A Magyar Csillagászati Egyesület tevékenysége 2002 második felében

Polaris Csillagvizsgáló

2002 volt első teljes évünk egyesületünk első számú bázisán, a Polaris Csillagvizsgálóban. Az egyesületi összejöveteleken és az észlelőmunkán kívül jelentős ismeretterjesztő tevékenységet is folytattunk: egész évben heti három alkalommal fogadtuk távcsöves bemutatásainkon az érdeklődőket és az iskolai csoportokat. A június–augusztusi időszakban az Óbudai Művelődési Központ Szabadidő Parkjában működő nyári tábor diákjait heti rendszerességgel fogadtuk ismeretterjesztő előadásokkal és Nap-bemutatással.

A csillagvizsgáló adott helyet hagyományos keddi egyesületi összejöveteleinknek és előadás-sorozatunknak, melyet tavasszal és ősszel tartottunk. Szombat esténként az egyesületi tagoknak észlelési lehetőséget biztosítottunk a Polaris távcsöveivel, illetve az észlelőteraszon felállítható saját távcsöveikkel. Ezenkívül az intézmény olyan prózai funkciókat is ellát, mint az MCSE-kiadványok postázása és raktározása – a Polaris bérlése előtti időszakban mindezen tevékenységeket magánlakásokon tudtuk csak megoldani.

A Polaris Csillagvizsgáló előadás-sorozata:

 • febr.     5. Az anyag születése (Kereszturi Ákos)
 • febr.   19. A bolygók születése (Kereszturi Ákos)
 • febr.   26. Exoökológia, avagy az élet helye a Tejútrendszerben (Kereszturi Ákos)
 • márc.   5. Az élet lehetősége a Naprendszerben (Hargitai Henrik, Sik András)
 • márc. 12. Az élet „elpusztíthatatlansága” (Simon Tamás)
 • márc. 26. Hipernóvák (Szabó Gyula)
 • ápr.     2. A Kuiper-objektumok tíz éve (Sárneczky Krisztián)
 • ápr.     9. Kisbolygó egyéniségek (Kereszturi Ákos)
 • ápr.   16. Dante csillagászata (Ponori Thewrewk Aurél)
 • ápr.   23. Patagónia, Tűzföld és a déli ég (Ladányi Tamás)
 • ápr.   30. Távcsövek az Atacama-sivatagban (Orbán Ádám)
 • máj.    7. Gyorsmérleg az Ikeya–Zhang-üstökösről (Sárneczky Krisztián)
 • máj.  14. Aktív csillagok (Patkós László)
 • okt.     8. A Voyager-program 25 éve (Horvai Ferenc)
 • okt.   15. A nagy égi vizsgálat: a Sloan Digital Sky Survey (Szabó Gyula)
 • okt.   22. Amerikából jöttem, mesterségem címere: távcsőtükör (Fűrész Gábor)
 • okt.   29. Nyári változós kalandozások Nyugat-Európában (Kiss László)
 • nov.    5. Az asztrobiológia legújabb eredményei (Kereszturi Ákos)
 • nov.  12. Hell Miksa és a 18. század csillagászata (Csaba György Gábor)
 • nov.  19. 25 éves a Budapesti Planetárium (Mátis András)
 • nov.  26. Egy új tudománytörténeti kötet (Gazda István)

2002 őszén újraindítottuk a Polaris-szakkört, melyben középiskolások sajátíthatnak el csillagászati és űrkutatási ismereteket. A szakkört Horvai Ferenc csillagász hallgató vezette.
A szokásos nyitva tartás mellett 2002-ben több alkalommal tartottunk a médiában külön is meghirdetett bemutatókat. A Csillagászat Napját március 23-án tartottuk (ezen a napon több MCSE helyi csoport is tartott rendezvényt). Augusztus 17-én a 2002 NY40 földsúroló kisbolygó földközelsége alkalmából szerveztünk bemutatást. Március–április során az Ikeya–Zhang-üstökös, április–május folyamán pedig a nagy bolygóegyüttállás vonzott az átlagosnál több látogatót a Polaris Csillagvizsgálóba.
Márciusban kiépítettük az intézmény helyi számítógépes hálózatát, októberétől pedig a megkezdtük a kupola átalakítását: a korábbi főműszert, a 150/2250-es Zeiss Cassegrain- távcsövet egy 200/2470-es refraktorra, egy igazi obszervatóriumi műszerre cseréltük (a műszer csak 2003-ban készült el teljesen).

