Baranya

Baranyahidvég

7841-01-007. Szabadság u. 22/a. Ref.templom, épült 1840-1844-ig.

Napóra van a torony D-i falán, az ablak felett 6 m magasban. Vertikális, árnyékvetője hiányzik. Számlapja kör alakú 0,9 m átmérőjű, vakolatmezőbe festett. Óraszámozása: 6-12-2, változó közű. A vakolat mállásával együtt a számozása nagyon lekopott. Készülhetett 1844-ben.

Adatközlő: Várady József, 1985.

É: 45°50’48"  K: 18°01’40"

Bóly

7754-01-008. Ady Endre u. 17. Termelőszövetkezeti épület. Eredetileg Sziebert-ház (a Montenuovo-kastély intézőjének háza)

Napóra van az utcai DK-i fal jobb oldali díszes oromzatán 8 m magasságban. Vertikális, árnyékvetője pólusra mutat. A számlapja vakolatra festett, kör alakú, 1 m átmérőjű. Óraszámozása: VI-XII-XIII, változó közű. Felirata: MCMLXXXIII-DAE. Számozása nagyon megkopott, 1995-ben az egész homlokzatot és a napóra számlapot lefestették, csak a pálca maradt. Dalos Endre amatőrcsillagász készítette 1983-ban.

Adatközlő: Dalos Endre, 1983.

É: 45°57’57"  K: 18°30’55"

7754-02-009. István u. 8. Családi ház.

Napóra van az udvarban. Horizontális. Árnyékvetője pólusra mutat. A számlapja téglalap alakú 0,7×1,2 m méretű betonlapra festett. Óraszámozása: VII-XII-V, változó közű, negyedórás osztású. Felirata: 1983…SZS…MET. Szabó Sándor amatőrcsillagász készítette 1983-ban.

Adatközlő: Szabó Sándor, 1984.

 É: 45°58’00"  K: 18°31’19"

 

 

Drávacsepely

7846-01-010. Vörösmarty u. 8. Ref. templom. Műemlék jellegű. 1802-ben épült, felújítva 1910-ben.

Napóra van a torony DK-i falán, két ablak között 8 m magasban. Vertikális, árnyékvetője 20 fokkal hajlik le a vízszintestől. A számlap vakolatra festett, félkör alakú 1,6 m átmérőjű. Óraszámozása: 5-12-5, változó közű. Készülhetett 1910-ben.

Adatközlő: Kovács Emil, 1985.

É: 45°49’38"  K: 18°07’52"

 

 

Drávapiski

7849-01-011. Fő u. 17. Ref.templom, 1802-ben épült.

Napóra van a torony D-i falán, a körablak alatt, 5 m magasban. Vertikális, árnyékvetője vízszintes. A számlap meszelésre karcolt, téglalap alakú, 0,9 x 0,6 m méretű. Óraszámozása: 7-12-5, egyenközű. Készülhetett a XIX. században. A megkopott templomot és napórát 1992-ben felújították. A napóra árnyékvetőjét megtartva, számlapját újra készítették. Az újabb számlap festett félkör 0,8 m átmérővel. Óraszámozása: 6-12-7, egyenközű.

Adatközlő: Várady József, 1985.

 É: 45°50’24"  K: 18°06’00"

 

Harkány

7815-01-012. Gyógyfürdőkórház. A fürdőtelep közepén álló reformkori fürdőházat a melegvizes gyógyfürdő vendégeinek kényelmére Batthyány Kázmér építtette 1843-1844-ben. Napórát rendeltek – levéltári adat szerint – 1843-ban egy pécsi "óraművésztől" és az a görög templomot utánzó épület 7,5 m széles hat oszlopos D-i homlokzatára, a timpanon közepére került. Az 1845. aug. 14-én ide kiránduló Orvosok és Természetvizsgálók VI-ik (pécsi) nagygyűlésének résztvevőiről készített litográfián látható az épület és a timpanon dísze. Utóbb a vertikális napóra helyére egy díszes címert szereltek. 1950-es évekre a címert is leszerelték, csak két lyuk árválkodott a helyén. Végül 1960 körül az egész épületet elbontották. A Batthyány Kázmér megrendelésére 1843-ban készült napóra így eltűnt.

