Meteor csillagászati évkönyv 2001

cimlapA Magyar Csillagászati Egyesület évkönyve az idén jelentős újítást nem tartalmaz. Az előző kötetben bevezetett változtatás – a Naptár rész módosítása és kibővítése – kedvező fogadtatásra talált az olvasók körében. Most a meglévő szerkezet tökéletesítésére, a részletek kidolgozására összpontosítottuk energiánkat. Tovább gyarapodott az évkönyv legnépszerűbb részének, A csillagászat legújabb eredményeinek szerzőgárdája és terjedelme. Így reményeink szerint ez az összeállítás egyre pontosabban tükrözi a csillagászat tudományának fejlődését.

Sok olvasó kívánsága, hogy rendszeresen közöljünk olyan alkalmi táblázatokat, összefoglaló adatokat, amelyek évek múlva is használható információkat tartalmaznak. Ennek a kérésnek eleget téve ebbe a kötetbe a Naprendszer jelenleg ismert összes holdjáról és a magyar felfedezésű vagy nevű kisbolygókról összeállított táblázat került bele. A colongitudo interpolációs táblázatot szintén csak egy alkalommal közöljük, de a Hold megfigyelésével foglalkozók a későbbi években is hasznát fogják venni.

2000 őszétől az évkönyv itt, a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján is szerepel. Az évkönyves lapokon az egyesület által 1990 óta kiadott kötetek rövid ismertetője, tartalomjegyzéke és kiadási adatai találhatók. A képernyőn elolvasható néhány fontosabb cikk és táblázat, valamint az MCSE beszámolók szövege is. A honlapon olvasható anyagot folyamatosan fejlesztjük, bővítjük. A látogató a még kapható korábbi köteteket meg is rendelheti.

 

Tartalom 2001

 

Bevezető
Használati útmutató

Táblázatok

A csillagképek latin és magyar neve
Jelenségnaptár
A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
A bolygók adatai
A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
A bolygók ekliptikai koordinátái
Julián-dátum táblázat
A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
A Nap adatai
A Hold adatai
Jupiter-holdak
Szaturnusz-holdak
Kisbolygók
Üstökösök
1999 üstökösei
Meteorrajok
Fogyatkozások, fedések
A Hold csillagfedései
A Hold érintőleges csillagfedései
Csillagkatalógus J2001.5-re
Magyar vonatkozású kisbolygók
A Naprendszer holdjai
A colongitudo változása

Cikkek

A csillagászat legújabb eredményei
Szabó Róbert: Bolygóegyüttállások
Vinkó J.–Kiss L.–Sárneczky K.–Fűrész G.–Csák B.–Szatmáry K.: Szupernóvák
Szabados László: A mikrováltozó-csillagászat és a mega-változócsillagászat felé
Apai Dániel–Domsa István–Moór Attila: Barnard 335: A csillagkeletkezés Szent Grálja
Tóth L. Viktor–Ábrahám Péter: A „hideg tekintetű” ISOPHOT
Zsoldos Endre: A P Cygni 400 éve

Beszámolók

Magyar Csillagászati Egyesület
MTA Csillagászati Kutatóintézete
ELTE Csillagászati Tanszék
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete
ELFT Csillagászati Szakcsoport
TIT Budapesti Planetárium
Szerzőink

Kiadási adatok 2001

Szerkesztette

Mizser Attila
Szabados László
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Eberhard Riedel IOTA/ES (Németország)
Jean Meeus (Belgium)
Kocsis Antal
Sárneczky Krisztián

Szakmailag ellenőrizte

Benkő József
Holl András

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
Szokolay Ágnes.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a G-PRINT BT. nyomdájában
Terjedelem: 20.5 ív + 4 oldal melléklet
Példányszám: 4000
2000. november
ISSN 0866-2851

A kötet ára

1400 Ft, egyesületünk tagjainak 1200 Ft.

A címlapon

A NEAR–Shoemaker űrszonda mozaikfelvétele az Eros kisbolygó északi félgömbjéről, 2000. február 29-én, 200 km távolságból

Ajánljuk...