Égi kalendárium – 2013. augusztus

Bolygók

Merkúr: A hónap első
harmadában kereshető napkelte előtt a keleti ég alján, de láthatósága gyorsan
romlik. 24-én felső együttállásban van a Nappal. Legközelebb szeptember
közepétől lesz látható.

Vénusz: Az esti égbolt
feltűnő égiteste, fehéren ragyog a délnyugati égen. Egy és negyed órával
nyugszik a Nap után. Fényessége –3,9m-ról –4,0m-ra,
átmérője 12,6"-ről 14,7"-re nő, fázisa 0,83-ról 0,74-ra csökken.

Mars: Előretartó
mozgást végez az Ikrek, majd a Rák csillagképben. Hajnalban kel, a hajnali órákban
látható a keleti égen. Fényessége 1,6m, átmérője 3,9"-ről
4,1"-re nő.

Jupiter: Előretartó
mozgást végez az Ikrek csillagképben. Kora hajnalban kel, feltűnően látszik a
hajnali keleti ég alján. Fényessége –2,0m, átmérője 34".

Szaturnusz: Előretartó
mozgást végez a Szűz csillagképben. Késő este nyugszik, napnyugta után
kereshető a délnyugati ég alján. Fényessége 0,7m, átmérője 16".

Uránusz: A késő esti
órákban kel. Az éjszaka nagy részében látható a Halak csillagképben.

Neptunusz: Egész
éjszaka megfigyelhető, 27-én van szembenállásban a Nappal. A Vízöntő
csillagképben végzi hátráló mozgását. Fényessége 7,8m, átmérője
2,3”.

 

Eseménynaptár (UT)

2013.08.04   
2:50    A hajnali szürkületben a vékony holdsarló, valamint a sorba rendeződött Merkúr, Mars és
Jupiter bolygó látványos együttállása az Ikrek csillagképben

 

Augusztus 4-én hajnalban érdemes korán kelni: másfél órával napkelte
előtt az Ikrekben az északkeleti horizont felett 5 fokkal áll a holdsarló,
ettől és egymástól 5-5 fokra a Jupiter és a Mars. 2:00 UT-kor a kelő
Merkúr is csatlakozik a csapathoz, igen látványos együttállással jutalmazza a
megfigyelőt. Másnap, 5-én hajnalban a még tovább vékonyodó holdsarló a
Merkúrtól 5 fokra látható majd.

Látványos Hold-bolygó együttállás a hajnali égen aug. 4-én

2013. 08. 28/29. 22:25-00:30 UT: A Hold elfedi az NGC 1647 (6,0m)
nyílthalmazt a Taurusban.

Ugyanekkor 4 fokra északkeletre látható az Aldebarantól. Ezen a hajnalon
nagyon látványos jelenségekben gyönyörködhetnek a korán kelők (vagy későn
fekvők). Kísérőnk 4 fokra megközelíti az Aldebarant, és elfedi az NGC 1647 jelű
nyílt csillaghalmazt. Sajnos a fedésre 15 fokos magasságnál kerül sor a Hold
megvilágított oldalán, és a halmaztagok is csak 10-11 magnitúdósak. Ennek ellenére
23:35 UT után szépen láthatjuk – egy 25 cm feletti műszerrel – a halmaztagok
kilépését az árnyékos oldalon. Sőt, a nem halmaztag SAO94112 (5,8m) kilépése
kisebb távcsövekkel is feltűnő lesz 23:45 UT körül. A Bika alfája és a Hold
azonban szépen megörökíthető lesz nagy látómezejű fotókon.