Adatközlő: Bartha Lajos, 1984.

Irod.: Siklósi uradalom iratai. 19/1843. Baranya Megyei Levéltár.; Harkányfürdő 1845-ben. Grimm Vince (1810-1872) pesti kőrajzoló litográfiája. Magyar Nemzeti Múzeum. T.5653.; CSEKEY István: Harkány. Pécs, 1957. 71. p.; SZITA László: Harkány. Fürdőtörténet 1823-1973. Harkány, 1973. 27., 86. p.

 É: 45°51’05"  K: 18°14’17"


7815-02-013.
Gyógyfürdőkórház. A fürdőtelep közepén álló gyógyszálló 1828-ban épült, DK felé bővítették 1830-ban és 1844-ben.

Napóra volt – útikönyvek és szemtanúk szerint – az épület É-i oldalán az ebédlő előtti parkban. A napóra tartóoszlopa 1,11 m magas, rajta a "THODE VON HARKÁNY" vésettel és az 1844-es évszámmal. Eszerint ezt a napórát is a tudománypártoló Batthyány Kázmér ösztönzésére készítették. Az oszlopon valószínűleg horizontális napóra volt. A napóra az 1960-as évek közepéig állt a virágágyások között, akkor az épület bővítése és a terep rendezése során eltűnt.

Adatközlő: Bartha Lajos, 1983.

Irod.: CSEKEY István: Harkány. Pécs, 1957. 59. p.; TÜSKÉS Tibor: Siklós és vidéke. Pécs, 1979. 62. p.

 É: 45°51’05"  K: 18°14’17"
 

 

Hímesháza

7735-01-014. Hősök tere. 1. R.k. templom. Műemlék jellegű. 1753-ban épült, részben átalakítva a XIX. század második felében romantikus stílusban.

Napóra – a helybeliek emlékezete szerint – a templom DK-i falán. A vertikális és valószínűleg XIX. századi napóra még az 1960-as évek közepén is látszott. A homlokzat 1980 körüli felújításakor a napóra eltűnt.

Adatközlő: Illés Lajos, 1981.

 É: 46°04’59"  K: 18°34’23"

 

Komló

7300-01-015. Függetlenség u. 26. Társasház D-i oldalán lévő parkoló.

Napóra van a betonfelületre festve. Horizontális, árnyékvetője nincs, a középpontba álló személy, vagy egy 1,5 m magas pálca vetheti az árnyékot. Számlapja csaknem kör alakú, 3 m átmérőjű. Óraszámozása: VI-XII-VI, változó közű. Gyenizse Péter amatőrcsillagász készítette 1995-ben, tapasztalati úton. (A napóra közelében ugyancsak a betonra jelölve és festve analemma görbe látható, mely 1994-ben készült).

Adatközlő: Gyenizse Péter, 1997.

 É: 46°11’35"  K: 18°16’08"

 


Magyarbóly

7775-01-016. Kossuth u. 57/1. Görögkeleti Szerb-templom, a XIX. század elején épült.

Napóra a torony D-i oldalán 7 m magasban. Vertikális. Árnyékvetője pólusra mutató. A számlap vakolatra festett. Egy 1,6 x 0,8 m-es téglalap alakú beszögelésben húzódik ívesen. Óraszámozása eredetileg VI-XII-IV, változó közű, negyedórás sűrűségű. A templomot 1923 óta nem használják. 1980 körül lefestették falát és a napóra számlapját is. Később levált a festék és a XIX. századi napóra részben újra látható, az óraszámozások fele ismét leolvasható. A templomot 1995-ben renoválták, akkor az egész napóra eltűnt.

Adatközlő: Kovács Emil, 1985.

 É: 45°50’45"  K: 18°29’12"

 


Matty

7854-01-017. Kossuth u. 43. Ref. templom, épült 1830-ban, átépítve 1878-ban.

