napóra van a hegy tetején a talajra építve. Horizontális. Vascső árnyékvetője pólusra mutat. A számlap 7 cm vastag betonlap 0,5 m-es négyzet alakú. 1990-ben betonozták a Kispesti Amatőrcsillagász Klub tagjai: Kmetovits Tamás, Nagy Zoltán Antal és Wieszt Krisztián. Óraszámozása, felirata ezután készült, letört árnyékvetőjét pótolták.

Adatközlő: Nagy Zoltán Antal, 1990.

Irod.: NAGY Zoltán: Észlelőtábor a Gerecsében. = METEOR, 1990. 10. sz. 44. p.

 

Dorog

2510-01-170. Bányatemplom tér. R.k. templom. Épült 1931-ben Gáthy Zoltán tervei szerint.

Napóra van a torony DK-i falán a bejárat felett 9 m magasban. Vertikális. Árnyékvetője pólusra mutat. A számlap vakolatra festett 2,5 m-es négyzet. Óraszámozása: 7-12-3, változó közű. Felirata: 1931+1981. A napóra a templom felújítása alkalmával készült 1981-ben (Ekkor volt Dorog 800, a bánya 200 és a templom 50 éves). Készítette Klotz József amatőrcsillagász. 1990-re a napóra megkopott, vakolata részben levált. 1992-ben Klotz József tervei szerint Papp Béla hegymászó újrafestette. Új óraszámozása: 6-12-3. Napkorong díszítést kapott. Felirata: FIAT LUX!

Adatközlő: Kocsis Antal, 1981.
 


Esztergom


2500-01-171. Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Épült 1988-ban MSZMP székháznak. 1990-től Városi Szabadidő Központ.

Napóra van az épület D-i falán 8 m magasban. Vertikális. Rozsdamentes acélcső árnyékvetője pólusra mutat. A számlap falra felerősített alumínium és réz számokból alakul ki 4,8 m átmérőjű félkörben. Óraszámozása: 6-12-5 KÖZEI szerint és VII-XII-VI NYISZ-ben. A napórát Klotz József amatőrcsillagász 1991-ben tervezte és készítette, Ponori Thewrewk Aurél ellenőrizte a számításokat, Dudás György és a csillagászati szakkör többi tagja segítette a kivitelezést.

A napóra helye, tervezett és megvalósult feliratai a helyi pártpolitikai viták kereszttüzébe került. 1991-es felirata: PRO PATRIA ET LIBERTATE (A hazáért és a szabadságért) 1993-ban kiegészítést nyerhetett: CVM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE (Istennel a hazáért és a szabadságért). Alul: PAX (Béke) és Klotz J. 1991. VIII. 16. Legalul újabb felirattal gyarapodott 1993-ban: FALSA TEMPORE AC SPATIO VANESCVNT. TACITVS. (A hamisságok idővel semmivé foszlanak). Középes sugaras napkorong

Adatközlő: Jónás László, 1991.

Irod.: Hogyan került a Zöld ház falára a napóra? = ESZTERGOM ÉS VIDÉKE, 1992. febr. 14. 7. p.; KADOSA Árpád: Színt kell vallani. A "szektorsemleges" napóra. = MAGYAR NEMZET, 1992. máj. 26. 14. p.; CSERNUS Ferenc: Ismét a napóráról. Felesleges pengeváltás. = MAGYAR NEMZET, 1992. jún. 12. ; LADOCSI Gáspár: Várva várt változás. = KUPOLA, 1993. aug. 15. 5. p.


2500-02-172. Deák Ferenc u. 48. Óvoda.

Napóra van a DNy-ra néző kerítésfalra szerelve 2,5 m magasban. Vertikális. Árnyékvetője pólusra mutat. A számlap (a kivonuló szovjet csapatok által elhagyott) teherautó külső gumira festett. Külső átmérője 0,92 m. Óraszámozása: 9-12-5, változó közű. Sugaras naparc, madarak, virágok díszítéssel. Készült 1991-ben.

1995-ben a napóra továbbfejlesztésre került. Tartószerkezete és árnyékvetője változatlan maradt. Az autógumi elé egy 0,85 m átmérőjű kör alakú alumínium számlapot szereltek, majd lefestettek. Óraszámozása: 10-12-4 KÖZEI és 11-12-5 NYISZ. Felül szivárvány, középen sugaras napkorong és virágok. Felirata: SÜSS FEL NAP, FÉNYES NAP. A napóra változatokat tervezte és készítette Klotz József amatőrcsillagász, segítette Ányistik Lajos, Dinnyés Mihály és Dudás György.

Adatközlő: Klotz József, 1991.

Irod.: 24 ÓRA, 1991. dec. 19. (képpel).