A Hold elfedi az NGC 1647 NY Tau-t 2013. augusztus 29-én
hajnalban

Oppozícióban a Neptunusz

Ez a halvány és kis látszó méretű bolygó az egyik legkevesebbet észlelt
planéta, sok amatőr jó, ha egyszer felkereste már. Kevesen gondolnák, hogy mai
kiváló amatőr eszközparkkal értékes megfigyeléseket készíthetünk Naprendszerünk
peremén is. Oppozícióját augusztus 27-én éri el, az ekkor 2,3”-es korong 7,8m
fényesség mellett. A vízöntő csillagképben járó bolygó még nincs túl magasan az
égen, de láthatósága évről évre javul. Nem könnyű megtalálni csillagtérképünk
segítségével, de lassú mozgása miatt ha egyszer megjegyeztük a helyét, a
következő észlelésnél is könnyen rátalálunk. Augusztus végén deleléskor 32°
magasságra emelkedik a horizont fölé. Az egyre hosszabb nyári éjszakákon éjfél
után kellemesen lenyugodhat a levegő és jó körülmények közt észlelhetjük a
delelő bolygót.

A bolygókorong mérete már kisebb, 8-10 cm-es távcsövekkel is megpillantható.
A korong kiterjedése csak 200x nagyítás fölött kezd előjönni, kékes színe
azonban már ekkor is látszik. 300x fölött esélyünk van egy enyhe peremsötétedés
és esetleg a lapultság észlelésére, bár a diffrakciós mintázat erre rányomja
bélyegét. A bolygó részletesebben csak legalább 15-20 cm-es távcsővel
vizsgálható. Tengerkék színe itt már nagyon szépen látszik. 450-600x
nagyításnál a peremsötétedés éles, a bolygókorong ellipticitása némi gyakorlattal
jól látható. Színszűrők segítik a kép élesebbé tételét: Kék illetve zöld
szűrőkkel a perem tűéles lesz, a peremsötétedés lefutása is szépen látszik.
Szűrőkkel javul az esetleg felbukkanó világos pólussapkák és világos vagy sötét
sávok kontrasztja. Narancssárga, mélynarancs szűrőkkel a nagyon halvány
korongon a világos felhők emelkednek ki. A Neptunusz aktívabb bolygó, mint az
Uránusz. Felhőalakzatok megpillantására jó esélyünk lehet, a korong azonban
gyakran üres is maradhat. Az alacsony felületi fényesség és az alacsony
kontraszt miatt nagy gyakorlatra van szükségünk az alakzatok megpillantásához.
A megbízható pozitív és negatív észlelések nagyon fontosak a felhőmintázat
időbeni változásainak feltárására. Naprendszerünk leghidegebb holdja, a 14m-s
Triton már 20 cm-es távcsővel is megpillantható jó körülmények között.

Webkamerával is legalább ekkora kihívás a bolygó megörökítése. Érdemes
minél nagyobb távcsövet használni, 20 cm alatt nincs sok esélyünk részletek
megörökítésére. Fontos, hogy a képeken adjuk meg a nyugati irányt (p,
leállított óragépnél erre megy a bolygó), mert a pólusok meghatározása csak így
lehetséges. Érdemes kék és zöld színszűrőket használni az élesebb kép
érdekében. Nagy távcsövekkel próbálkozzunk vörösben és infravörösben is. Ekkor
a bolygó nagyon sötét marad, a fehér felhők így látványosan fénylenek a
korongon. A Triton könnyen megörökíthető hosszabb expozíciókkal a Neptunusz
korongjának beégése mellett. A Neptunusz augusztus után is sokáig megfigyelhető
marad az esti égen. A bolygó nagyon keveset észlelt, aktivitása rendszeresebb
megfigyelőmunkát tenne szükségessé. Észlelése az apró korong miatt nem tart
órákig, keressük fel tehát minél gyakrabban ezt az apró, de igen érdekes
bolygót.

Üstökösök

C/2012 F6 (Lemmon). A május vége óta követett üstökös még mindig
tartja kedvező fényességét, és égi helyzete is megkönnyíti felkeresését. Az
üstökös 10 magnitúdós fényességgel kezdi a hónapot, halványodása biztos, de
annak üteme nem. Jelenleg 5 magnitúdóval, vagyis 100-szor fényesebb annál, amire
a modellek alapján számítottak. A kométa rendellenes viselkedésének
megértéséhez minél több észlelés, korrekt fényességbecslés és nagyfelbontású
CCD, DSLR felvétel szükséges, észleljük!