Napóra van a torony Ny-i falán 8 m magasban. Vertikális, árnyékvetője a falra merőleges síkban ferdén lefelé áll. A számlap vakolatra festett 1,2 m átmérőjű kör alakú mezőben van. Óraszámozása nagyon megkopott, csak két-három római szám ismerhető fel. A helytelenül szerkesztett (Ny-i falon K-re mutató pálcájú) napóra a XIX. század végén készülhetett.

Adatközlő: Kovács Emil, 1985.

 É: 45°47’36"  K: 18°15’46"

 

Mecseknádasd

7695-01-018. Templom tér 2. R.k. plébániaház. Műemlék jellegű. 1771-ben épült barokk stílusban.

Napóra az épülettől D-re eső kertben. A feltehetően XX. század elején készült ekvatoriális napóra szerkezetet egy bádogdobozzal lehetett letakarni, hogy így borult és esős időben védelmet kapjon. Szemtanúk még az 1945-1947-es években is látták, aztán ismeretlen helyre vitték, azaz a napóra eltűnt.

Adatközlő: Ónodi János, 1985.

 É: 46°13’29"  K: 18°27’56"

 

Mohács

7700-01-019. Brodarics-tér 2. Brodarics István Általános Iskola.

Bejáratától É-ra áll Kopernikusz szobra, amelynek műszere egy nagyméretű napóra árnyékvetője. A szobor 1,5 m átmérőjű kő talapzaton áll. Rajta Kopernikusz egészalakos 2,3 m magas kőszobra. A csuklyás csillagász É felé néz félmagasan, egy rézből készült régi műszert stilizáltan utánzó szerkezetbe tekint. Ezt kör, gömbök, lemezek, állványzat alkotja, alul Nap, csillag, galaxis díszítéssel. Legfelül egy pontosan pólusra tájolt nyíl található. A kompozíció teljes magassága 4,5 m.

A szobor és ezen nyíl egyúttal egy horizontális napóra árnyékvetője. A számlap a parkban lett kialakítva: 10 darab durván faragott kőhasáb helyezkedik el egy 13,9 m sugarú körben, egymástól 3 m-re, félig földbe ásva. Csak az É-ra eső kőtömbön van egy XII-es véset, a többi számozatlan. A teljes műalkotást Farkas László szobrászművész készítette 1985-ben.

Adatközlő: Molnár G .Judit, 1986.

 É: 45°59’25"  K: 18°40’08"

7700-02-020. Kisfaludy tér 8. R.k. belvárosi Szent Mihály templom. Műemlék jellegű. 1766-ban épült barokk stílusban, 1826-ban nagyobb felújítása volt.

Napóra van a DK-i homlokzat közepén, 8 m magasban. Vertikális, árnyékvetője pólusra mutat. A számlap bádogból összeállított, festett, falra szerelt tábla. Téglalap alakú 1,2 x 1,3 m méretű. Óraszámozása: VII-XII-III, változó közű. A templommal aligha egyidős, inkább XIX. századi lehet. 1992-ben újrafestve.

Adatközlő: Balázs Zoltán, 1981.

Irod.: K.L.: Babilonból eredő időjelzők. = DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1981. nov. 30. 11. p. (képpel)

É: 45°59’38"  K: 18°41’33"

 

7700-03-021. Park utca. Általános Iskola 1962-ben épült A-jelű épülete.

Napóra van a D-i homlokzat közepén, 5 m magasságban. Vertikális. Árnyékvetője pólusra mutató. Számlapja: falra szerelt fémtábla, négyzet alakú, 1 m élhosszúságú. Óraszámozása: VIII-XII-IV, egyenközű. Nagyon hasonlít a belvárosi templom napórájához. Ez a napóra 1980 körül készült. (1994-ben újrafestették, óraszámozása IX-XII-III-ra változott).

Adatközlő: Csonka-Takács István, 1983.

É: 45°59’39"  K: 18°40’31"

7700-04-022. Szerb u. 2. Kanizsai Dorottya Múzeum. Mohácsi csata emlékmúzeuma.

