A Magyar Csillagászati Egyesület 1999/2000. évi tevékenysége

1999 legfontosabb égi (és földi) eseménye a teljes napfogyatkozás volt. A fogyatkozással kapcsolatos teendők – bízvást állíthatjuk – teljes tagságunkat megmozgatták, aki csak élt és mozgott, a totalitás sávjában, vagy – az ínyencebb észlelők – annak határvonalán figyelték a jelenséget.

Rendezvények

A beszámolási időszak (1999. július 1.–2000. június 30.) legelején bonyolítottuk le ágasvári táborunkat, melyen most a szokottnál kevesebben vettek részt, mivel azt csak az ifjúsági korosztály számára hirdettük meg. A július 9–16. között szervezett táboron – melynek életét alaposan megkeserítette a szakadatlanul ömlő eső – mintegy 90 fő vett részt.

Annál többen voltak kíváncsiak a totalitás középvonalán, a Szeged közelében található Szatymazon megtartott Nemzetközi
Napfogyatkozás Táborra
(1999. augusztus 9–15.). A közeli Szeged jelentős fényszennyezése ellenére éjszakai megfigyelésekre is bőven adódott lehetőség. Az éjszakai égen a Perseidák meteorraj tagjai voltak a legnépszerűbbek. A táboron mintegy 400-an vettek részt, ezzel a napfogyatkozás-tábor lett eddigi legnépesebb tábor jellegű rendezvényünk.

A programban a következő előadások hangzottak el:

 • Hogyan figyeljük meg a napfogyatkozást? (Fűrész Gábor),
 • A Fekete Nap (Mizser Attila),
 • A csillagászat legújabb eredményei (Kereszturi Ákos),
 • Meteorok, üstökösök megfigyelése (Sárneczky Krisztián),
 • Csillagok fogyatkozásai (Kiss László),
 • Földsúroló kisbolygók (Sárneczky Krisztián),
 • Ősi magyar csillagképek (Vassányi István),
 • Régi magyar napfogyatkozások (Bartha Lajos),
 • A SETI-program (Fűrész Gábor).

A leghatásosabb „előadás” természetesen maga a napfogyatkozás volt, illetve az a beszámoló-blokk, amelyet a fogyatkozás estéjén tartottak az észlelők. Nagy sikert arattak a frissen előhívott fotók, a kivetített videofelvételek és a borultnak ígérkező idő miatt a szélrózsa minden irányába szétszéledt észlelőcsoportok élménybeszámolói.

Emlékezetes napfogyatkozás-tábort bonyolított le pécsi csoportunk és az ASTRA Pécsi Csillagászati Egyesület. A Pakson megtartott Perseida 1999 Országos Napfogyatkozás Tábor 378 regisztrált résztvevővel a legjelentősebb napfogyatkozás-észlelő rendezvény volt, melynek eredményei külön kiadványban is megjelentek.

A napfogyatkozást követően – tapasztalva az óriási érdeklődést – október 2-án egy egynapos napfogyatkozás-találkozót rendeztünk, ahol mintegy 200 érdeklődő láthatta az ország legkülönbözőbb tájairól érkezett megfigyelőcsoportok felvételeit. A legszebb, legértékesebb képeket CD-ROM-on is elérhetővé kívánjuk tenni. Ez a multimédiás napfogyatkozás CD-ROM a beszámolási időszak végén megjelenés előtt áll. Rajta kapnak helyet az általunk kiírt napfogyatkozás-pályázat legjobb fotói és videofelvételei is. A beérkezett képanyagból kiállítást készítettünk, melyet az ország számos településén láthattak az érdeklődők. Ugyancsak a napfogyatkozás volt a témája a Természet Világa folyóirat diákpályázatának, melyet egyesületünk anyagilag is támogatott.

Egyesületi élet

Kétségkívül óriási publicitást jelentett a napfogyatkozás a csillagászatnak, így egyesületünk számára is. Ezt a megnövekedett érdeklődést azonban nem sikerült maradéktalanul kiaknázni, bár az új belépők száma valamelyest emelkedett. A beszámolási időszak végén adtuk ki a 2950. sorszámú tagsági igazolványt. Szőke Balázs személyében egy új örökös pártoló taggal is gyarapodtunk.

A Plútó (Kereszty Zsolt CCD-felvétele)

2000. április 8-án tartottuk tisztújító közgyűlésünket, ezúttal a budapesti Kossuth Klubban. A közgyűlés a 2000–2004-es időszakra a következő elnökséget választotta meg: Szabados László (elnök), Balázs Lajos (alelnök), Mizser Attila (főtitkár), Sárneczky Krisztián (titkár), Tepliczky István (titkár), Fűrész Gábor, Hegedüs Tibor, Kereszturi Ákos, Keszthelyi Sándor, Nyerges Gyula, Simon Tamás, Szatmáry Károly, Taracsák Gábor és Trupka Zoltán. A közgyűlés Ponori Thewrewk Aurélt, aki 1989–2000 között látta el az elnöki teendőket, örökös tiszteletbeli elnökké választotta.

