Égi kalendárium: 2021. szeptember

Szeptemberben még majdnem nyár van, kifoghatunk meleg és hűvös éjszakákat. Az éjszaka első felében még a nyári égen járunk, hajnalban pedig már beköszönt a tél, az Orionnal, a Geminivel, a Taurusszal. Válasszunk magunknak csillagot! Vagy bolygót.

A bolygók járása

Merkúr: A hónap első felében megfigyelésre igen kedvezőtlen helyzetben van. 14-én van legnagyobb keleti kitérésben, 26,8°-ra a Naptól, ekkor bő fél órával nyugszik a Nap után. Az ekliptika továbbra is kis szöget zár be a látóhatárral, és a bolygó is délre tartózkodik tőle, láthatósága tovább romlik, a hónap második felében eltűnik az alkonyati fényben.
Vénusz: Az esti nyugati ég ragyogó fehér fényű égiteste. Az ekliptika továbbra is kis szöget zár be a horizonttal, így a bolygó láthatósága változatlan, 80 perccel nyugszik a Nap után. A bolygó fényessége -4,0m-ról -4,2m-ra, átmérője 15,1˝-ről 18,6˝-re nő, fázisa 0,73-ról 0,63-ra csökken.
Mars: Előretartó mozgást végez az Oroszlán, majd 5-étől a Szűz csillagképben. A Nap közelsége miatt nem figyelhető meg. Fényessége 1,7m-ról 1,6m-ra nő, látszó átmérője végig 3,6˝.
Jupiter: Hátráló mozgást végez a Bak csillagképben. Az éjszaka első felében fényesen ragyog a délnyugati égen, hajnalban nyugszik. Fényessége -2,8m, átmérője 48˝.
Szaturnusz: Hátráló mozgást végez a Bak csillagképben. Hajnalban nyugszik, az éjszaka első felében kereshető a délnyugati ég alján. Fényessége 0,4m, átmérője 18˝.
Uránusz: A késő esti órákban kel, az éjszaka nagyobb részében látható. Folytatja hátráló mozgását a Kos csillagképben.
Neptunusz: Egész éjszaka megfigyelhető, 14-én van szembenállásban a Nappal. Hátráló mozgást végez a Vízöntő csillagképben.

Csóvás égi vándorok

A nyári hónapok után szeptemberben alig van változás a fényesebb üstököseinek kínálatában. Szinte ugyanazok a kométák láthatók már hosszabb ideje. Az egy éjszaka alatt megfigyelésre ajánlottak száma meghaladja a 30-at, melyek közül szeretnénk az alábbiakat kiemelni:

A hónap elején napnyugta után kevéssel még megfigyelhető alacsonyan a nyugati horizonton a C/2020 T2 (Palomar) üstökös. Sajnos mind a Naptól, mind a Földtől távolodik, így a jelenlegi kb 11 magnitúdós értékről várhatóan 0,5 magnitúdót csökkenni fog. Megfigyelésére inkább a hónap első felében van kedvezőbb lehetőség, amikor a navigációs szürkület végén még a látóhatár felett 10-15 fok magasan kereshető fel a halványuló fényes foltnak látszó vándor. Megpillantása nehéz, gyakorlatot kíván. A hónap elején a Mérleg (Libra) csillagkép közepétől indulva halad kelet felé, míg a hónap végére a Skorpióban annak fő csillagának az Antaresnek a közelében lehet megpróbálkozni az azonosításával.

C/2020 T2 (Palomar), 2021.08.07. 19:30-20:30, 120/600 refraktor + ZWO ASI178MM; Gain 100; Bánfalvy Zoltán

A Herkules csillagkép közepén halad déli irányba a C/2017 K2 (PANSTARRS) üstökös, de a hónap során így is szinte egész éjszaka megfigyelhető. A Jupiter távolságába (5,2 CSE) kerülő vándor várhatóan tovább fényesedik így a jelenlegi 12,9 magnitúdós fényessége várhatóan nem változik, mert bár közeledik a Naphoz, de a Földtől éppen távolodik így a két hatás kiegyensúlyozhatja egymást. A jelenlegi fényessége már elég ahhoz, hogy ne csak fotografikusan, hanem közepes vagy nagyobb távcsövekkel akár vizuálisan is megfigyelhető legyen a kondenzált ködgomolyag, amiből a fotografikus megfigyelések tanúsága szerint rövid csóva áll ki.