Napóra áll a bejárathoz közel a kis udvar közepén egy 1 m magas pilléren. Horizontális, árnyékvetője függőleges. A számlap kőlapra karcolt, négyzet alakú 0,31 m élhosszúságú. Óravonalai 1984-ben még sejthetőek voltak, számozása már nem. A napóra számlapja 1991-re teljesen lekopott. Az eredetileg pontosan szerkesztett napóra és az alatta lévő díszen faragott homokkő oszlopfej régebbi – valószínűleg XIX. század elejei – lehet, hogy valamely közeli kastély parkjából kerülhetett ide, amikor 1964-ben a múzeum jelenlegi helyére költözött. Árnyékvetője nem eredeti anyagú, nem is helyesen beállított, legutóbb le is törték.

Adatközlő: Balázs Zoltán, 1981.

 É: 45°59’42"  K: 18°41’27"

 


Mozsgó

7932-01-023. Mátyás király u. 1. Szakosított (Elme) Szociális Otthon, volt Biedermann-kastély. Biedermann László földbirtokos 1886-ban Lechner Ödönnel terveztette meg kastélyát. 1917-ben leégett, de Sándy Gyula tervei szerint újjáépült, megtartva Lechner stílusát. 1950-ben és 1985-ben is felújították.

Napóra van a kastély D-i falán 5 m magasan. Vertikális, árnyékvetője pólusra mutatott, később pontatlanul módosított. A számlap vakolatra festett, félköríves 2,6 m átmérőjű. Óraszámozása: VI-XII-V, változó közű, negyedórás osztású. Sugaras napkorong és szalag díszítéssel. A napóra 1920 körül készült.

Adatközlő: Kolics Pálné, 1983.

 É: 46°06’52"  K: 17°50’57"

 


Nemeske

7981-01-024. Görösgal-puszta. A 6-os főút 238-as kilométerénél É-ra eső épület, az egykori Nádasy-kúria, mely 1890 körül épült. 1951 óta a Szigetvári Állami Gazdaság és Nádasy Elekné használja.

Napóra van a D-i homlokzaton, az oromfal közepén 5 m magasan. Vertikális, árnyékvetője 10 fokkal hajlik le. A számlap vakolatra festett, 1,3 m átmérőjű körben van, de utólag lemeszelték. Kopott állapotú. Árnyékvetőjét az ott élők zászlótartónak vélik. A napóra készülhetett 1890 körül.

Adatközlő: Zalezsák Tamás, 1983.

 É: 46°02’06"  K: 17°42’18"


Orfű

7677-01-025. Széchenyi tér 3. A Mecsekbános felé vezető elágazásnál, a Polgármesteri Hivatal és az ABC előtti közpark.

Napóra van a park közepén, egy 1 m magas kőpilléren. Ekvatoriális, árnyékvetője pólusra mutató. A számlapja 0,56 m átmérőjű fémívekre helyezett bronzkorongok. 7-12-5 pontozások mint órajelölések, egyenközűen. Időegyenleti grafikonnal ellátva. Balázsy László amatőrcsillagász útmutatása szerint készítette Farkas László szobrászművész 1977-ben.

Adatközlő: Zomboriné M. Gizella, 1981.

Irod.: Csillagászati évkönyv 1979-re. Bp. 1978. 108. p. (képpel, de helytelen aláírással ("mecsekvárosi" napóraként).

 É: 46°09’00"  K: 18°08’53"

 

 

Pécs

7600-01-026. Buzsáki Imre u. 22. Mecseki Szénbányák Újhegyi Üzemei.

Napóra áll a portától 300 m-re, a főépülettől K-re az iparvágányok mellett. Ekvatoriális, árnyékvetője a pólusra mutató. A számlap fémöntvény, félkör alakú, 0,8 m átmérőjű. Óraszámozása: 6-12-6, egyenközű. Ny-i oldalán időegyenleti grafikon. K-i felén felirat: "MSZMP XII. 1980. KONGRESSZUS TISZTELETÉRE KÉSZÍTETTE BUZSÁKI I. SZOC. BR. JÓZSEF A. SZOC.BR.". Tervezte 1980-ban Balázsy László amatőrcsillagász, a kivitelezést Mészáros György művezető szervezte.

