Észlelési élményem – ifjúsági cikkpályázat

2017-es ifjúsági cikkpályázatunk témája a Messier-objektumok észlelése a 200 évvel ezelőtt elhunyt Charles Messier emléke előtt tisztelegve. A 14-19 éves korosztály számára kiírt pályázat leadási határideje 2017. május 31.

A Magyar Csillagászati Egyesület “Észlelési élményem 2017” címmel észlelési pályázatot ír ki magyarországi vagy határon túli, 14–19 éves fiatalok számára. A pályázat témaköre: egy (vagy több) 2017. évi saját csillagászati megfigyeléssel, és a megfigyelt csillagászati jelenség hátterével kapcsolatos cikk készítése. A pályázat keretében Messier-objektumokról végezhetők megfigyelések.

A megfigyelések készülhetnek vizuális vagy digitális úton is (saját vagy obszervatóriumi eszközökkel, de távészleléssel is). A cikk terjedelme legfeljebb 6000 leütés legyen, legfeljebb 10 ábrával. A szöveget és a képeket külön fájlban kell elküldeni, elektronikus levélben. A pályázat szövegét rtf, a képeket jpg formátumban fogadjuk el. A szöveg és a képek fájlneveinek tartalmazniuk kell a beküldő teljes nevét ékezet nélküli formában. A teljes beküldött pályamunka mérete ne haladja meg a 10 Mbyte-ot. A cikk végén, az rtf fájlban fel kell tüntetni a szerző nevét, postacímét és e-mail címét. Egy résztvevő csak egy pályaművet adhat be.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályamunkák, amelyek olyan Messier-objektumokra vonatkoznak, amelyek a magyarországi csillagászati kutatások történetében fontos szerepet játszottak.

A nyertes pályamunkákat a Meteorban tesszük közzé.

Díjazás: I.: könyvjutalom 15 000 Ft értékben és ingyenes részvétel az MCSE 2017-es táborán. II.: ingyenes részvétel az MCSE 2017-es ifjúsági táborán és könyvjutalom 10 000 Ft értékben, III.: ingyenes részvétel az MCSE 2017-es ifjúsági táborán.

Különdíj az első három helyezett számára: hétvégi észlelés Piszkés-tetőn, az MTA CSFK CSI Obszervatóriumában (később egyeztetendő időpontban).

Az ifjúsági tábor időpontja július 16-22.

A pályamunkákat az mcse@mcse.hu címre kérjük elküldeni, leadási határidő 2017. május 31.

20130703-tarjan-napeszleles

 

Ajánlott irodalom

 

 

 

Ajánljuk...