Expedíció a Hold északi pólusvidékére

Az idei tavaszi időszakban bekövetkező holdtölték körüli napokban a Hold északi pólusvidékének megfigyelhetősége a földi megfigyelők számára egyre kedvezőbbé válik. Ugyanis most a Holdnak ilyenkor lesz nagy az északi librációja, aminek köszönhetően a máskülönben nem vagy csak nagyon nehezen megfigyelhető holdi északi sarkvidéki területekből kissé többet láthatunk ebben az időszakban. Sőt, a tavaszi telőben lévő Hold viszonylag magasan jár, ami égi kísérőnk megfigyelését kedvezővé teszi.


A Hold északi pólusvidéke néhány jellegzetes kráter bejelölésével. A nevezetesebb kráterek között van a földi Északi-sark híres felfedezőiről elnevezett Nansen, Peary és Byrd-kráter is  (kép: Astronomy, 2012 februári szám, 40. kötet 2. szám, 41. oldal).

A Hold lényegében a Mare Frigoristól (Hidegség-tengere) északra eső területén a Föld felé eső oldalon több olyan kráter is van, amely a földi északi sarkvidék híres felfedezőinek nevét őrzi: ezek a 104 km átmérőjű Nansen, a 73 km átmérőjű Peary és a 93 km átmérőjű Byrd kráterek. Magyar vonatkozása is van a Hold északi pólusvidékének, mert itt található a Hevesy György (1885-1966) Nobel-díjas magyar kémikusról elnevezett mintegy 50 km átmérőjű Hevesy-kráter a Haskin és Plaskett kráterek között, de ez a terület sajnos a Földről nem figyelhető meg. Egyébként az északi pólus közelében levő és tőlünk is látható kráterek megvilágítási viszonyai, a fény-árnyék körbefordulása a holdfelszíni napállásnak megfelelően végigkövethető a holdtölte körüli napokban a kedvező északi librációs időszakban.


A Hold északi pólusvidéke a 80 fokos holdrajzi északi szélességi körtől északra, ahogy az a NASA LRO holdszondája nagylátószögű kamerájával (WAC) látszik. A kép egyik oldala mintegy 600 km-es. A holdkép mellett a földi északi sarkvidék híres felfedezői láthatók: Fridtjof Nansen (1861-1930), Robert Peary (1856-1920) és Richard E. Byrd (1888-1957). A Hold Föld felé forduló oldala a képen lefelé van (LRO kép: NASA és Arizonai Állami Egyetem).

Több érdekes felszíni alakzatot is érdemes megfigyelni a Hold északi sarkvidékén: sugárkrátereket és a belőlük kiinduló sugársávokat, sötét aljzatú krátereket, medencéket, valamint kevéssé ismert redőgerinceket is. Egy ilyen, nem minden megvilágítás és rálátás mellett megfigyelhető redőgerinc esetleg fal vagy sánc látszik Kónya Zsolt felvételén a feltűnő Anaxagoras-krátertől nem messze észak felé a Main és Challis kráterek közelében nyugat felé egy viszonylag sima területen.


A Hold északi pólusvidékének egy részlete Kónya Zsolt (Dévaványa) 2011. május 11-én 150/1650 mm-es Newton-távcsővel és DMK 20AU04.AS kamerával kedvező libráció mellett készült holdfelvételén. A kép alján a "négyszögletes", lepusztult falú W. Bond-kráter látszik, a bal felső sarok felé haladva pedig egy rövidebb egyenes redőgerinc is megfigyelhető egy viszonylag sima területen a Main és Challis kráterektől balra (kép: A hét csillagászati képe, 2011/26. hét, 2011. július 3.).

Egy érdekes holdi dóm is megfigyelhető a Mare Frigoris területén az Archytas G-kráter közelében. Az Archytas G egy koncentrikus gyűrűs kis kráter (l. Meteor 2007/4. 37. évf. 29-33. o.) és mellette van egy két részből alló ("Ar1" és "Ar1e" jelőlésű), lapos kiemelkedés, ami a Hold ősi, de ma már megszűnt vulkáni tevékenységének következtében kiemelkedett úgynevezett intruzív dóm. A dómnak megpillantása igazi kihívást jelenthet a megfigyelőknek, de a kedvező északi libráció talán segít a dóm azonosításában és észlelésében.

Tehát sok érdekes felszíni alakzatot fedezhetünk fel magunk számára amatőrcsillagászati eszközökkel is a Holdnak kevésbé ismert északi pólusvidékén.

Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy a libráció következtében mikor látszik jól a Hold északi pólusvidéke 2012. tavaszi hónapjaiban, illetve mekkora ebben az időben a holdfázis:

Időpont       Szélességi   Hosszúsági   Holdfázis
2012…        libráció          libráció
0h UT         (fok)               (fok)
——————————————————————-
márc. 8.      +6,52            -4,38                 0,996
ápr.    5.      +6,64            -6,54                 0,889
máj.   1.      +6,75            -7,73                 0,667
máj. 29.      +6,80            -7,19                 0,518
jún.  25.      +6,75            -6,17                 0,274
——————————————————————-

A táblázatban a szélességi librációnál a  plusz előjel az északi librációt jelenti, a hosszúsági librációnál a negatív előjel a nyugati librációt jelenti.

Az északi pólusvidék különben addig nem vagy csak nehezen megfigyelhető felszíni alakzatait érdemes felkeresni akár egy jó binokulárral vagy kis távcsővel is. Lehet akár vizuális megfigyelésekkel az egyes alakzatok láthatóságát követni és leírni, rajzokat, illetve felvételeket készíteni.

Távcsöves megfigyeléskor a holdtölte körüli Hold fénye túl erős, amely semleges szürke szűrőkkel, polarizációs szűrőkkel, illetve különböző színű és erősségű színszűrőkkel (bolygószűrőkkel) lehet csökkenteni. Egyébként a polarizációs szűrőknek, illetve bizonyos színszűrőknek jótékony
kontrasztnövelő hatása is van.  A sárga, sárgás-zöld, erősen zöld, halvány-kék színszűrőknek kiváló kontraszterősítő hatása van a Hold alakzatainak, mint például sugárkrátereinek és sugársávjainak kiemelésében, illetve a halvány-kék szűrővel a hegyek, hegyvonulatok jobban megfigyelhetők, mint szűrő nélkül. Ezeken kívül a Hold erős fényét a távcsőben a nagy nagyítás, illetve fókusznyújtók (Barlow és Powermate) alkalmazásával is csökkenteni lehet mint például a fényerős (f/5) 150/750 mm-es vagy 200/1000 mm-es Newton-távcsövek esetében ezt érdemes megtenni.

Források:

Kapcsolódó internetes oldalak:

Ajánljuk...