Azonosítása a lassú mozgása ellenére is viszonylag könnyű, mert mélyég objektumoktól mentes területen halad. Ez alól csak a 21-25-e közötti időszak kivétel, amikor egy olyan égterületen mozog, ahol pár, az üstökössel méretben és fényességben is hasonló galaxis található. Ezek az NGC 6269 (fényesség: 12,2 magnitúdó; átmérő: 2 x 1,6 ívperc), az NGC 6261 (fényesség: 14 magnitúdó; átmérő: 1,2 x 0,5 ívperc) és az NGC 6263 (fényesség: 13,7 magnitúdó; átmérő: 0,9 x 0,9 ívperc). Vizuális megfigyelés esetén a kérdéses égterületről egymást követő estéken készített rajzok alapján az azonosítása már könnyűszerrel megoldható.

C/2017 K2 (PANSTARRS), 2021.08.14. 22:19-22:22, 80/400 Refraktor + ZWO ASI 183MM Pro; Gain 111; 1 x 180 s, Majzik Lionel

A következő megfigyelésre ajánlott üstökös a 67P/Churyumov-Gerasimenko. A név sokaknak ismerős lehet. A gumikacsa alakú kométát előző visszatérésekor, 2014-2016-ban látogatta meg és kísérte a Rosetta űrszonda és a hozzá kapcsolódó Philae leszállóegység (leszállás: 2014.11.12.). Mindkettő lélegzetelállító képeket küldött az úgynevezett bináris érintkező égitestről. Az üstökös nagyobb darabjának mérete 4,1 × 3,3 × 1,8 km, míg a kisebbiké 2,6 × 2,3 × 1,8 km, melyek egy „nyak” részen keresztül vannak kapcsolatban. Aki az üstökösről és a Rosetta, valamint a Philae szondák kutatásáról és az elért eredményekről szeretne olvasni, számtalan forrást talál a neten. Aki pedig távcsövön keresztül szeretné megpillantani, vagy megörökíteni az égi vándort, azoknak szeptember során 22 óra után kell a keleti égbolton keresni a hónap elején még a Kos (Aries) csillagkép délkeleti részén, éppen a Cet „feje” felett az üstököst. A hónap során a Kos csillagképből indulva a Bika (Taurus) csillagkép közepéig jut el. Mozgása során mind a Naphoz, mind a Földhöz egyre közelebb kerül, utóbbitól a hónap végén csak 0,5 CSE távolságra lesz és tovább közeledik. Mivel a Nap melegítő hatása és sugárnyomása is egyre jobban érvényesül ezért fényessége a hónap során a jelenlegi 12,5-13,0 magnitúdós értékről 11-11,5 magnitúdóra nőhet, így megfigyelésével a közepesnél (10-20 cm átmérőjű) kisebb távcsövekkel biztosan megpróbálható. Útja során jelentősebb mélyég objektum közelében nem halad el, így összekeverni azokkal szinte lehetetlen. Azonosítását kompakt, majdnem csillagszerű, de mégis bolyhos kinézete és a viszonylag gyors mozgása (kb 1 fok/nap) is megkönnyíti.

67P Churyumov-Gerasimenko. 2021.08.18. 23:27-01:00, 150/1200 Refraktor + ZWO ASI178MM; Gain 100; 54 x 120 s, Bánfalvy Zoltán

Szeptember 9-én éri el napközelpontját a 4P/Faye üstökös. A kométát inkább az éjszaka második felében érdemes felkeresni, ahogy a hónap elején a Bika (Taurus) csillagkép közepétől halad az Orion északi része felé. Annak ellenére, hogy a hónap eleje után már távolodik a Naptól, fényessége várhatóan nőni fog, mivel a Földhöz közeledni fog. A jelenlegi 12,2 magnitúdós fényessége a hónap végére 11,5 magnitúdó is lehet, így kis-közepes távcsövekkel is megfigyelhetővé válik. A hónap első napján még majdnem egy látómezőben figyelhető meg az NGC 1647 nyílthalmazzal (fényesség: 6,4 magnitúdó; átmérő: 40 ívperc). Annak ellenére, hogy a hónap során gazdag csillagmezejű égterületeken halad keresztül, de mintha kerülné a fényesebb és/vagy érdekesebb mélyegek közelségét.

