Csillagászati szakkörök a Polarisban

Ahogy azt már tavaly is megszokhattuk, a Csillagászat Nemzetközi Évére való tekintettel a középiskolás korosztály (14-18 év) mellett az
általános iskolások 8-12 éves korosztálya számára is elindítjuk
csillagászati szakkörünket.
Míg a középiskolások a megszokott csütörtöki időpontban (18 órától)
találkoznak, az általános iskolásokat szerdán délutánonként 17:00-18:30
között várjuk a Polaris Csillagvizsgálóban. A szakköri beiratkozás feltétele az egyesületi tagság, amely
a mindenkori díjtalan belépő mellett a Meteor c. havilap 12 számát és a
2009-es Csillagászati évkönyvet tartalmazza, illetve tábori
kedvezmények igénybe vételére is jogosít. A tagdíj összege a 2009-es
esztendőre 6000 Ft.

 

 A Polaris Csillagvizsgáló főműszere egy 20 cm-es lencsés távcső.

A foglalkozások nem csak a Polaris előadótermében zajlanak majd,
hanem tanulmányi kirándulásokat is szervezünk a város és környéke
csillagászati nevezetességeihez, obszervatóriumaihoz. Lehetőséget és
segítséget adunk továbbá hazai és külföldi csillagászati, űrkutatási
pályázatokon való induláshoz, melyeken már sok szép sikert értek el
szakköröseink. A szakkörökön ezért kiemelt figyelmet fordítunk a
távcsöves megfigyelések végzésére. Megismerkedünk az égbolt
leglátványosabb égitetjeivel, barátságot kötünk az obszervatórium
korszerű távcsöveivel és mindenki elvégezheti első csillagászati
észleléseit is. Az égbolt jobb megismerése érdekében több észlelőhétvégét is szervezünk, melyekre a “nagyok” szakkörének tagjait invitáljuk. Az általános iskolás foglalkozásokat Sárneczky Krisztián földrajz
tanár, csillagász ismeretterjesztő, a Polaris Csillagvizsgáló
munkatársa tartja, míg a középiskolás szakkört Horvai Ferenc
csillagász, a Magyar Űrkutatási Iroda munkatársa vezeti.

20090901-kisszakkor

 Naprendszer fújás a Polaris teraszán.

Az általános iskolás szakkör tervezett témái:

 1. Otthonunk a Föld, testvérünk a Hold
 2. A nappali csillag
 3. Barangolás a Naprendszerben
 4. Az üstökösök csodálatos világa
 5. Repüla-repüla (z)űrhajó
 6. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok
 7. A fehér törpéktől a fekete lyukakig
 8. A galaxisok világa

Derült idő esetén vizsgálódás a csillagvizsgáló távcsöveivel.

Videó: kis szakköröseink a felfújható Naprendszerrel.

A középiskolások szakkörének tervezett tematikája:

 1. Tájékozódás az égbolton (szférikus csillagászat, asztrometria)
 2. Mire jók a távcsövek? (távcsőtípusok, megfigyelések)
 3.  Csillagászattörténet (az ókori elképzelésektől napjaink kozmológiájáig)
 4. A csillagok élete (az asztrofizika alapjai)
 5. Az élet lehetősége az Univerzumban (asztrobiológia, SETI-kutatás)

Ajánljuk...