Egyesületi élet, rendezvények, táborok

Régi adósságot törlesztettünk, amikor a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal közösen létrehoztuk a Kulin György-emlékérmet. Az elismerést a csillagászati ismeretterjesztésben kiemelkedőt alkotó személyeknek ítélheti oda a két szervezet által létrehozott kuratórium. Az első Kulin-emlékérmet Ponori Thewrewk Aurél vehette át 2002. január 29-én, a TIT Szövetség székházában tartott ünnepségen.


A Kulin-emlékérem

 

A Polaris Csillagvizsgáló adott otthont a bolygóészlelők találkozójának (március 9–10.), illetve a változócsillag-észlelők
összejövetelének (május 25.). Különösen az utóbbi rendezvénynek volt kedvező visszhangja, hiszen egy nagy múltú, ám 1997 óta szünetelő találkozó-sorozatot sikerült felelevenítenünk.
Évi rendes közgyűlésünket április 6-án tartottuk, az Óbudai Művelődési Központban. Ezúttal a kötelező protokolláris beszámolókat az óriástávcsövekkel foglalkozó előadások, illetve szakcsoportjaink és helyi csoportjaink bemutatkozásai egészítették ki.

2002 nyarán két nagyobb észlelőtábort bonyolítottunk le – nagyon eltérő körülmények között. Az Ágasvár 2003 elnevezésű ifjúsági táborban mintegy 90 fő vett részt. Az „észlelő-nevelő” tábort elsősorban a tizenévesek számára indítottuk, még 1991-ben. A 2002-es táborban, melyet törzshelyünkön, az ágasvári turistaházban bonyolítottunk le július 5–12. között, kimagaslóan jó észlelési körülmények fogadták a fiatalokat, csaknem minden éjszaka végig derült volt az ég. A programot egri és piszkés-tetői kirándulás színesítette.

A minden korosztály számára, augusztus 8–11. között tartott Meteor 2002 Távcsöves Találkozónak másodízben adott otthont a szentléleki Turistapark. A rendkívül mostoha, monszun jellegű időjárás miatt a korábbiaknál jóval kevesebben, mindössze 180-an vettek részt találkozónkon. A rendezvény talán legérdekesebb színfoltját jelentették Schné Attila Yolo-távcsövei, de a távcsöves fórum és a szombat délutáni nagy „asztrobazár” is sokak számára emlékezetes maradt.


Yolo-rendszerű távcsövek a 2002-es szentléleki távcsöves találkozón

 

Napórák két ország határán elnevezéssel szeptember 27–29. között rendezett találkozót a szombathelyi Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület. A Kőszegen lebonyolított nemzetközi napórás szimpóziumon külföldi (zömmel osztrák, német) előadóknak köszönhetően rendkívül színvonalas előadásokat hallhattunk. A rendezvényt az MCSE is támogatta. A találkozón alakult meg az MCSE Napóra Szakcsoportja.
Szegedi csoportunk október 12-én tartotta évi rendes találkozóját, melyen 55-en vettek részt. A sorrendben kilencedik szegedi találkozón színvonalas ismeretterjesztő és szakmai előadások hangoztak el szegedi és budapesti csillagászoktól, csillagász hallgatóktól.

Szeptember 21-én alakult meg győri csoportunk, ezzel vidéki csoportjaink száma 16-ra növekedett.

Ismét támogattuk a Természet Világa folyóirat diákpályázatát. A Ha én csillagász lennék című cikkpályázat helyezettjeit pénz- és könyvjutalomban részesítettük.
Az év legemlékezetesebb „égi” eseménye a Leonidák meteorraj november 18/19-i kitörése volt, melyet – „médiakampányunknak” köszönhetően – országszerte rengeteg helyszínen kísértek figyelemmel. A meteorraj 2002-es kitöréséről számos beszámoló, fotó érkezett, melyeket a Meteor 2003/1. számában közöltünk.
A hazai amatőrök adományaiból két romániai amatőrtársunkat támogattuk. Sajtz Andrást számítógéphez juttattuk, Kósa-Kiss Attilának pedig egy 80/480-as kisrefraktort ajándékoztunk. Határon túli amatőrcsillagászok támogatására továbbra is folyamatosan fogadunk adományokat.