Helyi csoportjaink száma tovább emelkedett, a beszámolási időszak végén 15 településeken működnek csoportjaink:
Balatonfűzfő, Baja (bácskai csoport), Bóly, Budapest, Esztergom, Hajdúböszörmény, Kaposvár, Kunszentmárton, Miskolc, Paks, Pécs, Sopron, Szeged, Szolnok, Zalaegerszeg. A helyi csoportok számára pályázatot írtunk ki egy Vixen gyármányú 90/1000-es refraktor használatára. A távcsövet fél éves időtartamra kölcsönözzük ki a legjobb pályamunkákat benyújtó csoportok számára. Az első ciklusban (2000. júl. 1.–dec. 31.) hajdúböszörményi csoportunk, míg a másodikban (2001. jan. 1.–jún. 30.) a budapesti csoport kapta meg a műszer használati jogát.


A szegedi helyi csoport találkozója

Budapesti keddi összejöveteleinket 2000 márciusától új helyszínen tartjuk, a Karinthy Szalonban. A XI. ker. Karinthy Frigyes út 22. alatt található Karinthy Szalont a XI. kerületi Önkormányzat tartja fenn. A kulturális és művészeti programokba jól illeszkedik egyesületünk jelenléte. Korábbi „törzshelyünket”, a BME R-Klubját az állandósult egyeztetési problémák miatt hagytunk el. Az új helyszínen ugyan bérleti díjat kell fizetnünk, azonban az egyesületi élet zavartalanul folyhat, és folytathattuk népszerű előadás-sorozatainkat.

2000 tavaszán a következő előadásokat tartottuk:

 • márc. 7. – Leonidák 2000 (Sárneczky Krisztián),
 • márc. 14. – Szupernóvák (dr. Patkós László),
 • márc. 21. – Ősi folyók és tengerek a Marson (Kereszturi Ákos),
 • márc. 28. – Újdonságok a Plútón túl (Sárneczky Krisztián),
 • ápr. 4. A – modern csillagászat bölcsőinél (Bartha Lajos),
 • ápr. 11. – Giordano Bruno (Csaba György Gábor),
 • ápr. 18. – A P Cygni 400 éve (dr. Zsoldos Endre),
 • ápr. 25. – A Koordinátor 2000 (Lázár József),
 • máj. 2. – Jókai csillagászata I. (Bartha Lajos),
 • máj. 9. – Jókai csillagászata II. (Bartha Lajos),
 • máj. 16. – Arizonai obszervatóriumok (Bakos Gáspár).

Anyagi helyzetünk 1999-ben jól alakult, bevételeink valamivel meghaladták a 12,4 millió Ft-ot. A legnagyobb bevételi forrást továbbra is a tagdíjak jelentik, 5,6 millió Ft érkezett be ezen a címen. A kiadványok és rendezvények bevételei 3,65 millió Ft-ot tettek ki, míg pályázati támogatásokból 1,27 millió Ft, az SZJA 1%-ából pedig 1,62 millió Ft érkezett bankszámlánkra. Kiadásaink 12,25 millió Ft-ra rúgtak, ezen belül a három legnagyobb tételt a nyomdaköltségek (6,39 millió Ft), a kommunikációs kiadások (1,63 millió Ft) és a táborokkal kapcsolatos kiadások (1,27 millió Ft) jelentették.

Kiadványok

Folyamatosan kiadtuk Meteor c. lapunkat, melynek számonkénti 64+4 oldalas terjedelme állandósult. Az immár biztosnak mondható pályázati támogatások mellett hirdetőink is egyre jelentősebb mértékben járulnak hozzá a lap fenntartásához. Ennek köszönhetően minden alkalommal színes melléklettel jelentkezhettünk, melyekben nemcsak a legjobb hazai asztrofotókat és CCD-felvételeket mutathatjuk be, hanem sokakat érdeklő ismeretterjesztő összeállításokat is közölhetünk. Igen népszerű Az „új” Naprendszer című sorozatunk, melynek képeihez kapcsolódóan alkalmanként nagyobb terjedelmű ismeretterjesztő írásokat is közöltünk. Ugyancsak a lap olvasmányosabbá tétele jegyében közöltünk űrhajózási cikkeket, így pl. megemlékeztünk az Apollo-programról, illetve Farkas Bertalan 1980-as űrrepüléséről. Az amatőr észlelések bemutatása mellett számos érdekes távcsőépítési cikket is megjelentettünk.

A Meteorhoz nem csupán tagjaink és előfizetőink juthatnak hozzá, mivel három budapesti helyszínen (Műszaki Könyváruház, Planetárium, Telescopium) egyes számait is megvásárolhatják az érdeklődők.

1999 novemberében jelent meg a Meteor csillagászati évkönyv 2000, melynek táblázatos részét kibővítettük. Az évkönyv a hazai csillagászati ismeretterjesztés legrangosabb kiadványa, mely küllemében és tartalmában egyaránt méltó folytatója a korábbi Gondolat-évkönyveknek.

 

Két mira változó fényváltozása a Változócsillagok fénygörbéi 1993–1997 című füzetből
Változatlanul népszerű internetes honlapunk, ennek üzemeltetését, karbantartását Nagy Zoltán Antal és Tepliczky István végzi. A www.mcse.hu látogatottságára jellemző, hogy a beszámolási időszak végéig 160 ezer alkalommal „lapozták fel” az érdeklődők. Számos levelezőlistát is működtetünk, melyek közül a Csilla a legnépszerűbb. 2000 tavaszától – tekintettel a feladat sokrétűségére – egy kisebb munkaközösség foglalkozik honlapunk megújításával. A Compaq támogatásának köszönhetően 1999 augusztusától új szerveren fut honlapunk.

Ajánljuk...