Adatközlő: Kemenes Lászlóné, 1981.

Irod.: VARGA József: Napóra a sziklakertben. = DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1980. jan. 28. 3. p. (képpel)

 É: 46°04’58"  K: 18°16’23"


7600-02-027. Dömörkapui út. Mecseki Kultúrpark (Vidámpark).

Napóra áll a bejárattól 50 m-re. A kompozíció ekvatoriális napórát idéző. Beton anyagú, felfelé szélesedő két hatalmas kart mintázó szobor 3 m magas. Szimmetriatengelye pontosan É-D irányú. A D-i résen jut be a napfény és az É-i öblösödő felületre vetítődik. Itt 9 acélgolyó jelzi az idő osztását, egyébként óraszámozása nincsen. Farkas László szobrászművész készítette 1974-ben.

Adatközlő: Piriti János, 1981.

Irod.: Napóra a Mecseken. = DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1974. nov. 30. 2. p. (képpel); KURUCZ Gyula: Meseország a Mecseken. = FÜLES, 1981. 33. sz. 32. p. (képpel) ; ROMVÁRY Ferenc: Pécs szobrai. Pécs, 1982. 97. p. ( képpel)

 É: 46°05’51"  K: 18°13’48"


7600-03-028. Ifjúság útja 6. Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, B-jelű épülete, épült 1963-ban.

Napóra van a D-i homlokzat közepén 8 m magasban. Vertikális, árnyékvetője vízszintes. A számlap vakolatba karcolt sgrafittó megoldású, szabálytalan alakú. Egyetlen XII-es óraszámozása van, csupán a delet mutatja, a többi ív és vonal csak díszítés. Kelle Sándor tervei szerint Soltra Elemér festőművész készítette 1963-ban.

Adatközlő: Balázs Zoltán, 1981.

Irod.: KOLTA János: Pécs. Bp. 1972. 108.p(képpel); ROMVÁRY Ferenc: Pécs szobrai. Pécs, 1982. 287-288. p. (képpel).

 É: 46°04’34"  K:18°12’32"


7600-04-029. Keszüi u. 60. Családi ház.

Napóra van a háztól K-re a kertben 1,5 m magas oszlopon. Vertikális, árnyékvetője ferde. Számlapja téglalap alakú táblára festett körív 0,8 m hosszan. Óraszámozása: 8-12-4, egyenközű. Kissé kopott. Készítették 1980 körül.

Adatközlő: Keszthelyi Sándor, 1989.

É: 46°02’51"  K: 18°13’04"


7600-05-030. Koksz u. 40. Családi ház.

Napóra a D-i oromfalon. Vertikális, árnyékvetője vízszintes. A számlap vakolatra festett, félkör alakú, 1,5 m átmérőjű. Óraszámozása: 6-12-6, egyenközű. A napóra 1950 körül készülhetett, 1958 körül még jó állapotban volt. A házat 1975-ben tatarozták , a napóra akkor eltűnt, azóta az épületet is teljesen átépítették.

Adatközlő: Gyimesi Lajos, 1981.

 É: 46°04’47"  K: 18°16’54"


7600-06-031. Munkácsy Mihály u. 2.

Az 1727-ben épült irgalmasrendi templomhoz 1853-ban épített DK-i kolostorszárny. Ma az egyházi tulajdonban a II. számú Belgyógyászati Klinika működik.

Napóra van az udvar felé eső DK-i falon 7 m magasban. Vertikális, árnyékvetője 10 fokkal hajlik lefelé. A számlap vakolatra festett, félköríves, 2 m átmérőjű. Óraszámozása: VII-XII-II, változó közű, félórás osztású. Építkezések és felújítások 1873-ban, 1886-ban és 1891-ben is folytak a környezetében, a napóra akkoriban készülhetett.

Adatközlő: Balázs Zoltán, 1981.

 É: 46°04’31"  K: 18°13’44"

 

7600-07-032. Pázmány Péter u. 4. Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet.