 A Lemmon-üstökös térképe aug. 16-ig

Hullócsillagok idején

Közismert tény, hogy augusztus a hullócsillagok hónapja – bár több-kevesebb
meteort, illetve látványos meteorrajok jelentkezését más időpontokban is
megfigyelhetjük. Idén az előrejelzések szerint 12-én
hajnalban jelentkezik legintenzívebben a Perseidák néven ismert meteorraj, a belőle származó
meteorjelenségeket a népnyelv Szent Lőrinc könnyeinek nevezi. A meteoritok,
amelyek légkörünkben elégve meteorjelenséget okoznak, a 109P/Swift-Tuttle
üstökösből szakadtak ki. Ez az égitest 130 éves keringésidővel rendelkezik, és
1992-ben járt legutóbb a Nap közelében. Érdekes, hogy a meteorrajok közül a
Perseidák rendelkezik az egyik legnagyobb sebességgel, a törmelékfelhő kicsiny
porszemeinek átlagsebessége 59 km/s. A raj akár 60-100 meteort is adhat óránként, és
idén a Hold sem fog zavarni: keskeny sarlója a teljes sötétség beálltakor
lenyugszik. A meteorok megfigyelése hajnalban a legeredményesebb, ekkor a
radiáns magasan jár a horizont felett. 
Legcélszerűbb aug. 12-én (vagyis 11-éről 12-ére virradó hajnalban) megfigyelni
őket, hiszen idén ekkorra jósolják a maximumot. A raj aktivitása ugyanakkor
elég kiszámíthatatlan, ezért érdemes 10/11-én és 12/13-án, valamint 13/14-én is
kimenni az ég alá, mert korai, vagy késői, előrejelezhetetlen másodmaximumok
jelentkezhetnek. A megfigyelést célszerű minél sötétebb égen, a városoktól távolabb végezni, olyan helyen, ahol a lehető legjobb körpanoráma tárul elénk. Egy vidéki lankás, fűvel benőtt dombtető kitűnően megfelel céljainknak.

 Perseida tűzgömb fotója

 A Perseida meteorok radiása

Táboridő

Idén is megrendezzük távcsöves találkozónkat Tarján község határában, a Német Nemzetiségi Táborban! A könnyen megközelíthető, de mégis idillikus környezetben fekvő táborhely kellemes feltételeket teremt az észlelésre, kikapcsolódásra, a rég nem látott ismerősökkel való találkozásra. Nagy távcsövekbe pillanthatunk bele, vagy épp kis műszereinkkel az otthoninál sötétebb égen élvezhetjük a csillagos ég objektumainak látványát. Érdekes előadásokat hallgathatunk számtalan témában, távcsőtükröt csiszolhatunk, vagy épp szert tehetünk néhány új könyvre, optikára az asztrobazárban. A korábbi évekhez hasonlóan lesz mélyeges, kettősös és bolygós workshop, amelyeken megtanulhatjuk ezeknek az égitesteknek a szakszerű megfigyelését, esetleg rajzolásukat is elsajátíthatjuk. Éjjelente ezek a csoportok a nappal megszerzett tudást kamatoztatják, a távcső mellett végeznek vezetett észleléseket, amikor tapasztalt amatőrcsillagászok segítségével ismerkedhetnek meg a ködök, galaxisok, halmazok, kettősök, vagy épp halvány bolygók, bolygóholdak rajzolásával.

Itt az idő, augusztus 8-11-ig Téged is vár Tarján, az amatőrök közössége és a csillagos ég! Találkozzunk ott!

Összeállította: Sánta Gábor

Ajánljuk...