2500-03-173. Erzsébet királyné u. 37. Volt Erdészeti Középiskola. Az 1940-es években egy körülkerített négyszögletes parkosított területen meteorológiai állomás volt. Benne csapadékmérő, szélirányjelző, szélsebességmérő, hőmérőházikó.

Napóra is volt a terület közepén két vasoszlop közé szerelve. Vertikális. Számlapja félkör alakú fém táblára volt festve. Később az egész létesítmény, így a napóra is nyomtalanul eltűnt.

Adatközlő: Jónás László, 1986.


2500-04-174. Fenyves u. 8296/2.hrsz. Gonda György hétvégi háza a Szamár-hegyen.

Napóra van az épület DK-i oromfalán 5 m magasban. Vertikális. Vörösrézcső árnyékvetője pólusra mutat. A számlap falra rögzített fém óraszámok negyedkörívben 2 m hosszan. Óraszámozása: 6-12-3, változó közű. Felirata: TEMPUS FUGIT. Középen sugaras napkorong.

Klotz József amatőrcsillagász tervezte és készítette 1996-ban.

Adatközlő: Klotz József, 1996.

Irod.: KLOTZ József: Gonda Györgyék napórája. = ESZTERGOM ÉS VIDÉKE, 1996. okt. 17. 7. p.; ESZTERGOM ÉS VIDÉKE, 1997. jan. 9. 1. p. (képpel).


2500-05-175. Főapát u. 1. Bottyán János Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskola. Műemlék jellegű. 1898-ban épült eklektikus stílusban, volt Bencés Főgimnázium. Többször átalakítva.

Napórát készített az iskola belső udvarának falára Tihanyi Miklós tanár az 1930-as években. A vertikális napóra csak a dél körüli órákban mutatta az időt, a nappal többi részében a magasabb épületrészek árnyékba borították. Először az óraszámozás, majd az árnyékvető pálca tűnt el. Az 1940-es években az átépítések ezt a teljes épületrészt elbontották. Az eltűnt napóra csak a helybeliek emlékezetében maradt meg.

Adatközlő: Roszival Miklós, 1983.


2500-06-176. Kenderesi u. 2. Kápolnai Dezső családi háza.

Napóra van a DK-i falra szerelve 3 m magasban. Vertikális. Árnyékvetője pólusra mutat. A számlap 0,4 m-es négyzet alakú alumínium öntvény bronzírozva. Íves szalagban óraszámozása: 8-12-4, változó közű. Sugaras naparc domborművel. A dekoratív napóra mintájának 1977-es iparművészeti zsűrizése után Czuczay József iparművész készítette 1980-ban.

Adatközlő: Jónás László, 1984.

 


2500-07-177. Kenderesi u. 18/a. Kiss Lajos családi háza.

Napóra van a D-i falra szerelve 3 m magasban. Vertikális. Árnyékvetője poláris. A számlap 0,6 m-es kör alumínium öntvény bronzírózva. Félköríves szalagban óraszámozása: VII-XII-V, változó közű. Sugaras naparc domborművel. Czuczai József iparművész alkotása 1983 körül.

Adatközlő: Klotz József, 1985.


2500-08-178. Lajtos kert. 9733. hrsz. (A várostól 4 km-rel DNy-ra, a forrástól 50 m-re Ny-ra). Klotz József hétvégi háza.

Napóra áll a kertben 1 m magas betonpilléren. Ekvatoriális. Árnyékvetője pólusra mutat. A ferde számlap 0,5 m-es kör alakú vaslemez az egyenlítővel párhuzamos. Óraszámozása: 6-12-6, egyenközű, félórás osztású. Klotz József amatőrcsillagász készítette 1978-ban.

Adatközlő: Klotz József, 1981.


2500-09-179. Petőfi Sándor u. 22. Általános Művelődési Ház.

Napóra van az utcai DNy-i homlokzaton 8 m magasban. Vertikális. Árnyékvetője pólusra mutat. A számlap vörösréz számokból ívesen kirakva egy 1,5 m-es négyzetben. Óraszámozása: XI-XII-VI, változó közű. Felirata: TEMPUS FUGIT. Klotz József amatőrcsillagász készítette 1983-ban.

Adatközlő: Klotz József, 1983.

Irod.: FÖLD ÉS ÉG, 1984. 6. sz. 189-190. (képpel).


2500-10-180/2500-11-181. Siszler u. Felső részén, a Vaskapu-hegyre vezető turistaút mentén lévő pince az egyházé volt, a bencések kezelték. Bejárata fölé írt, mára szépen felújított feliratáról (VINIS HVIATIBVS CELANDIS COLANDIS ATQUE POTANDIS) Latin-pincének is nevezik. Mai tulajdonos az Eitler család.