Az udvar közepén napóra van alacsony kőépítményen. Horizontális ,háromszög alakú fémlemez árnyékvetője pólusra mutat. A számlap kőlapra karcolt, festett, hatszög alakú, 0,4 m átmérőjű. Óraszámozása: 6-12-6, egyenközű, Készült 1960 körül.

Adatközlő: Dalos Endre, 1981.

É: 46°04’07"  K: 18°11’09"

 

7600-08-033. Zsolnay Vilmos u. 44. Kassai József kőfaragó telephelye.

Napóra van az iroda D-i falán 3 m magasban. Vertikális, árnyékvetője ferde. A számlap falra szerelt fatábla, téglalap alakú 0,6 x 0,4 m méretű. Óraszámozása: 9-12-3, változó közű. Kissé kopott. A napóra 1975 körül készült.

Adatközlő: Keszthelyi Sándor, 1986.

 É: 46°04’45"  K: 18°15’12"

 


Sásd

7370-01-034. Szabadság u. 27. Általános Iskola régi épülete.

Napóra volt az 1970-es évek elején a D-i oromfalon 5 m magasban. Vertikális, árnyékvetője vízszintes, XX. századi készítésű. Számlapja félkörívesen festett. Egy későbbi tatarozáskor nyomtalanul eltűnt.

Adatközlő: Hoffmann János, 1982.

 É: 46°15’08"  K: 18°16’39"

 

Siklós

7800-01-035. Máriagyűd. Vujicsics u. 66. R.k. volt ferences kegytemplom. Műemlék. Az itt álló középkori templom barokk átépítése 1736-1742 között történt Batthyány Ádámné támogatásával.

Napóra van a szentély D-i falán 7 m magasban. Vertikális, árnyékvetője pólusra mutat. A számlap vakolatra festett, téglalap alakú, 3×2,5 m méretű. Óraszámozása: VI-XII-VI, változó közű. Felirata: ARS LONGA-VITA BREVIS. Díszített barokk napóra: stilizált napkorong, sugarakkal, szalagdarabokkal. A napóra eredetileg készülhetett 1742-ben, többször felújították. Az 1974-es alkalommal a festő a VIII-as óraszámot kihagyta.

1993-ban a pontosan tájolt árnyékvető változatlanul hagyásával a régi számlapra újabb napórát festett Kiss Lajos siklósi restaurátor Pavlekovics Ferenc plébános megrendelésére. Az újabb festett számlap kör alakú, 3 m átmérőjű. Óraszámozása: VII-XII-VI, változó közű. Felirata: PAX ET BONUM. Díszítése sugaras napkorong és a ferences rend jelvénye.

Adatközlő: Keszthelyi Sándor, 1978.

 É: 45°52’18"  K: 18°16’12"

 


Szigetvár

7900-01-036. Vár u. 4. A főtérhez közeli XX. század elejei sárga épület.

Napóra az utcai DNy-i homlokzatán, a helyi lakosok emlékezete szerint. Vertikális volt 1 m átmérőjű szépen festett számlappal. Az épületet 1970 körül elbontották, a mai OTP épült helyére, így a napóra eltűnt.

Adatközlő: Horváth Péter, 1982.

 É: 46°02’54"  K. 17°47’56"

 


Villánykövesd

7772-01-037. Rákóczi u. R.k. templom. Műemlék jellegű. Épült 1780-ban késő barokk stílusban.

Napóra van a torony D-i falán 7 m magasan. Vertikális, árnyékvetője pólusra mutat. A számlap vakolatra festett, félköríves, 1,3 m átmérőjű. Óraszámozása VI-XII-VI, egyenközű. A napóra készülhetett a templommal egy időben 1780-ban. Sokáig eredeti állapotában, némileg kopottan látszott. 1990-es tatarozáskor a napórát is lefestették, de az újabb festék leválása folyamatosan látni engedi az eredeti napórát.

Adatközlő: Keszthelyi Sándor, 1983.

 É: 45°52’54"  K: 18°25’25"

Ajánljuk...