Kósa-Kiss Attila a 80/480-as ajándék refraktorral

 

Kiadványok

Folyamatosan megjelentettük Meteor című havi folyóiratunkat (összesen 11 szám, melyből a 7-8. szám dupla), összesen 768 oldal terjedelemben (további 48 oldal színes képmelléklettel). A Meteor továbbra is a hazai amatőrmozgalom első számú nyomtatott fóruma, bízvást állíthatjuk, hogy a legendás Föld és Ég örökébe lépve mind az észlelő és távcsőépítő amatőrök, mind a csillagászat iránt érdeklődők számára sok hasznos olvasmánnyal szolgál. Folytattuk az „Új” Naprendszer című sorozatunkat, illetve a korábbinál több hazai asztrofotót közöltünk – a legkiválóbb felvételek közül válogatva. A Meteor kiadásához 2002-ben – hagyományos támogatóink, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram mellett – jelentősen hozzájárultak hirdetőink is.

Legrangosabb kiadványunk, a Meteor csillagászati évkönyv 2003. évi kötetét november elején jelentettük meg, 326 oldalon. A megszokottnál korábbi megjelenés nagymértékben megkönnyítette a kiadvány kiküldését tagjaink számára, azonban a magas könyvkereskedelmi árrés (nemritkán 45–50%!) kétségkívül hátrányosan befolyásolja a kötet (és más, a könyvterjesztésbe bekerülő kiadványaink) forgalmát.

Februárban adtuk ki az Amatőrcsillagászok kézikönyve második kiadását (536 oldal). Az 1999-ben megjelentetett első kiadás teljesen elfogyott, így égetővé vált az új Kézikönyv elkészítése. A második kiadás számos fejezetét átdolgoztuk, a hibákat kijavítottuk, a csillagászati képalkotásról pedig teljesen új fejezetet állítottunk össze. Úgy véljük, az észlelőmunka iránt komolyan érdeklődő amatőrök számára fontos, informatív kiadványt sikerült megjelentetnünk.

Márciusban készült el – a Guards Rt.-vel közös kiadásban – a Napfogyatkozás 1999 CD-ROM, mely közel 80 közreműködő felvételeit, videóit mutatja be számos kordokumentummal kiegészítve. A CD méltóképpen örökíti meg a ritka égi jelenséget.
Júliusban hazai asztrofotósok munkáinak felhasználásával elkészült 8 db-ból álló képeslap-sorozatunk (Orion-köd, Észak-Amerika-köd, Hale–Bopp-üstökös, bolygóegyüttállás, teljes holdfogyatkozás, Hold, teljes napfogyatkozás, protuberanciák).

Internet

Az MCSE honlapjának látogatottsága továbbra is jelentős, különösen a ritka csillagászati jelenségek időszakában – a Leonidák meteorraj novemberi jelentkezésekor kiugróan magas volt az érdeklődés. A honlap látogatóinak száma 2002 végén elérte a 400 ezret.

Költségvetésünk

Egyesületünk költségvetése a korábbi évekhez hasonlóan alakult: 2002-ben elérte a 16 709 000 Ft-ot. Továbbra is az egyesületi tagdíjak jelentik a legfőbb bevételi forrást (8 151 000 Ft). Az SZJA 1%-ából származó bevételeink tovább emelkedtek 2 752 000 Ft), ami azt mutatja, hogy továbbra is sokan tartják munkánkat támogatásra méltónak. Pályázati bevételeink (1 790 000 Ft) és kiadvány-értékesítésünk (1 805 000 Ft) szintén jelentősen hozzájárultak bevételeinkhez. Kiadásaink (16 667 000 Ft) sorában a legnagyobb tételt (7 700 000 Ft) továbbra is a nyomdaköltségek jelentik. További jelentős kiadásaink: kommunikációs költségek (2 283 000 Ft), Polaris Csillagvizsgáló (1 065 000 Ft), bérek és bér jellegű kiadások (1 523 000 Ft), táborok (1 529 000 Ft).

2002 szeptemberétől egy polgári szolgálatost – Rózsahegyi Mártont – alkalmaztunk.

Az MCSE nyári táborainak tervezett időpontja:
Ágasvár 2004 Ifjúsági Tábor: július 16–23.
Meteor 2004 Távcsöves Találkozó: augusztus 19–22.

Ajánljuk...