Napóra volt a kétszintes épület D-i emeleti falának jobb oldalán. Vertikális. Árnyékvetője pólusra mutatott. Falra festett kör alakú számlapja volt, római óraszámozással. XX. század elejei lehetett. Pontos és jól szerkesztett napóraként őrizte meg az emlékezet. Az épület 1944-1945-ben háborús károsodást szenvedett, az emeleti részt lebontották, így a napóra is eltűnt.

Az épületet egyszintesen állították helyre és egy másik napórát újra elkészítettek a homlokzat jobb oldalára, nagyjából az elsőhöz hasonló kivitelben. Ez pontatlanabb volt. 1960-ra ez is megkopott, így akkor lemeszelték, így ez a napóra is eltűnt.

Adatközlő: Roszival Miklós, 1983.


2500-12-182. Terézia u. 27. Klotz József család háza.

Napóra van a D-i udvari falon 2,5 m magasban. Vertikális. Árnyékvetője pólusra mutat. A számlap vakolatra festett, 1,2×1 m méretű téglalap. Óraszámozása: 9-12-5, változó közű. 1981-es évszáma mutatja készítési idejét. A napórát 1992-ben kiegészítették. Mérete 1,2×1,3 m lett, óraszámozása 8-12-5 KÖZEI-ben, alatta XI-XII-III NYISZ-ben. Felirata: HOMO PROPONIT, DEUS DISPONIT. Tervezte és készítette Klotz József amatőrcsillagász.

Adatközlő: Klotz József, 1984.


 

Kesztölc

2517-01-183/2517-02-184. Cseresznyésház u. 2/1. Óvoda. 

Kertjében két napóra található egy 1,4 m magas betonpillérre szerelve. Az É felé néző oldalon ekvatoriális napóra van. Árnyékvetője pólusra mutat. A ferde 0,5 m-es köralakú vaslemez az égi egyenlítőre irányul. Óraszámozása: 6-12-6, egyenközű, félórás osztású. A D felé néző oldalon vertikális napóra van. Árnyékvetője poláris. A függőleges számlap 0,5 m-es négyzet alakú vaslemez. Óraszámozása: 6-12-6, változó közű. Mindkettőt Klotz József amatőrcsillagász készítette 1978-ban. Azonban az 1990-es átépítési munkák során mindkét napórát elbontották, azaz eltűntek.

Adatközlő: Klotz József, 1981.

 

Pilismarót

2028-01-185. Ady Endre u. 24. Nyaraló.

Napóra van a D-i falon 3 m magasban. Vertikális. Árnyékvetője pólusra mutat. A számlap 0,7×0,5 m-es téglalap alakú kőlapra vésett. Óraszámozása: VI-XII-VI, változó közű. Felirat felül: CSAK A NAPOS ÓRÁKAT SZÁMLÁLOM, alul: A NAP MEGY, GYÓGYÍT, ELOSZTJA A NAPOT! A napórát 1981-ben készítette a tulajdonos Pastinszky István professzor.

Adatközlő: Pastinszky István, 1982.

 

 

Tata

2890-01-186. Bartók Béla u. R.k. volt kapucinus templom. Műemlék. 1742-1746 között építette barokk stílusban Esterházy József.

Napóra van a DK-i falon 9 m magasan. Vertikális. Árnyékvetője poláris. A számlap vakolatba épített fémszámokból alakul ki 2 m hosszú vízszintes vonalban. Óraszámozása: VI-XII-I. A napóra aligha egyidős az épülettel. Az 1896-1935 közötti rajzokon, fényképeken egyáltalán nem látszik. Lehetséges, hogy az 1958-as felújításkor készült.

Adatközlő: Balázs Zoltán, 1981.

Irod.: GILYÉN Nándor: A tatai kapucinus templom. = MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 1957. 4. sz. 302. p.; DERCSÉNYI Balázs: Tata. Kapucinus templom. Bp. 1992. Tájak – Korok – Múzeumok kiskönyvtára 11. p. (címlapképpel).

 

Tatabánya

2800-01-187. Réti út 1/5. Bánki Donát Szakközépiskola.

Napóra van az udvaron lévő vízmedence közepén három lencse alakú kőtömbön 0,9 m magasban. Horizontális. Réz árnyékvetőjének éle pólusra mutat. A számlap kőtömb lapjára vésett 1 m-es kör alakú. Sárgaréz óraszámozása: 5-12-7, változó közű. A műalkotás 1982 körül készült. 1990-ben az árnyékvetőt kitörték.

Adatközlő: Horváth Ferenc, 1985.

Ajánljuk...