A Kulin György-díj átadása

A Magyar Csillagászati Egyesület 75. “születésnapján”, november 11-én a Svábhegyi Csillagvizsgálóban tartott sajtónyilvános eseményen adtuk át a díjat Szabados László csillagásznak.

A csütörtök esti programot Kiss László főigazgató, az MCSE elnöke nyitotta meg. Ezt követően Mizser Attila, az MCSE főtitkára rövid ismertetőt tartott a Magyar Csillagászati Egyesület elmúlt 75 évéről, majd ismét Kiss László következett, aki a Jövő perspektívái, amatőrcsillagászat és tudománykommunikáció című előadásában kicsit az MCSE elkövetkező 75 évét is próbálta “előre jelezni”, olyan, a csillagászat társadalmi megítélése szempontjából is lényeges kérdéseket is boncolgatva, mint a távoli naprendszerek, exobolygók és a Földön kívüli élet lehetősége. Ezt követően a Kulin család nevében Kulin Eszter köszöntötte a megjelenteket.

Mizser Attila beszél az MCSE első éveiről.  (Fotó: CSFK, Tuba Zoltán/Kepszerk.hu)

Szabó Róbert, a CSFK CSI igazgatója ismerteti Szabados László tevékenységét. (Fotó: CSFK, Tuba Zoltán/Kepszerk.hu)

Szabó Róbert, a CSFK igazgatója ismertette az MCSE elnökségének döntését: a testület 2021-ben Szabados Lászlónak ítélte a Kulin György-díjat. Az indoklásban a kitüntetett tudományos eredményeiről és az ismeretterjesztésben kifejtett munkásságáról is hallhattunk  Az átadáson megjelent Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere, aki a kerületben működő (1989-ben, az MCSE újjáalakulásának évében létesült) Városmajori Gimnázium számára nyújott át egy ajándék MCSE-tagságot azzal, hogy a Hegyvidéki Önkormányzat jó szívvel támogatja, hogy a diákok minél gyakrabban látogathassanak el a kerületben működő Svábhegyi Csillagvizsgálóba. A gimnázium igazgatója, Dr. Szebedy Tas annak a reményének adott hangot, hogy minél több diák szerez életre szóló élményt a Svábhegyi Csillagvizsgáló programjain.

Kiss László, a CSFK főigazgatója köszönti Szabados Lászlót. (Fotó: CSFK, Tuba Zoltán/Kepszerk.hu)

Szabados László és a Kulin György-díj. (Fotó: CSFK, Tuba Zoltán/Kepszerk.hu)

Pokorni Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. (Fotó: CSFK, Tuba Zoltán/Kepszerk.hu)

Az ajándék MCSE-tagságot a Városmajori Gimnázium igazgatója, Dr. Szebedy Tas veszi át Pokorni Zoltántól, a Hegyvidék polgármesterétől. Jobbra Kiss László főigazgató. (Fotó: CSFK, Tuba Zoltán/Kepszerk.hu)

Kulin Eszter és Szabados László. (Fotó: CSFK, Tuba Zoltán/Kepszerk.hu)

Rövid állófogadást követően a meghívottak és a sajtó képviselői távcsöves bemutatón vettek részt a nemrég felújított Budapest Kupolában, ahol Kiss Áron Keve volt kalauzunk. A 60 cm-es reflektor 30 cm-es vezetőtávcsövén át szemlélhettük meg a Holdat és a Jupitert. Köszönjük a szervezést a Svábhegyi Csillagvizsgáló csapatának!

Kulin Eszter és Kulin György dédunokája, Gréti a csillagvizsgáló 30 cm-es refraktoránál. Reméljük, Grétit hamarosan üdvözölhetjük a Polaris gyermekszakkörében! (Fotó: Mizser Attila)