4P/Faye, 2021.08.19. 01:03-02:03, 150/1200 Refraktor + ZWO ASI178MM; Gain 100; 30 x 120 s, Bánfalvy Zoltán

Továbbra is cirkumpoláris a C/2019 L3 (ATLAS) üstökös, de még mindig alacsonyan található az északi égen. A hónap során nagyon lassan halad kelet felé a Szekeres (Auriga) csillagkép keleti határán. Ezért talán hajnalban célszerűbb felkeresni az üstököst, ami mind a Naphoz, mind a Földhöz közelít. Fényessége ezért a jelenlegi 11,5 magnitúdó körüli értékről 0,5 magnitúdóval nőhet és a hónap végére elérheti a 11 magnitúdót, amivel a mostani kínálatból a legfényesebbnek látszó üstökös. Szeptember 10-14 között halad el az NGC 2337 (fényesség: 12,4 magnitúdó; átmérő: 2,1 x 1,4 ívperc) galaxis közelében, 12-én 12 ívpercre megközelítve azt. Mivel a két égitest fényessége és mérete is hasonló, ezért a távcsőbe tekintve könnyű összekeverni őket. Ráadásul az üstökös lassan is mozog, így inkább egymást követő éjszakákon kell felkeresni, hogy azonosítása biztos legyen.

C/2019 L3 (ATLAS), 2021.08.11. 01:30-01:33, 80/400 Refraktor + ZWO ASI 183MM Pro; Gain 111; 1 x 180 s, Majzik Lionel

Aki a teljes lista iránt érdeklődik, amit egy 200/800-as Newton távcsővel fotografikusan érdemes lehet megkeresni, azok forduljanak a rovatvezetőhöz az ustokoseszleles@gmail.com e-mail címen, vagy jelentkezzenek a Facebook Üstökös (Üstökös | Facebook ) csoportba, ahol a teljes lista elérhető. Természetesen az ott feltüntetett objektumok megkeresését kisebb távcsövekkel is eredményesen meg lehet próbálni.

Mikor ült Petőfi a négyökrös szekéren?

A 2014-ben elhunyt Ponori Thewrewk Aurél egyik kutatási területe a kronológia volt, számos múltbeli esemény időpontjának pontosítását köszönhetjük neki. 

Petőfi egyik hangulatos versének (A négyökrös szekér) keletkezésének körülményeivel is foglalkozott, és a csillagászat eszközeivel próbálta megállapítani, hogy pontosan mikor utazhatott Petőfi és baráti társasága azon a bizonyos négyökrös szekéren, és mi lehetett az a csillag, amit Erzsikével egyetértésben választottak.  A csillagászattörténész vizsgálatai szerint a kérdéses “csillag” a Jupiter lehetett, a szekerezés valószínű időpontja pedig 1845. szeptember 15 vagy 16. Ponori Thewrewk Aurél cikke hírportálunkon olvasható.

Válasszuk mi is magunknak a Jupitert mint észlelési célpontot, hiszen még szeptemberben is kedvező helyzetben észlelhető, a kora esti égen.

 

A négyökrös szekér

Nem Pesten történt, amit hallotok.
Ott ily regényes dolgok nem történnek.
A társaságnak úri tagjai
Szekérre ültek és azon menének.
Szekéren mentek, de ökörszekéren.
Két pár ökör tevé a fogatot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.

Világos éj volt. A hold fenn vala;
Halványan járt a megszakadt felhőkben,
Miként a bús hölgy, aki férjinek
Sírhalmát keresi a temetőben.
Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön.
S vett a füvektől édes illatot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.

A társaságban én is ott valék,
S valék szomszédja épen Erzsikének,
A társaságnak többi tagjai
Beszélgetének s énekelgetének.
Én ábrándoztam s szóltam Erzsikéhez:
“Ne válasszunk magunknak csillagot?”
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.

“Ne válasszunk magunknak csillagot?”
Szólék én ábrándozva Erzsikéhez.
“A csillag vissza fog vezetni majd
A mult időknek boldog emlékéhez,
Ha elszakaszt a sors egymástul minket.”
S választottunk magunknak csillagot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.

Borjád, 1845. szeptember 26. – október 7. között

 

Így láttuk az üstököst! A 2020-as nyár feledhetetlen üstököséről készült kötet megrendelhető az MCSE-től, megvásárolható a Polaris Csillagvizsgálóban!

Ajánljuk...