Szabados László tevékenységéről

A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézete a pulzáló változócsillagok kutatásának nemzetközileg elismert műhelye. A Világegyetem távolságskáláját kalibráló cefeida típusú csillagok kutatása kiemelt fontosságú terület a csillagok asztrofizikájában és a kozmológiai kutatásokban, amit a periódus-fényesség-reláció és az azt befolyásoló jelenségek indokolnak. Dr. Szabados László az 1970-es évek közepe óta intenzíven kutatja a cefeidák fizikai tulajdonságait, a csillagfejlődés kimutatható hatásaként fellépő periódusváltozásokat, illetve a kettős és többes rendszerekbe tartozó cefeidák esetében fellépő hatásokat. A Hipparcos asztrometriai mesterséges hold programjába az ő javaslatára vették fel a cefeidaparallaxis-mérési feladatot is. A kapott mérési adatok azt mutatják, hogy a kettőscsillagok közé tartozó cefeidák asztrometriai pályája (a pálya menti keringés és a néhány száz vagy ezer napos orbitális periódus miatt) érzékelhetően meghamisítja a Hipparcos méréseiből leszármaztatott távolságokat, amelyek pedig az Univerzum távolságskálájának alapját képezik. A Hipparcos tudományos programjának vezetői ezen eredmény hatására felkérték az Európai Űrügynökség (ESA) újabb asztrometriai űrmissziójának, a 2013 végén indított Gaia változócsillag-munkacsoportjában való részvételre. Utóbbi munkához új kutatócsoportot hozott létre, amelynek tevékenységéhez kétszer is (2009, 2012) sikerült ESA-támogatást kapnia (2009, 2012). Jelenleg nyugalmazott tudományos tanácsadóként, ill. kutató professor emeritusként folytatja kutatásait a Csillagászati Intézetben.

Dr. Szabados László a tudományos kutatások mellett jelentős írásos és szóbeli tudománykommunikációs (szerkesztői és szerzői) tevékenységet folytat. A Magyar Tudomány – az MTA folyóirata – szerkesztésében 1989 óta működik közre. E megbízatása kapcsán említésre méltó a káoszról és a vízről szóló 2-2, a mágnességgel kapcsolatos, továbbá a röntgensugárzás felfedezésének centenáriuma alkalmából megjelent, valamint több földtudományi és csillagászati tematikus cikkgyűjtemény szerkesztése. Szerkesztőbizottsági tagja a Meteor (a Magyar Csillagászati Egyesület havilapja) és a Fizikai Szemle folyóiratnak. A középiskolások számára meghirdetett diákpályázatok kapcsán szoros kapcsolatban áll a Természet Világa szerkesztőségével. E folyóiratban két különszám szerkesztését és elvállalta (a csillagászat nemzetközi éve alkalmából: Feltárul a Világegyetem, 2009/I; Magyarország ESA-csatlakozása kapcsán: Európával a világűrben, 2014/II). Több száz ismeretterjesztő cikket írt, három népszerűsítő könyvet fordított magyarra, továbbá számos csillagászati film és filmsorozat magyar szövegét készítette el, illetve 40-nél több ismeretterjesztő könyv (belértve néhány középiskolai tankönyvet is) és számos film szövegét lektorálta szakmai szempontból. A szaklektorálás mellett időnként olvasószerkesztőként is tevékenykedik, így a Park Kiadó kérésére ő volt a stiláris szerkesztője Marcus du Sautoy: A prímszámok zenéje c. könyve magyar kiadásának.

Legfontosabb magyar nyelvű munkái: az Akadémiai Kiadónál megjelent Csillagászat kézikönyv (szerk. Marik Miklós) változócsillagokkal foglalkozó fejezete és a középiskolai Négyjegyű függvénytáblázatok (Tankönyvkiadó) csillagászati táblázatainak összeállítása. A Magyar Nagylexikon csillagászati és űrkutatási címszavainak szerzője, ill. szakmai lektora volt. 2000-től szerkesztőként, majd lektorként részt vesz a Meteor csillagászati évkönyv készítésében. Jelenleg az MTA Nyelvtudományi Intézetében készülő Magyar nyelv nagyszótára csillagászati és űrhajózási vonatkozású szócikkeinek lektoraként is tevékenykedik.

*

Dr. Szabados László az MCSE 1989-es újjáalakulása óta tevékenyen vesz részt egyesületünk munkájában, 1989 és 2008 között elnökségi tag volt, 2000-2004 között elnöki minőségben irányította szervezetünket. Rendszeresen vállal előadásokat a Polaris Csillagvizsgálóban és a Változócsillag Szakcsoport találkozóin. Képeslapgyűjtő, gyűjteményében több mint 1000 csillagászati témájú képeslap található. Szabadidejében szívesen versel, szellemes csillagászati haikui minden csillagászatkedvelőt jobb kedvre derítenek.

Íme egy, témánkba vágó Szabados-haiku:

Stafétabotot
hai Kulin után
mi visszük tovább

 

Ajánljuk...